Biochemia - strona 15

Wykład - fosfataza zasadowa

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1246

FOSFATAZA ZASADOWA (ALP) - enzym wskaźnikowy/ekskrecyjny Trzy izoenzymy, niespecyficzne tkankowo, kodowane są przez jeden gen - w wątrobie, tkance kostnej i nerkach. Trzy izoenzymy - jelitowy, łożyskowy i komórek zarodkowych kodowane są przez 3 ...

Wykład - gamma-glutamylotransferaza

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

GAMMA-GLUTAMYLOTRANSFERAZA - GGT, enzym wskaźnikowy/ekskrecyjny aminokwas + glutation ↔ γ-glutamylo-aminokwas + cysteinylo-glicyna enzym zlokalizowany w błonach komórek o aktywnym transporcie aminokwasów- nabłonku wątroby, trzustki, jelita

Wykład - izoenzymy i heteroenzymy

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3899

Izoenzymy i heteroenzymy. Izoenzymy (izozymy) - homologiczne enzymy w obrębie danego organizmu, które katalizują tę samą reakcję, ale różnią się nieznacznie strukturą molekularna, wartościami Km i Vmax oraz właściwościami regulacyjnymi. Zazwycza...

Wykład - jednostki enzymatyczne

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2793

JEDNOSTKI ENZYMATYCZNE Aktywność enzymu, czyli aktywność enzymatyczna, jest to prędkość reakcji mierzona w ściśle określonych warunkach i wyrażana w następujących jednostkach: 1) KATAL (kat)- to aktywność enzymu przekształcającego 1 mol substratu w czasie 1 sekundy, w temp 30 stopni C w pH optymal...

Opracowanie - koenzym a grupa prostetyczna

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1288

Koenzym, a grupa prostetyczna Koenzymy - swoista, termostabilna, drobnocząsteczkowa molekuła organiczna (niebiałkowa), najczęsciej pochodna witamin rozpuszczalnych w wodzie. Mogą wiązać się z apoenzymem (białkiem enzymatycznym) luźno, bądź trwale...

Wykład - koenzymy przenoszące grupy atomów

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1344

koenzymy przenoszące grupy atomów ADENOZYNOTRIFOSFORAN = ATP -Adenozyno-5'-trifosforan (ATP) - organiczny związek chemiczny, nukleotyd adeninowy zbudowany z grupy trójfosforanowej przyłączonej w pozycji 5' cząsteczki adenozyny, tworząc bezwodnik kwasu fosforowego[4]. Odgrywa on ważną rolę w biologi...

Wykład - koenzymy przenoszące wodór

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1526

koenzymy przenoszące wodór DINUKLEOTYD NIKOTYNOAMIDOADENINOWY = NAD -zbudowany z nukleotydu, zawierającego adeninę , oraz nukleotydu , który zawiera amid kwasu nikotynowego -grupą czynną tego koenzymu jest amid kwasu nikotynowego -kwas nikotynow...

Wykład - koenzymy witaminowe i ich udział w przemianach

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1736

Koenzymy witaminowe i ich udział w przemianach 1. Nukleotydy nikotynoamidowe: dinukleotyd nikotynoamidoadneninowy (NAD+) fosforan dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego (NADP+) Są pochodnymi niacyny (= kwas nikotynowy/amid kwasu nikotynowego = ...

Wykład - lipaza trzustkowa

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1085

LIPAZA TRZUSTKOWA - LP, enzym ekskrecyjny enzym wytwarzany głównie w trzustce Zmiany aktywności LP we krwi wzrost aktywności ostre zapalenia trzustki rak trzustki cholestaza pozawątrobowa z zajęciem trzustki zmiany aktywnośc...

Mechanizm katalizy enzymatycznej - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2933

MECHANIZM KATALIZY ENZYMATYCZNEJ NA PRZYKŁADZIE LIZOZYMU: 1) Ogólny schemat: 2) LIZOZYM: Lizozym jest białkiem enzymatycznym o dość prostej strukturze: zawiera 129 reszt aminokwasowych. Nie ma