Podstawy Biochemi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2464
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy Biochemi - strona 1 Podstawy Biochemi - strona 2 Podstawy Biochemi - strona 3

Fragment notatki:


Biochemia- nauka dotycząca chemicznych podstaw życia. Zajmuje się:
chemicznymi składnikami żywych komórek oraz reakcjami i procesami. którym ulegają
opisywaniem i wyjaśnianiem na poziomie molekularnym wszystkich procesów chemicznych zachodzących w żywych komórkach
Znajomość biochemii jest niezbędna dla wszystkich nauk przyrodniczych, w tym medycyny: BIOCHEMIA: MEDYCYNA:
kwasy nukleinowe choroby genetyczne
białka niedokrwistość sierpowato krwinkowa
lipidy miażdżyca tętnic
węglowodany cukrzyca
Podstawą zdrowia są prawidłowe procesy biochemiczne:
badania biochemiczne moją wpływ na naukę o odżywianiu i medycynę prewencyjną
każda choroba ma podłoże biochemiczne
biochemia pomaga w diagnozowaniu, prognozowaniu i leczeniu
badania biochemiczne wyjaśniają mechanizmy chorób, które z kolei inspirują badania biochemiczne
BIOMOLEKUŁY: W organizmach żywych, w tym człowieka, kilka głównych pierwiastków, których połączenia tworzą różnorodne cząsteczki:
węgiel- 50%, wodór- 10%, tlen- 20%, azot- 8,5%, to główne składniki większości biomolekuł
fosfor- 2,5%- składnik kw. nukleinowych i innych związków
wapń- 4%- liczne procesy biochemiczne
potas- 1%, sód- 0,4%, chlor- 0,4%, magnez- 0,1%- równowaga elektrolitowa, siarka-0,8%- składnik białek
żelazo- 0,01%- niedokrwistość, jod- 0,00005% -choroby tarczycy, mangan- 0,0001% Fizyczne techniki badawcze: ekstrakcja ( roztwory wodne, łagodne pH, ciśnienie osmotyczne i temp.)
0 - 4 ºC, STKM- izotoniczny roztwór sacharozy o pH 7,4, jony potasu i magnezu
homogenizacja- organelle w homogenacie
wirowanie- wirowanie różnicowe ( trzy wirowania przy zwiększających się szybkościach
frakcje: jądrowa, mitochondrialna i mikrosomalna Rozdział i oczyszczanie biomolekuł: frakcjonowanie za pomocą soli np. wytrącanie siarczanem amonu
chromatografia ( bibułowa, jonowymienna, powinowactwa, cienkowarstwowa, ciecz- gaz, cieczowa wysokosprawna)
filtracja żelowa
elektroforeza ( bibułowa, wysokonapięciowa, na agarozie, na octanie celulozy, w żelu skrobiowym, w żelu poliakrylamidowym ( z SDS lub bez))
ultrawirowanie
oczyszczanie do stanu jednorodności wymaga łączenia kilku metod Metody określania struktury molekuł: cel- badanie zależności miedzy strukturą a funkcją
analiza elementarna
spektrometria ( w podczerwieni, jądrowego rezonansu magnetycznego NMR, masowa)


(…)

… i zasady:
polimer liniowy ( stały rdzeń, różne podstawniki)
rdzeń to powtarzające się jednostki cukrowo ( deoksyryboza)- fosforanowe
do każdej deoksyrybozy dołączona jest jedną z 4 zasad ( adenina, guanina, cytozyna, tymina)
wszystkie zasady są płaskie ale się różnią
zasady mogą być ułożone w różnym porządku wzdluż nici DNA
kolejność tych zasad oznacza sekwencje
sekwencja zasad w nici DNA stanowi inf…
…)
Wiązania elektrostatyczne:
przyciąganie elektrostatyczne przeciwnie naładowanych atomów lub grup (zwane też wiązaniami jonowymi, mostkiem solnym, parą jonową)
energię elektrostatyczną określa prawo Culomba E=q1*q2/Dr q1, q2- ładunki atomów, r- odległość między nimi ( optymalne 0,28), D- stała dielektryczna (próżnia D=1, woda D=80), k- stała proporcjonalności( kcal/mol= 332, kJ/mol= 1389)
różnią…
… każda z nici jest matrycą w tworzeniu nowej komplementarnej nici
Struktura przestrzenna DNA ilustruje powiązanie miedzy molekularną formą a funkcją.
W przepływie inf. genetycznej pośredniczy RNA:
różni się cukrem ( ryboza) i zasadą ( zamiast tyminy uracyl)
DNA ulega kopiowaniu ( transkrypcji) informacji z mRNA w sekwencje składników budujących białko
RNA są składnikami rybosomów, gdzie zachodzi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz