Biochemia - strona 19

Wpływ soli metali ciężkich na białko - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 917

Wpływ soli metali ciezkich na białko Białka w środowisku o wartości pH wyzszej od pI obdarzone są ładunkiem ujemnym i mogą reagować z kationami. Kationy metali cięzkich (Fe+2, Fe+3, Hg+2, Pb+2) tworzą z białkami nierozpuszczalne kompleksy, które wytrącają się z roztworu(maja bardzo mała

Budowa,mechanizm wsalania i wysalania białek - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3451

Mechanizm wsalania i wysalania białek Wsalanie- zjawisko zwiększania rozpuszczalności (zwłaszcza białek z grupy globulin) w wodzie po dodaniu do układu prostych soli nieorganicznych. Zjawisko to jest odwrotnością wysalania, czyli doprowadzania ...

Biochemia- pytania egzaminacyjne

 • Politechnika Wrocławska
 • Dobroszycki
 • Biochemia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1932

Egzamin Biochemia I - 22.06.2007 r. - II czesc Bakterie zostaja przeniesieone z optymalnego srodowiska 25 stopni Celcjusza do srodowiska w ktorym panuje 37 st. Celcjusza. Co musza zrobic, zeby ich blony nie ulegly zniszczeniu w tej temperaturze (chodzi tu o kontrole plynnosci blony przez sklad jej ...

Biosynteza aminokwasów- zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Józef Oleksyszyn
 • Biochemia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 721

Biochemia 2-Lista 8 Biosynteza aminokwasów. Zdefiniuj wiązanie azotu oraz wyjaśnij, dlaczego jest ono decydujące/kluczowe w utrzymaniu/zachowaniu życia na Ziemi? Ułóż następujące komponenty, reagenty oraz produkty reakcji kompleksu nitrogenazy w ich poprawnej kolejności podczas transferu elektron...

Biosynteza lipidów i steroidów- zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Józef Oleksyszyn
 • Biochemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1540

Biochemia 2-Lista 10 Biosynteza lipidów i steroidów. Które z następujących są komponentami/składnikami błon biologicznych? Wolne kwasy tłuszczowe Sfingolipidy Triacyloglicerole Fos...

Biosynteza nukleotydów- zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Józef Oleksyszyn
 • Biochemia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1547

Biochemia 2-Lista 9 Biosynteza nukleotydów. Opisz fizjologiczne role/zadania nukleotydów. Która z następujących odpowiedzi uzupełnia poprawnie zdanie? Cytozyna jest Zasadą purynową Zasadą pirymidynową Nukleozydem purynowym Nuklezydem pirym...

Metabolizm kwasów tłuszczowych- zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Józef Oleksyszyn
 • Biochemia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1183

Biochemia 2- Lista 7 Metabolizm kwasów tłuszczowych. Które z następujących stwierdzeń opisują główne funkcje fizjologiczne wolnych kwasów tłuszczowych? Stabilizują strukturę błon. Służą jako prekursory fosfolipidów oraz glikolipidów. Służą...

Steroidy- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Józef Oleksyszyn
 • Biochemia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1596

synteza kwasy fosfatydowego. Syntetyzowany w reticulum endoplazmatycznym i matrix mitochondrialnym. Dołączenie dwóch reszt kwasów tłuszczowych o 3-fosfoglicerolu. 3-fosfoglicerol jest acylowany przez acylo-CoA do kwasu lizofosfatydowego, kwas ulega ponownej acylacji i powstaje kwas fosfatydowy. Kata...

Zagadnienia do fosforylacja oksydacyjna

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Józef Oleksyszyn
 • Biochemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1351

Lista 5 Fosforylacja oksydacyjna Budowa mitochondrium Czym jest potencjał redukcyjny i na co jest zamieniany w trakcie oddychania Jaka jest wartość energii swobodnej przy redukcji Bursztynianu do alfa-ketoglutaranu W jaki sposób wykorzysta...

Glikoliza i glukoneogeneza- zagadneinia

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Józef Oleksyszyn
 • Biochemia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2905

Lista 3 Glikoliza i glukoneogeneza Wzory chemiczne: glukoza,fruktozo-1,6-bisfosforan, aldehyd 3-fosfoglicerynowy, 1,3-bisfosfoglicerynian, pirogronian, Jakie są źródła glukozy w organizmie? Dlaczego glukoza jest preferowanym paliwem komórkowym w odróżnieniu od innych monosacharydów? Jakie są 3 fa...