Szlak pentozofosforanowy, cykl Calvina- zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2422
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szlak pentozofosforanowy,  cykl Calvina- zagadnienia - strona 1 Szlak pentozofosforanowy,  cykl Calvina- zagadnienia - strona 2 Szlak pentozofosforanowy,  cykl Calvina- zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

Biochemia 2- Lista 5
Szlak pentozofosforanowy cykl Calvina.
Które z następujących stwierdzeń odnośnie karboksylazy rybulozo-1,5-bisfosforanu (rubisco) są poprawne?.
Jest obecna w niskim stężeniu w chloroplastach.
Jest aktywowana przez addycję CO2 do grupy ε-aminowej specyficznej lizyny w celu tworzenia karbaminianu, który następnie wiąże dwuwartościowy kation metalu.
Katalizuje, jako część swojej sekwencji reakcji, skrajnie egzoergiczną reakcję- rozszczepienie/rozpad 6-węglowej diolowej pochodnej arabinitolu z wytworzeniem dwóch 3-węglowych związków.
Katalizuje reakcje pomiędzy rybulozo-1,5-bisfosforanem a O2, która zmniejsza efektywność/wydajność fotosyntezy.
Przy wzroście temperatury katalizuje reakcję karboksylazy efektywniej a reakcję oksygenazy mniej efektywnie. Reakcja O2 z rybulozo-1,5-bisfosforanem, katalizowana przez rubisco, tworzy który/-e z następujących (związków)?
3-fosfoglicerynian
2-fosfooctan
fosfoglikolan
glikolan
glioksalan
Które z następujących stwierdzeń odnośnie 3-fosfoglicerynianu (3-PG) „produkowanego”/wytwarzanego w cyklu Calvina NIE jest prawdziwe?
Może być wykorzystany do produkcji glukozo-1-fosforanu, glukozo-6-fosforanu oraz fruktozo-6-fosforanu.
Jest przekształcany do fosforanów heksoz w serii reakcji, które są identyczne do tych w szlaku glukoneogenicznym.
„Produkuje”/tworzy aldehyd 3-fosfoglicerynowy, który może być transportowany do cytozolu do syntezy glukozy.
Przekształcenie 3-PG w fosforany heksoz produkuje energię oraz redukujące ekwiwalenty.
Podczas, gdy za równo aldehyd 3-fosfoglicerynowy (GAP), jak i fosfodihydroksyaceton (DHAP) mogą być wytwarzane z 3-PG, tylko GAP może być wykorzystany w dalszych reakcjach wytwarzania cukru (cukrów).
Uporządkuj w poprawnej kolejności następujące przekształcenia cukrów, wykorzystywane do regeneracji wyjściowego materiału dla cyklu Calvina oraz nazwij enzymy, które katalizują każdą reakcję:
C7-ketoza + C3-aldoza C5-ketoza + C5-aldoza
C6-ketoza + C3-aldoza C4-aldoza + C5-ketoza
C4-aldoza + C3-ketoza C7-ketoza Połącz dwie główne zapasowe formy węglowodanów, skrobię oraz sacharozę, z odpowiednimi pozycjami wypunktowanymi w prawej kolumnie.
a) skrobia
1) zawiera glukozę
b) sacharoza
2) zawiera fruktozę
3) jest polimerem
4) jest syntetyzowana w cytozolu
5) jest syntetyzowana w chloroplastach


(…)

… (zyskiem netto reakcji) dla szlaku C4?
Szlak C4 jest typem transportu aktywnego czy biernego?
Który z następujących związków NIE jest produktem szlaku pentozofosforanowego?
NADPH
Glicerolo-3-fosforan
CO2 Rybulozo-5-fosforan
Sedoheptulozo-7-fosforan
Rycina 20.1 przedstawia cztery pierwsze reakcje szlaku pentozofosforanowego. Wykorzystaj ją (tę rycinę) w celu odpowiedzenia na następujące pytania…
…-fosfoglicerynowy
Aldehyd 3-fosfoglicerynowy pirogronian
Fruktozo-6-fosforan glukozo-6-fosforan
Które z następujących stwierdzeń odnoszących się do zredukowanego glutationu NIE jest prawdziwe?
Zawiera jeden γ-karboksyglutaminian, jedną cysteinę oraz jedną resztę glicyny.
Utrzymuje reszty cysteinowe białek w ich zredukowanych stanach.
Jest regenerowany z utlenionego glutationu przez reduktazę glutationową.
Reaguje z nadtlenkiem wodoru oraz nadtlenkami organicznymi.
Występuje w mniejszym stężeniu w porównaniu z utlenionym glutationem podczas niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz