Biochemia - strona 16

Wykład - podział i nomenklatura enzymów

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2716

Podział i nomenklatura enzymow Podstawowa jednostka systematyczna enzymow jest klasa. Wyroznia się 6 klas ze względu na rodzaj katalizowanej reakcji: Oksydoreduktazy Transferazy Hydrolazy Liazy Izomerazy Syntetazy(ligazy) Oksydoreduktazy-...

Wykład - przyczyny zmian aktywności enzymów

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

Przyczyny zmian aktywności lub stężenia enzymów w surowicy: proliferacja komórek połączona ze zwiększonym obrotem lub indukcja biosyntezy enzymów wewnątrzkomórkowych; zmiana przepuszczalności błon komórkowych; nasilony rozpad komórek w procesach patologicznych; upośledzona biosynteza, zwłaszcza ...

Wykład - sposób przedostawania się enzymów

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

Sposób przedostawania się enzymów do przestrzeni pozakomórkowych jest podstawą ich podziału na 3 grupy: Enzymy sekrecyjne: powstają w narządach miąższowych i wydzielane są do krwi, gdzie pełnią prawidłowe funkcje; obniżenie ich aktywności w surowicy świadczy o zaburzeniach danego narządu. Enzymy ...

Wykład - swoistość enzymów

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 917
Wyświetleń: 4732

Swoistość enzymów. Szczególną cechą enzymów jest ich duża specyficzność (określana także jako wybiórczość czy swoistość) zarówno pod względem rodzaju katalizowanej reakcji chemicznej - tzw. specyficzność kierunkowa, jak i wobec związków (substratów) biorących w niej udział - tzw. specyficzność subs...

Wykład - typy budowy centrów aktywnych

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1393

Typy budowy centrów aktywnych Warunkiem biokatalizy jest powstawanie kompleksu enzym-substrat. Substrat wiąże się w swoistym regionie enzymu, nazywanym miejscem aktywnym lub centrum aktywnym. Wiązanie enzymu przez substrat zachodzi w sposób selektywny.

Wykład - typy hamowań enzymatycznych

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1512

Typy hamowań enzymatycznych. inhibicja nieodwracalna - najczęściej kowalencyjna modyfikacja łańcuchów bocznych aminokwasów centrum aktywnego lub katalitycznego, organizm nie posiada enzymów, które mogłyby rozciąć tak powstałe wiązanie, stąd nosi ono charakter trwałego i wyłącza zmodyfikowane cząste...

Wykład - wpływ aktywatorów na aktywność enzymów

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1022

Wpływ aktywatorów na aktywność enzymów Różnego rodzaju aktywatory nie biorące udziału w reakcji katalitycznej uczynniają enzymy lub zwiększają ich aktywność. Można je podzielić na 3 grupy: 1. jony niektórych metali, wbudowanych w cząsteczkę apoenzymu, 2. związki wielkocząsteczkowe o charakterze b...

Wykład - wpływ inhibitorów na aktywność enzymów

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1561

Wpływ inhibitorów na aktywność enzymów Aktywność wielu enzymów łatwo ulega zahamowaniu. Proces ten nazywamy inhibicją, a czynniki hamujące przebieg reakcji enzymatycznych to inhibitory. Dzielą się one na 3 grupy: 1. inhibitory kompetycyjne (wsp...

Wykład - wpływ pH na aktywność enzymów

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1064

Wpływ pH na aktywność enzymów Optymalne pH dla każdego enzymu utrzymywane jest przy pomocy buforów. Wykazano, że skład i stężenie (siła jonowa) użytego buforu ma istotne znaczenie przy wyznaczaniu optimum pH, które może okazać się różne w odmi...

Wykład - wpływ stężenia enzymów

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1393

Wpływ stężenia enzymu i czasu na aktywność enzymów Zależność szybkości reakcji od stężenia enzymu najdogodniej jest obserwować przy dużych stężeniach substratu, kiedy szybkość ta nie jest zależna od stężenia substratu (reakcja zerowego ...