Związki organiczne komórki - cukry i tłuszcze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Związki organiczne komórki - cukry i tłuszcze - strona 1 Związki organiczne komórki - cukry i tłuszcze - strona 2 Związki organiczne komórki - cukry i tłuszcze - strona 3

Fragment notatki:

DISACHARYDY/DWUCUKRY
* przypominają jednocukry właściwościami fizykochemicznymi
* są dosyć rozpowszechnione
GLIKOGEN
* przypomina nieco amylopektynę, lecz ma większą masę i jest bardziej rozgałęziony
* odkładany u zwierząt w mięśniach szkieletowych i wątrobie jest podstawowym związkiem magazynującym paliwo biochemiczne HEKSOZY
* zbudowane z 6 atomów C
* skondensowane triozy
* np. fruktoza - przekształcana po izomeracji w glukozę
PENTOZY
* zbudowane z 5 atomów C
* np. ryboza i deoksyryboza (składnik nukleotydów)
TRIOZY
* zbudowane z 3 atomów C
* np. aldehyd glicerynowy - produkt pośredni ważnych szlaków metabolicznych
SKROBIA
* powstaje przez łączenie cząsteczek glukozy
* osiąga masę do kilkuset tysięcy Da
* mieszanina dwóch dużych polisacharydów:
- amylozy - nierozgałęzionej formy łańcuchowej
- amylopektyny - rozgałęzionej formy (stanowiącej 75-80% masy skrobi)
* odkładana u roślin w nasionach

(…)

… amfipatycznych, są podstawą tworzenia zrębów lipidowych każdej błony biologicznej
- w dwuwarstwie tej cząsteczki fosfolipidów są ustawione swymi hydrofobowymi, niepolarnymi biegunami do wnętrza, a hydrofilowymi, polarnymi grupami na zewnątrz
- w ten sposób mogą powstać rozległe struktury o powierzchni około 1mm2 - agregacja fosfolipidów jest spontaniczna i bardzo efektywna
- raz utworzona struktura dwuwarstwy…
… zbudowane z kilku (3-7) atomów C
* do węgli przyłączone są grupy hydroksylowe, warunkujące słodki smak i bardzo dobrą rozpuszczalność w wodzie
* jeden z węgli tworzy grupę karbonylową: aldehydową lub ketonową
* łańcuchy niektórych jednocukrów tworzą w roztworach wodnych pierścienie (pomiędzy grupą karbonylową a hydroksylową powstają wewnętrzne mostki tlenowe) leżące w łańcuchu
- trwałe są łańcuchy 5-członowe i 6-członowe
* stanowią wysokowartościowe paliwo biologiczne (głównie glukoza)
* w wielokomórkowych organizmach zwierząt, mających układ krążenia, stanowią formę transportową cukrów (głównie glukoza)
CUKRY ZŁOŻONE
* struktury zbudowane z cząsteczek cukrów prostych połączonych wiązaniami glikozydowymi
* grupa karbonylowa jednej cząsteczki reaguje w procesie kondensacji z grupą hydroksylową drugiej…
… kauczuk
* pochodnymi reszt izoprenowych są karotenoidy
FUNKCJE
* triglicerydy stanowią najzasobniejszy rezerwuar paliwa biologicznego, zgromadzony u zwierząt głównie w tkance tłuszczowej
- podskórna tkanka tłuszczowa kręgowców stałocieplnych jest również warstwą ochronną i pełni rolę termoizolacyjną
* każda żywa komórka to m.in. zestaw błon biologicznych, których podstawowym składnikiem (obok białek…
… fosforanowa
PO43- Wspólne zasady N
Puryny: A i G, pirymidyny: C
Różne zasady N
* pirymidyna: T
* pirymidyna: U
Struktura przestrzenna
* dwuniciowa helisa (u niektórych wirusów wyjątkowo pojedyncza)
* pojedyncza nić (wyjątkowo u niektórych wirusów podwójne odcinki)
* chemicznie mniej stabilny od DNA
Wielkość cząsteczki
* często bardzo duże (liczące nawet mln nukleotydów)
* mniejsze (do kilku tysięcy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz