Kalkulacja podziałowa prosta

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kalkulacja podziałowa prosta - strona 1 Kalkulacja podziałowa prosta - strona 2 Kalkulacja podziałowa prosta - strona 3

Fragment notatki:


Rachunkowo ść  zarz ą dcza – kalkulacja podziałowa prosta  Lista 1  Zad. 1.  Stan  kosztów  przedsiębiorstwa  produkcyjnego  przy  pełnym  wykorzystaniu  zdolności  produkcyjnych na koniec miesiąca jest następujący:      1. materiały bezpośrednie z narzutami          50.000 zł    2. płace bezpośrednie i narzuty na płace          20.000 zł    3. koszty wydziałowe              10.000 zł    4. koszty ogólnego zarządu                8.000 zł  razem      88.000 zł  Przedsiębiorstwo wyprodukowało w ciągu miesiąca 1000 szt. Wyrobów gotowych. Produkcja  nie zakończona nie występuje. Obliczyć jednostkowy koszt wytworzenia wyrobu.    Zad.2.   Dane o produkcji w miesiąc wrześniu:  •  Produkcja  na początku września             0 szt.  •  Liczba produktów przekazanych do magazynu    20 000 szt.    Koszty: ( w zł.)  •  Materiały bezpośrednie    60 000   •  Robocizna bezpośrednia   40 000  •  Koszty wydziałowe           30 000  Oblicz koszt wytworzenia jednostki produktu.    Zad.3.  Pozycje  kalkulacyjne  Poniesione koszty  produkcji (zł)  Ilo ść  produkcji  (szt.)  Koszt jednostykowy  Materiały  bezpośrednie  2500  100    Płace bezpośrednie  1000  100    Koszty wydziałowe  1500  100    razem  5000  100      Zad. 4.   Stan  kosztów  przedsiębiorstwa  produkcyjnego  przy  pełnym  wykorzystaniu  zdolności  produkcyjnych na koniec miesiąca jest następujący:    1. materiały bezpośrednie        1 000 zł    2. płace bezpośrednie            700 zł    3. koszty wydziałowe           500 zł                                      razem                2 200 zł   W bieżącym miesiącu wytworzono 80 sztuk jednorodnych wyrobów gotowych oraz 40 sztuk  półfabrykatów, które z punktu widzenia poniesionych kosztów produkcji przerobiono w 50%  w stosunku do wyrobów gotowych.  Produkcję nie zakończoną (półfabrykaty) wyceniono według kosztu planowanego, uzyskując  następujący koszt jej wytworzenia – według poszczególnych pozycji kalkulacji kosztów:  1. materiały bezpośrednie        200 zł    2. płace bezpośrednie         140 zł    3. koszty wydziałowe        100 zł                                        razem                           440 zł   Skalkulować koszt wytworzenia wyrobów gotowych i produkcji nie zakończonej na koniec 

(…)

… sztuk wyrobów
przerobionych w 60% z punktu widzenia kosztów przerobu
2. Przekazano do magazynu 90 szt. wyrobów gotowych.
3. Remanent końcowy produkcji w toku stanowi 40 sztuk wyrobów przerobionych w
25% z punktu widzenia kosztów przerobu
4. Materiały wydawane są do produkcji w całości z chwilą jej rozpoczęcia.
Ustal wielkość produkcji w bieżącym okresie oraz koszt wytworzenia wyrobów rozpoczętych
i zakończonych w bieżącym miesiącu.
Należy ustalić:
1. koszt wytworzenia produkcji zakończonej:
a. rozpoczętej i zakończonej w bieżącym miesiącu
b. rozpoczętej w poprzednim okresie i zakończonej w bieżącym miesiącu
c. przeciętny koszt wytworzenia wyrobów gotowych przekazanych do magazynu
w bieżącym miesiącu
2. koszt wytworzenia produkcji nie zakończonej na koniec miesiąca (remanent końcowy)
Rachunkowość…
… początkowy produkcji nie zakończonej wynosi 20 sztuk wyrobów
przerobionych w 50% z punktu widzenia kosztów przerobu
2. Przekazano do magazynu 100 szt. wyrobów gotowych.
3. Remanent końcowy produkcji w toku stanowi 50 sztuk wyrobów przerobionych w 40% z
punktu widzenia kosztów przerobu
4. Materiały wydawane są do produkcji w całości z chwilą jej rozpoczęcia.
Należy ustalić:
1. koszt wytworzenia produkcji…
Rachunkowość zarządcza – kalkulacja podziałowa prosta
Lista 1
Zad. 1.
Stan kosztów przedsiębiorstwa produkcyjnego przy pełnym wykorzystaniu zdolności
produkcyjnych na koniec miesiąca jest następujący:
1. materiały bezpośrednie z narzutami
2. płace bezpośrednie i narzuty na płace
3. koszty wydziałowe
4. koszty ogólnego zarządu
50.000 zł
20.000 zł
10.000 zł
8.000 zł
razem
88.000 zł
Przedsiębiorstwo…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz