Metabolizm związków azotu w organizmach roślinnych i u człowieka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2254
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metabolizm związków azotu w organizmach roślinnych i u człowieka - strona 1 Metabolizm związków azotu w organizmach roślinnych i u człowieka - strona 2 Metabolizm związków azotu w organizmach roślinnych i u człowieka - strona 3

Fragment notatki:


MATABOLIZM ZWIĄZKÓW AZOTU ORGANIZMACH ROŚLINNYCH I U CZŁOWIEKA . METABOLIZM - współzależny system reakcji biochemicznych, jakie zachodzą w organizmach żywych.
Polega na:
zdobywaniu przez komórkę energii ze środowiska,
przekształcaniu pożywienia w składniki własnych struktur
Metabolizm regulowany jest przez kontrolę:
ilości enzymów
regulację aktywności enzymów
dostępność substratu odmienność szlaków biosyntezy i degradacji
CYKL AZOTU - przemieszczenie się azotu przez łańcuch pokarmowy żywych organizmów. Cykl ten obejmuje bakterie, rośliny i zwierzęta. Etapy cyklu azotu: wiązanie azotu - proces przemiany azotu atmosferycznego w amoniak, jest zwykle przeprowadzany tylko przez niewiele mikroorganizmów- diazotrofy . asymilacja azotu- włączanie azotu nieorganicznego w postaci amoniaku do związków organicznych zawierających azot,
Wszystkie organizmy włączają amoniak w 2 głównych reakcjach katalizowanych przez dehydrogenazę glutaminianową i syntetazę glutaminianową BIOSYNTEZA AMINOKWASÓW: Rośliny i mikroorganizmy mogą syntetyzować wszystkie z ponad 20 podstawowych aminokwasów (endogenne). Ssaki nie mogą syntetyzować niektórych z nich, muszą więc otrzymywać je z pożywienia (egzogenne). Szlaki biosyntezy AK są zróżnicowane i często różne u różnych organizmów. Egzogenne dla człowieka: Val, Leu, Thr, Trp, Phe, Met, Lys, His
Endogenne- pozostałe
Wszystkie aminokwasy mają jednak ważną wspólną cechę. Ich szkielet węglowy pochodzi z kluczowych metabolitów pośrednich w 3 głównych szlakach metabolicznych.:
glikolizy,
cyklu kwasu cytrynowego,
szlaku pentozo fosforanowego,
Biosyntetyczne rodziny aminokwasów: I Cykl kwasu cytrynowego:
a) rodzina glutaminianu - Glu
- Pro,
- Arg,
- Gln,
b) rodzina asparaginianu - Asp
- Asn,
- Met,
- Thr,
- Lys,
II Glikoliza
a) rodzina seryny - Ser
- Gly,
- Cys,
b) rodzina pirogronianu - Ala,
- Val,
- Leu,
III Glikoliza
fosfoenolopirogronian
b) rodzina aminokwasów aromatycznych
- Phe,
- Trp,
- Tyr,
Tor pentozo fosforanowy
a) fosfoenolopirogronian


(…)

….
Enzym (postać nieaktywna)
Wydzielina trawienna
Optimum; ph, aktywator
Substrat
Sposób działania
Pepsyna Pepsynogen
Sok żołądkowy
1,0-2,0
(HCl)
Białka
Atakuje wiązania peptydowe w sąsiedztwie AK aromatycznych, leucyny i kwasu glutaminowego, (endopeptydaza)
Renina
Sok żołądkowy
ok. 4,0 (Ca2+)
Kazeina
Przeprowadza w parakazeinian wapnia
Trypsyna
Sok trzustkowy
ok. 7,9 enterokinaza
Białka, polipeptydy
Atakuje wiąz. peptydowe utworzone przez lizynę lub argininę
Chymotrypsyna (Chymotrypsynogen)
Sok trzustkowy
ok. 8,0 trypsyna
Białka, polipeptydy
Atakuje wiąz. peptydowe w sąsiedztwie AK aromatycznych, leucyny i metioniny (endopeptydaza)
Elastaza
(Proelastaza)
Sok trzustkowy
Trypsyna
Białka (elastyna), polipeptydy
Atakuje wiąz. peptydowe utworzone przez AK alifatyczne (endopeptydaza)
Karboksypeptydaza
(Prokarboksypeptydaza)
Sok trzustkowy
Trypsyna
Polipeptydy, oligopeptydy
Odłącza od końca łańcucha AK z wolną grupą karboksylową (egzopeptydaza)
Aminopeptydaza
Sok jelitowy
Poli- i oligopeptydy
Odłącza od końca łańc. AK z wolną grupą aminową (egzopeptydaza)
Dipeptydaza
Sok jelitowy
dipeptydy
Rozkłada do aminokwasów
KATABOLIZM BIAŁEK:
wszystkie białka w organizmie mają charakter funkcjonalny (enzymatyczny, transportowy…
… funkcjach powstające z AK
AK
Związek
Funkcja
Tryptofan
Amid kwasu nikotynowego
Działa stymulująco na gładkie mięśnie naczyń krwionośnych
Histydyna
Histamina
Pobudza wydzielanie soku żołądkowego, obniża ciśnienie krwi
Asparagina
Zasady pirymidowe
Składnik kwasów nukleinowych
Glutamina
Zasady purynowe
Składnik kwasów nukleinowych
Glicyna
Zasady purynowe, kreatyna
Składnik kwasów nukleinowych związek…
…, a także na drodze mechanicznego rozdrabniania i rozcierania,
- Trawienie białek zawartych w pożywieniu zostaje zapoczątkowane w żołądku, gdzie panuje kwaśne środowisko wywołane obecnością HCl w soku żołądkowym. - Środowisko to powoduje denaturacji białek i pęcznienia włókien kolagenu i elastyny oraz aktywuje podstawowy enzym soku żołądkowego- pepsynę, wydzielaną w nieaktywnej formie pepsynogenu. - Do dwunastnicy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz