Biochemia - strona 20

Metabolizm- podstawowe pojęcia i organizacja

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Józef Oleksyszyn
 • Biochemia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 938

BIOCHEMIA II Metabolizm: podstawowe pojęcia i organizacja. Czym jest metabolizm? W jaki sposób jest przekształcana energia w organizmach żywych? Na czym polega katabolizm (jakie ma 3 główne etapy), a na czym

Wejściwóka-kwasy nukleinowe

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Popow
 • Biochemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 784

KWASY NUKLEINOWE ĆW 6 1) Wyjaśnij: białka histonowe, helisa, replikacja, sekwencja DNA 2) Narysuj i opisz budowę nukleotyd z zasadą pirymidynową i nukleozyd z purynową (albo  odwrotnie, n...

Funkcja białek - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Biochemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

Białka zaliczane są do najważniejszych składników pokarmowych. Spełniają one szereg  istotnych funkcji w organizmie, takich jak:    są niezbędne do utrzymania życia,    stanowią zasadniczy element budowy wszystkich tkanek ustroju człowieka oraz wielu  czynnych biologicznie związków (enzymy i ho...

Aminokwasy - wzory

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2205

AMINOKWASY Ogólny wzór , L-aminokwasu COOH | NH 2 - C - h | R Wzory porównawcze konfiguracji D i L Aldehyd-D-glicerynowy Aldehyd-L-glicerynowy Aminokwasy niepolarne Glicyn, walina, alanina, leucyna, izoleucyna, fenyloalanina, tryptofan, m...

Enzymy - charakterystyka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1540

ENZYMY Swoiste biokatalizatory o budowie białkowej, które obniżają energię aktywacji substratu umożliwiając lub przyspieszając tym samym przebieg reakcji (Dlaczego swoiste? Charakterystyczne dla określonej reakcji lub substratu) Podzia...

Izoenzymy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1484

IZOENZYMY To fizycznie odmienne formy o tej samej aktywności katalitycznej. Mogą występować w różnych tkankach tego samego organizmu, w różnych typach komórek lub w subkomórkowych kompartmentach. Mogą różnić się ciężarem cząsteczkowym i ruchliwością elektroforetyczną. Oznaczanie izoenzymów ma z...

Osocze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 980

OSOCZE Płyn surowiczy po odwirowaniu z elementów komórkowych z krwi pełnej. Osocze w zależności od użytego antykoagulanta może być cytrynianowe, heparynowe lub wersenianowe . Może również być bogato- lub ubogopłytkowe, wówczas różnicuje się szybkością wirowania pełnej krwi. Osocze zhemolizowane -...

Proteinazy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1001

Proteinazy karboksylowe - pesyna, podpuszczaka, katepsyna D serynowe - trypsyna, chymotrypsyna, trombina tiolowe - katepsyna, papaina metaloproteinazy - termolizyna Inhibicja enzymów trzustkowych Trzustkowy inhibitor trypsyny - białko o mas...

Wiązanie peptydowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1456

WIĄZANIE PEPTYDOWE Wiązanie amidowe, podstawione, łączące grupęNH 2 jednego aminokwasu z grupą COOH drugiego aminokwasu z wydzieleniem cząsteczki wody. Ma charakter kowalencyjny Cechy wiązania peptydowego semi-nienasycone - pojedyncze wiązanie C—N ma charakter wiązania podwójnego, a podwójne wiąz...

Znaczenie białek

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

Znaczenie białek aktywne - enzymy, hormony strukturalne - budują tkankę łączną , immunoglobuliny, czynnik krzepnięcia krwi transportowe - przenoszą elektrony, produkty przemiany materii i gazy magazynujące - ferytryza (wiąże Fe), celu...