Związki organiczne komórki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Związki organiczne komórki - strona 1 Związki organiczne komórki - strona 2 Związki organiczne komórki - strona 3

Fragment notatki:


BIAŁKA * pierwiastki biogenne : C, H, O, N, S i P (w białkach złożonych - fosfoproteinach)


(…)

… można precyzyjnie rozpoznać ciała obce w organizmie
* lokomotoryczna
- funkcja białek kurczliwych, występujących w mięśniach (aktyna, miozyna)
- zapewnia ruch organizmów zwierzęcych
AMINOKWASY
* każdy składa się z atomu C, do którego wiązaniami kowalencyjnymi przyłączone są:
- grupa aminowa (-NH2)
- grupa karboksylowa (-COOH)
- atom wodoru
- podstawnik/rodnik (R) - może mieć charakter alifatyczny (łańcuchowy…
… (Ser)
10. Tyrozyna (Tyr)
11. Cysteina (Cys)
1. Lizyna (Lys)
2. Metionina (Met)
3. Leucyna (Leu)
4. Histydyna (His)
5. Fenyloalanina (Phe)
6. Treonina (Thr)
7. Tryptofan (Trp)
8. Izoleucyna (Ile)
9. Walina (Val)
POŁĄCZENIA AMINOKWASÓW
* aminokwasy łączą się wiązaniem kowalencyjnym typu peptydowego, które zawsze powstaje przez połączenie grupy karboksylowej jednego aminokwasu z grupą aminową drugiego…
… ogony”
- biegun fosfodiestrowy (glicerol i elementy zawierające fosfor) nadaje jej charakter hydrofilowy i tworzy tzw. „polarną głowę”
* dwuwarstwa lipidów - struktury przypominające micele, utworzone przez połączenie cząsteczek amfipatycznych, są podstawą tworzenia zrębów lipidowych każdej błony biologicznej
- w dwuwarstwie tej cząsteczki fosfolipidów są ustawione swymi hydrofobowymi, niepolarnymi…
… stałocieplnych jest również warstwą ochronną i pełni rolę termoizolacyjną
* każda żywa komórka to m.in. zestaw błon biologicznych, których podstawowym składnikiem (obok białek) są tłuszcze - głównie fosfolipidy
* niektóre pochodne tłuszczowców odgrywają rolę substancji biologicznie czynnych
- hormony sterydowe - pochodne cholesterolu
- prostaglandyny - powstają z kwasu arachidonowego, modyfikują działanie…
… nukleinowe zbudowane są z podstawowych jednostek - nukleotydów, łączących się w łańcuchy polinukleotydowe
* nukleotyd tworzą trzy składniki:
a) cukier
* DNA - 5-węglowa deoksyryboza
* RNA - 5-węglowa ryboza
b) zasada azotowa
* pierścieniowy (aromatyczny) związek organiczny zawierający azot
- pirymidynowe (jednopierścieniowe): cytozyna (C), tymina (T), uracyl (U)
- purynowe (dwupierścieniowe): adenina
… galaktozy
LIPIDY IZOPRENOWE
* nie ulegają hydrolizie
* mają budowę opartą na cząsteczce izoprenu
* izopren - 5-węglowajednostka zawierająca wiązanie podwójne
* połączenie 2-3 reszt izoprenowych prowadzi do powstawania olejków eterycznych, nadających specyficzny zapach np. mięcie czy cytrynie
* połączenie kilku tysięcy reszt izoprenu daje kauczuk
* pochodnymi reszt izoprenowych są karotenoidy
STERYDY…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz