Biosynteza nukleotydów- zgadanienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 938
Wyświetleń: 4053
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biosynteza nukleotydów- zgadanienia - strona 1 Biosynteza nukleotydów- zgadanienia - strona 2 Biosynteza nukleotydów- zgadanienia - strona 3

Fragment notatki:

Synteza nukleotydów
dwie kategorie: synteza de novo i synteza rezerwowa.
Synteza de novo. Zasady nukleotydowe składane są z prostszych związków. Pirydyny: najpierw budowany szkielet zasady, które zostaje przyłączony do rybozy. Puryny: fragmenty dobudowywane do rybozy
Szlak rezerwowy. Przyłączenie do rybozy zasad odzyskanych z innych procesów. Obydwa szlaki prowadzą do powstania rybonukleotydów. Nukleozyd zawiera purynę lub pirymidynę przyłączone do cząsteczki cukru. Nukleotyd - ester fosforanowy nukleozydu
De novo:
synteza nukleotydów pirymidynowych:
syntetyzowany pierścień zasady składa się z 2 cząsteczek wodorowęglanu, kwas asparaginowy i NH4+, NH4+ - grupa amonowa powstała w wyniku hydrolizy łańcucha bocznego glutaminy
przyłączenie do rybozy, powstaje nukleotyd pirymidynowy
biosynteza pirymidyn:
synteza karbomoilofosforanu, bierze udział jon wodorowęglanowy, amonowy i 2 ATP, katalizowany - syntetaza karbomoilofosforanowa - CPS:
a) fosforylacja jonu wodorowęglanowego z wykorzystaniem ATP, powstaje karboksyfosforan i ADP
b) karboksyfosforan reaguje z amoniakiem, powstaje kwas karbominowy i nieorganiczny fosforan
c) ostatni - kwas karbominowy ulega fosforylacji z udziałem ATP, powstaje karbomoilofosforan, katalizowany przez syntetazę karbomoilofosforanową
budowa CPS: białko zawiera dwie homologiczne domeny, każda katalizuje inny etap: a i b - centrum aktywne znajduje się na końcu C białka, domena ta tworzy strukturę nazywaną domeną wiążącą ATP. Otacza cząstkę ATP przytrzymując ją w orientacji umożliwiającą atak nukleofilowy na grupę fosforanową gamma. C - zachodzi w drugiej domenie CPS, centra aktywne obydwu domen wykazują wzajemne podobieństwo. Enzym złożony z dwóch łańcuchów polipeptydowych, łańcuch krótszy - zawiera miejsce odpowiedzialne za hydrolizę glutaminy - odpowiada za uwolnienie jonu amonowego; łańcuch dłuższy - zawiera dwie domeny wiążące ATP. 3 centra aktywne oddzielone od siebie o 8nm. Produkty pośrednie powstające w jednym przemieszczają się do następnego, przy czym nie odłączają się od cząsteczki enzymu. Migracja na drodze przenoszenia tunelowego. Cel przenoszenia tunelowego: brak utraty produktów pośrednich spowodowanych dyfuzją; związki nietrwałe (karboksyfosforan i kwas karbaninowy) chronione są przed hydrolizą.
reakcja karbomoilofosforanu z asparaginianem, powstaje karbomoiloasparaginian - enzym karbamoilotransferaza asparaginianowa.
Karbomoiloasparaginian ulega cyklizacji do dihydroorotanu dihydroorotan + NAD+ utleniany do orotanu


(…)

… (substratu wykorzystywanego do syntezy PRPP). Pozostałe zasady ulegają degradacji do produktów wydalanych z organizmu: AMP degradacja do hipoksantyny, hipoksantyna do ksantyny > enzym : oksydaza ksantynowa, ksantyna do kwasu moczowego, kwas moczowy tworzy moczan tracąc proton, moczan wydalany wraz z moczem
Choroba: DNA - SKAZA MOCZANOWA: objawy: wysoki poziom moczanu w surowicy, skrystalizowane sole moczanu…
… i glutaminy, jony amonowe przenoszone tunelowo na PRPP
złożenie pierścienia purynowego:
a) glicyna związana do grupy aminowej fosforybozyloamin, grupa karboksylaza glicyny aktywowana przez fosforylację i przyłączenie do grupy aminowej fosforybozyloaminy
b) N10-formylotetrahydrofolian przenosi grupę formylową na grupę aminową glicyny, aktywacja mrówczanu i jego przyłączenie do grupy aminowej glicyny prowadzi do powstania rybonukleotydu formyloglicynoamidowego, dwa enzymy: 1. dostarcza grupę formylową z N20-formylotetrahydrofolianu, 2. aktywuje mrówczan do formylofosforanu, który zostaje dołączony do grupy aminowej glicyny
c) przeniesienie atomu azotu z glicyny, podstawienie tlenu karbonylowego grupą NH prowadzi do powstania rybonukleotydu formyloglicynoamidynowego, atom N pochodzi z bocznego łańcucha glicyny…
… w inozynian - IMP
szlak rezerwowy:
zasady purynowe:
wolne zasady mogą być przyłączane do PRPP. Prowadzi to do powstania monofosforanów nukleozydów. Enzym - fosforybozylotransferaza adeninowa katalizuje powstanie adenylanu: adenina + PRPP > adenylan + Ppi; enzym - fosforybozylotransferaza hipoksantyno-guaninowa (HGPRT) - katalizuje powstanie guanylanu i inozynianu: guanina + PRPP > guanylan + PPi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz