Biochemia - strona 3

Zagadnienia do szlaki przekazywania sygnałów

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Józef Oleksyszyn
 • Biochemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 945

Lista 2 Szlaki przekazywania sygnałów: wprowadzenie do metabolizmu przepływu informacji Czym są kaskady przekazywania sygnału i czemu służą? 4 główne etapy przekazywania sygnału Zasada działania receptorów Jakie są cząsteczki sygnałowe drugiego rzędu, jakie mają funkcje i znaczenie? Rola kinaz...

Kwasowa hydroliza polisacharydów

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Popow
 • Biochemia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3248

Kwasowa hydroliza polisacharydów 1.Wstęp teoretyczny.  a) skrobia – mieszanina nierozgałęzionej amylozy (połączonej wiązaniami α-1,4  glikozydowe) i rozgałęzionej amylopektyny (wiązania α ...

Lipidy-pytania do kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Popow
 • Biochemia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1001

1.a) Dlaczego dodajemy KCl?    b) Nazwij i narysuj 5 fosfolipidów 2.Opisz budowe błony biologicznej 3. Podaj 1 funkcje blony i opisz ją dokladnie. 4. Definicje: micela,liposom,flip-flop 5. Narys...

Chronologia wydarzeń dotyczących biosyntezy białka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1547

CHRONOLOGIA WYDARZEŃ DOTYCZĄCYCH BIOSYNTEZY BIAŁKA 1869 - odkrycie i wyizolowanie po raz pierwszy DNA; 1900 - stwierdzono, że białka mają budowę łańcuchową i są złożone z 20 aminokwasów (Emil Fischer); 1944 - Avery, McLeod, McCarty wykazali, że transformacja u bakterii jest powodowana przez DNA (...

Enzymy - Enzymy proteolityczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3059

Enzymy proteolityczne katalizują reakcje hydrolizy wiązania peptydowego i występują na każdym poziomie organizacji życia, zarówno u wirusów, bakterii i roślin, zwierząt. Działają wew. i zew. komórkowo. Wyróżniamy wśród nich proteinaz...

Fotosynteza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2933

FOTOSYNTEZA „ Życie zależy od słońca” Rośliny i cyjanobakterie - uzyskiwanie energii chemicznej z energii świetlnej w procesie fotosyntezy: CO 2 + H 2 O → (CH 2 O) + O 2 Rocznie ~10 11 ton węgla - 10 18 kJ energii i tlen tworzący atmosferę ziemską Rys historyczny: 1648 - Jean Baptiste van Helm...

Kod genetyczny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2590

KOD GENETYCZNY Większość eukariotycznych genów kodujących białka składa się z na przemian sekwencji kodujących - eksonów i niekodujących - intronów. Wiemy, że są geny mozaikowe, których liczba intronów (niekodujących) jest bardzo duża. Co...

Metabolizm związków azotu w organizmach roślinnych i u człowieka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1981

MATABOLIZM ZWIĄZKÓW AZOTU ORGANIZMACH ROŚLINNYCH I U CZŁOWIEKA . METABOLIZM - współzależny system reakcji biochemicznych, jakie zachodzą w organizmach żywych. Polega na: zdobywaniu przez komórkę energii ze środowiska, przekształcaniu pożywienia w składniki własnych struktur Metabolizm regulow...

Niezwykły postęp w naukach biologicznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1022

N iezwykły postęp w naukach biologicznych, zwłaszcza w ostatnich dwóch dekadach minionego wieku, wpłynął na zweryfikowanie dotychczasowych prognoz rozwoju biotechnologii. Współczesna biotechnologia, wykorzystująca najnowsze osiągnięcia inżynierii genetycznej w kierunku modyfikacji komórek żywych ...

Podstawy Biochemi

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1904

Biochemia- nauka dotycząca chemicznych podstaw życia. Zajmuje się: chemicznymi składnikami żywych komórek oraz reakcjami i procesami. którym ulegają opisywaniem i wyjaśnianiem na poziomie molekularnym wszystkich procesów chemicznych zachodzących w żywych komórkach Znajomość biochemii jest niez...