Biochemia - strona 18

Metody ilościowego oznaczania białek - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3339

Metody ilościowego oznaczania białek • Metoda Kjeldahla- oznaczanie azotu bialkowego Zawartość azotu w różnych białkach jest względnie stała i wynosi ok. 16%. Znając odsetek azotu w badanej próbie, można obliczyć, ile zawiera białka • Metoda pomiaru absorbancji w UV • Metoda biuretowa(Piotrowski...

Oznaczenie sekwencji aminokwasów w peptydach - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1127

Oznacznie sekwencji aminokwasów w peptydach Etapy prowadzące do zsekwencjonowania białek 1. Przygotowanie białka do sekwencjonowania • Ustalenie liczby chemicznie róŜnych polipeptydó...

Peptydy - budowa i podział - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2366

PEPTYDY- BUDOWA, PODZIAŁ, NOMENKLATURA PEPTYDY-Cząsteczki łańcuchowe zbudowane z 2 do 100 aminokwasów, w których pojedyncze człony połączone są wiązaniem amidowym zwanym peptydowym. Cząsteczki te przechodzą przez błony dializacyjne (ciężar cząsteczkowy do 10 000 D) oraz nie ulegają denaturacji ze w...

Budowa, punkt izoelektryczny - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1652

Punkt izoelektryczny i izojonowy - właściwości białka w pkt izoelektrycznym. Ładunek elektryczny cząsteczki białka jest czynnikiem określającym własności poszczególnych białek. Wynika on z obecności w białku zjonizowanych

Budowa, reakcje aminokwasów - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1596

REAKCJE AMINOKWASÓW: REAKCJE GRUPY KARBOKSYLOWEJ: Redukcja - powstaje amino alkohol Estryfikacja - służy również do ochrony grup karboksylowych w syntezie

Budowa, testy wykrywającee aminokwasy - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1190

TESTY WYKRYWAJĄCE AMINOKWASY: TYROZYNĘ - PRÓBA MILLONA Wykonanie: Do 1 cm3 roztworu tyrozyny dodać 1-2 krople odczynnika Millona i ogrzewać przez 1 minutę we wrzącej łaźni wodnej. Wytrącenie się czerwonego osadu lub czerwona barwa roztworu świadczy o obecności tyrozyny. Interpretacja: Reakcja t...

Budowa, właściwości aminokwasów - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 763

Budowa, właściwości fizyko-chemiczne, wzory Aminokwasy są związkami organicznymi pochodnymi kw. karboksylowych, zawierającymi grupę aminową NH2. Są związkami dwufunkcyjnymi. Wzór ogólny: Właściwości fizyko-chemiczne aminokwasów: w formie ...

Właściwości fizykochemiczne białek - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2275

Właściwości fizykochemiczne białek roztwory mają charakter koloidowy (zole  żele) dyfuzja brak zdolności do dializy dobrze rozpuszczalne w wodzie ładunek elektryczny (pI) denaturacja (temp, kwasy, zasady, alkohol, aceton, kationy metali ciężk...

Wiązanie peptydowe i jego cechy - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2604

Wiązanie peptydowe i jego cechy. Tworzenie wiązania peptydowego jest najistotniejszą reakcją aminokwasów z biologicznego punktu widzenia. Polega ono na kondensacji dwóch aminokwasów, a dokładniej na reakcji

Budowa, wnioski wynikające z wartości pH - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1470

Wnioski wynikające z wartości pK niektórych aminokwasów. Kluczową rolę dla biologicznej funkcji białek mają zjonizowane grupy w łańcuchach bocznych aminokwasów wchodzących w ich skład. Posiadają charakterystyczne wartości stałych dysocjacji