Biochemia - strona 17

Wykład - wpływ stężenia substratów

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 959

Wpływ stężenia substratu na aktywność enzymów Szybkość reakcji enzymatycznej (V) rośnie wraz ze wzrostem stężenia substratu (c). W pewnym przedziale stężeń (w reakcjach jednosubstratowych) szybkość reakcji jest liniowo zależna od stężenia substratu. Zależność tę przedstawia wykres Michaelisa-Menten...

Wykład - wpływ temperatury na aktywność enzymów

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 777

Wpływ temperatury na aktywność enzymów Prędkość reakcji enzymatycznej w pewnym przedziale temperatur (0- 40oC) wzrasta wraz z temperaturą. Na ogół wzrost temperatury o 10oC podwaja prędkość reakcji, którą charakteryzuje współczynnik vant Hoffa. Większość enzymów traci nieodwracalnie aktywność powyże...

Wykład - klasyfikacja kinetyczna reakcji chemicznych, sem II-III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Marta Elżbieta Kankofer
 • Biochemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1225

Klasyfikacja kinetyczna reakcji chemicznych Rząd reakcji - suma wykładnikow potęgowych ze stężenia reagentow. Wykładniki te dobierane są doświadczalnie, nie mają związku ze współczynnikami stechiometrycznymi. Rząd reakcji nie definiuje mechanizmu reakcji, ale jest pomocny w rozważaniach o mechani...

Budowa, aminokwasy jako jony dwubiegunowe - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1666

Aminokwasy jako jony dwubiegunowe Każda cząsteczka aminokwasu w roztworze wodnymi i określonym dla niego pH wykazuje charakter jonu dwubiegunowego (obojnaczego), w którym grupy NH2 i COOH występują w postaciach NH3+ i COO-. pH, w którym liczba ładunków (+) i (-) jest równa nazywa się punktem izoele...

Aminokwasy nie występujące w białkach - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1050

AMINOKWASY NATURALNIE NIE WYSTĘPUJĄCE W BIAŁKACH - CHARAKTERYSTYKA I ZNACZENIE BIOLOGICZNE. Przykłady niebiałkowych aminokwasów naturalnych Aminokwasy niebiałkowe stanowią liczną i różnorodną grupę związków, które nigdy nie występują w białkach, natomiast pełnią inne ważne biologicznie funkcje. W...

Budowa białka osocza - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1281

Białka osocza Osocze- płyn surowiczy po odwirowaniu elementów komórkowych z krwi pełnej. Osocze w zależności od użytego antykoagulanta może być cytrynianowe, heparynowe lub wersenianowe. Może równieą być bogato- i ubogopłytkowe, wówczas różnicuje się szybkością wirowania pełnej krwi. Rola białe...

Wykład - biologicznie aktywne peptydy

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2240

BIOLOGICZNIE AKTYWNE PEPTYDY-PRZYKŁADY I ZNACZENIE: -Karnozyna, czyli Nα-(b-alanylo)histydyna, w znacznych ilościach występuje w mięśniach szkieletowych wyszych kręgowców i człowieka. Wzmaga aktywność ATP-azy miozynowej oraz chelatuje jony Cu+2 ...

Budowa, czynniki deneturujące białko - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 714

Czynniki denaturujące białko. Denaturacja białek polega na nieodwracalnym zniszczeniu w roznym stopniu struktury II III i IV rzędowej, czyli jego natywnej konformacji co powoduje utrate specyficznych biologicznych aktywności białek. Często denaturacji bialka towarzyszy jego wytracenie z roztworu. N...

Budowa, funkcje białek - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1022

Funkcje białek 1. Kataliza - prawie wszystkie reakcje zachodzące w żywych organizmach są katalizowane przez enzymy, wszystkie znane enzymy są białkami, zatem białka są odpowiedzialne za kierunek przemian w układach biologicznych 2. Transport i magazynowanie - małych cząsteczek i jonów (Hb - przenosi...

Budowa, identyfikacja grup NH2 - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1008

IDENTYFIKACJA GRUP NH2-KOŃCOWYCH I COOH-KOŃCOWYCH W PEPTYDACH: 1) Sposób oznaczania aminokwasu N-terminalnego w peptydach i białkach: Jedną z pierwszych czynności zaczynających procedurę poznawania nieznanego białka jest oznaczenie aminokwasów końcowych. Aminokwas N-końcowy określa się poprzez Nary...