Rachunkowość a rachunkowość zarządcza- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość a rachunkowość zarządcza- opracowanie - strona 1 Rachunkowość a rachunkowość zarządcza- opracowanie - strona 2 Rachunkowość a rachunkowość zarządcza- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Rachunkowość, a Rachunkowość Zarządcza
Rachunkowość (bez przymiotnika, lub czasem z przymiotnikiem „finansowa”) jest systemem informacyjnym, którego zadaniem jest rzetelne, bezstronne (true and fair) przedstawienie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Powstaje pytanie o stosunek między rachunkowością, a rachunkowością zarządzającą:
Rachunkowość swoje sprawozdania sporządza za okresy minione i skierowana jest na zewnątrz, podczas gdy rachunkowość zarządcza jest wewnętrzną sprawą przedsiębiorstwa i budżetuje, antycypuje przyszłe okresy
Rachunkowość poddana jest ścisłym przepisom prawa, podczas gdy rachunkowość zarządcza żadnym przepisom nie podlega, tworzy i wykonuje informacje, takie jakie są potrzebne kierownictwu, czyli potrzebne, żądane, istotne, relewantny
Pamiętać, że RZiS w zarządczej jest rachunkiem behawioralnym, w normalnej jest funkcjonalnym.
W rachunkowości zarządczej (behawioralny Rachunek Zysków i Strat) - przy czym nie jest to żadna ogólnie obowiązująca norma:
= Przychody ze sprzedaży
- Zmienne koszty wytworzenia sprzedanych produktów
- Zmienne koszty sprzedaży
- Zmienne koszty ogólnego zarządu
= marża pokrycia (NIE MARŻA NA POKRYCIE)
- stałe koszty wytworzenia
- stałe koszty sprzedaży
- stałe koszty ogólnego zarządu
= ZiS ze sprzedaży
W rachunkowości (funkcjonalny Rachunek Zysków i Strat - może być porównawczy i kalkulacyjny, jeśli stosuje kalkulacyjny to nie ma się co zabierać za rachunkowość zarządczą):
= Przychody ze sprzedaży
- koszt wytworzenia sprzedanych produktów
= ZiS ze sprzedaży (marża brutto)
-koszty sprzedaży
- koszty ogólnego zarządu
= ZiS ze sprzedaży
Na ogół wyniki obu rachunkowości są różne.
Dlaczego rachunek stworzony w rachunkowości zarządczej nazywamy behawioralnym. Wyjaśnia to formalny zapis. Jeżeli:
Xxi - oznacza wolumen sprzedaży i-tego produktu (0, 1, 2, 3 … n)
Pi - oznacza cenę sprzedaży i-tego produktu
K1z - oznacza jednostkowy zmienny koszt wytworzenia i-tego produktu
K2i - jednostkowy, zmienny koszt sprzedaży i-tego produktu
K3i - jednostkowy, zmienny koszt ogólnego zarządu związany z i-tym produktem
Ki - suma jednostkowych kosztów zmiennych K=K1i + K2i + K3i Mi = Pi - Ki jednostkowa marża pokrycia
K1 - stały koszt wytworzenia
K2 - stały koszt sprzedaży
K3 - stały koszt ogólnego zarządu
K = K1 + K2 + K3 koszty stałe
Zysk ze sprzedaży (zależy od wolumenów sprzedaży)


(…)

… obciążamy konto „Pozostałe koszty operacyjne” (nieuzasadnionymi kosztami stałymi obciążamy koszty okresu - tak mówi ustawa o rachunkowości - ale nie określa na jakie konto, do wyboru mamy więc koszty ogólnego zarządu albo pozostałe koszty operacyjne - koszty okresu, to koszty które zawsze wchodzą do rachunku zysków i strat bez względu na to czy dokonała się sprzedaż czy nie)
Rozliczamy uzasadnione koszty…
… wydziałowe stałe
(1) 500 000 130 000
20 000
Produkcja pomocnicza - koszty zmienne
(1) 50 000 40 000
10 000
Produkcja pomocnicza - koszty stałe
(1) 50 000 25 000
20 000
5 000
Pozostałe koszty operacyjne
25 000
130 000
Koszty sprzedaży zmienne
30 000 (1)
Koszty sprzedaży stałe
20 000 (1)
Koszty og. Zarządu - zmienne
100 000 (1)
10 000
Koszty og. Zarządu - stałe
50 000 (1)
5 000 Rozliczamy nieuzasadnioną część 50 000 * 0,5 = 25 000
Księgowanie Wn „Pozostałe koszty operacyjne”; Ma „Produkcja pomocnicza - koszty stałe” - 25 000
2a. Rozliczamy część uzasadnioną 25 000 * 0,8 = 20 000
Księgowanie Wn „Koszty wydziałowe stałe”; Ma „Produkcja pomocnicza - koszty stałe” - 20 000
2b. 25 000 * 0,2 = 5 000
Księgowanie Wn „Koszty ogólnego zarządu stałe”; Ma „Koszty wydziałowe stałe” - 5 000
Rozliczamy koszty zmienne…
…”: w rachunku kosztów zmiennych
Na podstawie rozdzielników kosztów rodzajowych księgujemy
Ma „Rozliczenie kosztów (rodzajowych)”
Wn konta zespołu 5
Rozliczamy zmienne koszty wydziałów pomocniczych na konta
Koszty wydziałowe zmienne
Koszty sprzedaży zmienne
Koszty ogólnego zarządu zmienne
Dzielimy stałe koszty wydziałów produkcji pomocniczej na uzasadnione i nieuzasadnione. Nieuzasadnionymi kosztami stałymi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz