Biochemia - strona 21

Zagadnienia z białek i aminokwasów

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr J. Popow
 • Biochemia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 742

1 ćw z biochemii – białka    1.  Zakres z instrukcji  2.  Budowa białek  3.  Wiązanie peptydowe  4.  Podstawowe  funkcje białek  5.  Właściw spektrofotometryczne  6.  Właściwości białek  7.  O co chodzi w ćwicz  8.  Aminokwasy, budow i podzial z...

Oznaczanie aktywności proteinazowej trypsyny - Kinetyka

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr J. Popow
 • Biochemia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 539

Kinetyka na biochemie  1.  Jak tnie trypsyna  2.  Enzymy, katalizatory  3.  Inhibitor  4.  Centrum aktywne enzymu  5.  Co wpływa na aktywność enzymatyczna  6.  Chromogeniczny substrat, reakcja BAPNA  7.  Reakcje – co się dzieje  8.  Po co jest do...

Wykład - mechanizm działania koenzymów, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Biochemia
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2394

Mechaniczne działania koenzymów Działanie koenzymów polega na ich powiązaniu stechiometrycznym z substratem za pośrednictwem określonej jego grupy oraz z bialkiem enzymowym. W reakcji przeniesienia protonów i elektronów z jednego związku na inny może uczestniczyc jeden lub dwa enzymy; w drugim przy...

Pochodne cukrów prostych - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Biochemia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2156

Pochodne cukrów prostych. Chityna (C8H13O5N)n (gr. chiton - wierzchnia szata) - polisacharyd glukozy (β-glukozy). Związek organiczny, z którego są zbudowane szkielety zewnętrzne stawonogów. Chi...

Trawienie i wchłanianie tłuszczowców - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Biochemia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 959

Trawienie i wchłanianie tłuszczowców Organizm człowieka o masie 75 kg zawiera około 10% tłuszczowców (tj. ok. 7 kg). Tłuszcze zawarte w pożywieniu powinny dostarczać człowiekowi 30% ogółu energii, podczas gdy węglowodany - 60%. Tłuszcze, podobnie jak cukrowce należą do składników pokarmowych energe...

Denaturacja - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Dariusz Kowalczyk
 • Biochemia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 840

Denaturacja białka - polega na zniszczeniu jego struktury drugo-, trzecio- lub czwartorzędowej na skutek zerwania wiązań stabilizujących powyŜsze struktury. W szczególności dochodzi do dysocjacji oligomerów białkowych na podjednostki ...

Wykład - dezaminacja oksydacyjna

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Dariusz Kowalczyk
 • Biochemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1064

W dezaminacji oksydacyjnej enzymy mogą współdziałać z NAD+ , NADP+ , FAD lub FMN. Do enzymów współdziałających z NAD+ lub NADP+ należy dehydogenaza glutaminianowa, która występuje w komórkach wątroby. W budowie enzym ten zawiera cynk. Katalizuje przemianę kwasu glutaminowego do kwasu alfa-ketoglutar...

Wykład - synteza glukozy, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Dariusz Kowalczyk
 • Biochemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

UzasadniENIE, ze proces fotosyntezy typu C3 prowadzi do syntezy glukozy z jednoczesnym odwodnieniem akceptora CO2 Z punktu widzenia mechanizmu włączania CO2 w fotosyntezie, rośliny dzieli się na wykazujące fotosyntezę typu C3 lub C4. Jest to związane z liczbą atomów węgla z bezpośrednim produkcie f...

Wykład - hydroliza DNA, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Dariusz Kowalczyk
 • Biochemia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1596

HYDROLIZA DNA Cząsteczki DNA są bardzo długie w porównaniu do swej średnicy i stosunkowo sztywne, dlatego roztwory ich mają dużą lepkość. Kwasy nukleinowe wykazują różną wrażliwość na środowisko zasadowe i kwasowe Cząsteczki DNA są odporne na działanie mocnych zasad. Pozostawienie DNA w roztwo...

Koagulacja i wysalanie - wykład , sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Dariusz Kowalczyk
 • Biochemia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1246

Koagulacja- proces łączenia się cząsteczek koloidu w większe zespoły (aglomeraty) w wyniku czego następuje ich opadanie wywołane siłą cięŜkości (sedymentacja) i wytrącenie w postaci osa...