Kwasy nukleinowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 602
Wyświetleń: 1820
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kwasy nukleinowe - wykład - strona 1 Kwasy nukleinowe - wykład - strona 2 Kwasy nukleinowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Kwasy nukleinowe  Prawidłową strukturę DNA określili po raz pierwszy w 1953r. dwaj naukowcy, pracujący  wówczas na Uniwersytecie w Cambridge – biochemik J. Watson i biofizyk F. Crick. Dokonali oni  tego wykorzystując zdjęcia rentgenowskie DNA.    Kwasy nukleinowe  - są wielocząsteczkowymi substancjami złożonymi, dającymi po całkowitej  hydrolizie heterocykliczne zasady azotowe, węglowodan (pentozę) i kwas fosforowy.  Kwasy nukleinowe kontrolują dziedziczność na poziomie cząsteczkowym.   Dla zrozumienia istoty dziedziczenia należy odpowiedzieć na następujące pytania:  1. Jaka podstawowa informacja musi znajdować się w genach?  2. W jaki sposób informacja ta jest zapisana?  3. W jaki sposób jest ona przekazywana?  4. Jak jest ona odczytywana/realizowana?  5. Jaki mechanizm zapewnia logikę odczytu tej informacji?  Podstawowa informacja genetyczna obejmuje zapis budowy białek (enzymatycznych). Każda żywa  istota posiada swój indywidualny zapis genetyczny zawarty w podwójnych niciach DNA jądra  komórkowego. Ten zapis nazywamy  genomem . Składa się on z około 80 tysięcy genów, które  utworzone są z nukleotydów z charakterystyczną dla każdego z nich kolejnością par  komplementarnych zasad purynowych i pirymidynowych.   Kwasy nukleinowe są podobnie jak białka  heteropolimerami . Podstawowym monomerem łańcucha  kwasów nukleinowych jest połączenie:  zasada azotowa – pentoza- reszta kwasu fosforowego   ( nukleotyd ).  Szkielet kwasów nukleinowych zbudowany jest z połączonych liniowo, za pośrednictwem reszt kwasu  fosforowego, cząsteczek  pentozy . Do każdej cząsteczki pentozy dołączona jest zasada azotowa,  tworząc boczne odgałęzienie.     Zasady azotowe -  to cykliczne, jedno – i dwupierścieniowe związki zawierające atomy azotu  wbudowane w pierścień (atomy azotu nadają całej cząsteczce charakter zasady). Związki te można  wprowadzić albo od jednopierścieniowej pirymidyny jak cytozyna, uracyl i tymina lub zbudowanej z  dwóch pierścieni puryny jak adenina i guania.  Zasady pirymidynowe  - zawierają sześcioczłonowy pierścień o dwóch atomach azotu. W zasadach  wchodzących w skład kwasów nukleinowych pierścień ten jest podstawiony w pozycji 4 grupą  aminową lub hydroksylową, natomiast w pozycji 2 zawsze grupą zawierającą tlen. Taka konfiguracja  umożliwia  tautomerię  polegającą na tym, że atom wodoru może łączyć się z atomem tlenu, bądź z  atomem azotu w pierścieniu. Z form tautomerycznych zasad pirymidynowych istotne są te, w których  atom azotu w pozycji 1 związany jest z atomem wodoru. W nukleotydach ten właśnie atom wodoru 

(…)

…–glikozydowe).
Cukier występujący w kwasach nukleinowych jest pentozą należącą do aldoz. Wśród aldo-pentoz
istnieje szereg izomerów przestrzennych. Pentoza występująca w kwasach nukleinowych jest rybozą.
W RNA ryboza występuje w formie niezmienionej, natomiast w DNA składnikiem cukrowym jest
ryboza pozbawiona atomu tlenu przy węglu drugim cząsteczki, czyli 2-deoksyryboza.
Budowa łańcucha kwasu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz