Biochemia - strona 2

note /search

BARWNIKI CHLOROPLASTÓW

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2282

BARWNIKI CHLOROPLASTÓW Cel Ilościowe oznaczanie oraz niektóre własności fizykochemiczne barwników fotosyntetycznych Wstęp teoretyczny Fotosynteza Fotosynteza to złożone reakcje syntezy związków organicznych z prostych substancji nieorganicznych (CO 2 , H 2 O), odbywające się z wykorzystaniem energ...

Barwniki - ćwiczenia

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1337

Przygotowanie ekstraktu barwników: Materiał: zawiesina jednokomórkowych zielenic w pożywce mineralnej. Sprzęt: probówki wirówkowe, pipety, mikroperły, mikrowytrząsarka, waga, wirówka. Odczynniki: 90% alkohol metylowy Wykonanie: W 4 probówkach ...

Komórka zwierzęca

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2023

Komórka zwierzeca Kształty komórek zwierzęcach są bardziej zróżnicowane niż roślinnych: mogą być one podłużne, okrągłe, wielokątne lub drzewkowate. Ta różnorodność jest możliwa, gdyż komórki zwierzęce nie są ograniczone sztywną ścianą komórkową.Cytoplazma otoczona jest jedynie błoną, która jest ela...

Mikrobiologia i barwniki

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1022

Mikrobiologia Drobnoustroje, mikroorganizmy , sztuczna grupa nie mająca formalnego charakteru systematycznego, obejmująca drobne, zwykle jednokomórkowe organizmy widoczne pod mikroskopem. Należą do nich bakterie , pierwotniaki , wirusy , liczne glony , niektóre grzyby . Wiele drobnoustrojów pasoży...

Węglowodany cukry

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 1309
Wyświetleń: 2989

Węglowodany cukry Funkcje węglowodanów Węglowodany spełniają w organizmach następujące funkcje: zapasowe - podczas wieloetapowego spalania 1 g glukozy w komórkach wyzwala się 17,2 kJ energii. U roślin magazynem energii jest głównie skrobia i inulina , a u zwierząt oraz ludzi glikogen transportowa -...

Biochemia- pytania i odpowiedzi na kolokwium

 • Politechnika Wrocławska
 • Biochemia
Pobrań: 1582
Wyświetleń: 3738

Drugie kolokwium z Biochemii II 1 Proszę wskazać, które z poniższych stwierdzeń dotyczących degradacji aminokwasów w komórkach są PRAWDZIWE: Wybierz co najmniej jedną odpowiedź a. Seryna i asparaginian ulegają bezpośredniej deaminacji.  b. Zwiększenie potencjału energetycznego komórki prowadzi do pr...

Biosynteza nukleotydów- zgadanienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Biochemia
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 4095

Synteza nukleotydów dwie kategorie: synteza de novo i synteza rezerwowa. Synteza de novo. Zasady nukleotydowe składane są z prostszych związków. Pirydyny: najpierw budowany szkielet zasady, które zostaje przyłączony do rybozy. Puryny: fragmenty do...

Cykl kwasu cytrynowego- zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Biochemia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1883

Biochemia 2-Lista 3 Cykl kwasu cytrynowego. Jakie są potencjalne korzyści kompleksu multienzymatycznego (wieloenzymatycznego), z uwzględnieniem izolowanych komponentów (składników) enzymu? Wyjaśnij. Połącz

Metabolizm glikogenu- zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Biochemia
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2695

Biochemia 2- Lista 6 Metabolizm glikogenu. Odpowiedz na następujące pytania odnośnie fragmentu glikogenu na rycinie 21.1 Które reszty są przy nieredukujących końcach? Pomiędzy którymi resztami występuje wiązanie α-1,6-glikozydowe? Pomiędzy którymi resztami występuje wiązanie α-1,4-glikozydowe? ...

Szlak pentozofosforanowy, cykl Calvina- zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Biochemia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2443

Biochemia 2- Lista 5 Szlak pentozofosforanowy cykl Calvina. Które z następujących stwierdzeń odnośnie karboksylazy rybulozo-1,5-bisfosforanu (rubisco) są poprawne?. Jest obecna w niskim stężeniu w chloroplastach. Jest aktywowana przez addycję CO2 do grupy ε-aminowej specyficznej