Biochemia - strona 14

Poznawanie genów i genomów-wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Joanna Cieśla
 • Biochemia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 672

BIOCHEMIA Wykład 5: Poznawanie genów i genomów Joanna Cieśla Podstawowe narzędzia wykorzystywane w poznawaniu genów 1. Analiza restrykcyjna 2. Techniki hybrydyzacyjne 3. Technologia rekombinacji DNA 4. Sekwencjonowanie DNA 5. Che...

Enzymy, kinetyka-wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Joanna Cieśla
 • Biochemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 987

BIOCHEMIA Wykład 6: Enzymy: kinetyka Joanna Cieśla XVIII/XIX w. – obserwacja trawienia in vitro mięsa przez wydzieliny żołądka i rozkład skrobi przez ekstrakty roślinne. XIX w. – Ludwik Pasteur badając fermentację alkoholową w ...

Egzamin z biochemii

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Krzysztof Grzywnowicz
 • Biochemia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2317

Egzamin z biochemii (Biotechnologia KR) - 8.02.2012 (termin pierwszy) Zadania otwarte  Część A Zad. 1 Narysuj wzory aminokwasów z grupą imidazylową. Zaznacz wzory grup funkcyjnych i nazwij je. Podaj funkcje. Zad. 2 Narysuj wzory...

Pytania na egzamin - biochemia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Krzysztof Grzywnowicz
 • Biochemia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1799

Biochemia EGZAMIN 2011 CZĘŚD „A” 1. Narysuj wzory aminokwasów kwaśnych, zaznacz grupy funkcyjne i opisz, jakie role te grupy pełnią w białku. 2. Narysuj wzór puryny, zaznacza atomy poc...

Hydroliza enzymatyczna białka- sprawozdanie - Reakcja enzymatyczna

 • Politechnika Wrocławska
 • Biochemia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 826

Laboratorium biochemii Hydroliza enzymatyczna białka (ćw H) Cel ćwiczenia Obserwacja i porównanie postępu reakcji hydrolizy białka katalizowanej przez naturalny zestaw trzustkowych enzymów proteolitycznych w obecności i nieobecności białkowego inhibitora, Zapoznanie się z metodą oznaczania stęże...

Wpływ temperatury na aktywność enzymów- laboratorium

 • Politechnika Wrocławska
 • Biochemia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1960

Laboratorium biochemii Wpływ temperatury na aktywność enzymów (ćw E) Cel ćwiczenia Zbadanie wpływu temperatury na aktywność enzymów na przykładzie reakcji hydrolizy przez inwertazę zawartą w wyciągu drożdżowym. Zapoznanie się z jedną metod ozn...

Wykład - aminotransferaza alaninowa

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770

AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA - ALT, enzym wskaźnikowy alanina + α-ketoglutaran ↔ pirogronian + glutaminian ALT występuje wyłącznie w cytoplazmie (w komórkach wątroby i nerek wyższy poziom; niższy - w mięśniach; w niewielkich ilościach obecna w komórkach wszystkich innych tkanek). ALT jest względnie...

Wykład - dehydrogenaza mleczanowa

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1057

DEHYDROGRNAZA MLECZANOWA (LDH) - enzym wskaźnikowy pirogronian + NADH + H+ ↔ mleczan + NAD+ Izoenzymy LDH1 - LDH5 obecne są w mózgu, erytrocytach, mięśniu sercowym, leukocytach, płytkach krwi, nerkach, wątrobie, płucach, mięśniach szkieletowych. ...

Enzymy o znaczeniu diagnostycznym - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 924

Enzymy o znaczeniu diagnostycznym (sekrecyjne, ekskrecyjne, wskaźnikowe) Zmiany aktywności enzymów we krwi, często są odzwierciedleniem zmian patologicznych zachodzących w narządach. Nowoczesna diagnostyka enzymologiczna opiera się na założeniu, że uszkodzenie narządu pociąga za sobą uszkodzenie st...

Wykład - enzymy jako biokatalizatory

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 868

Enzymy jako biokatalizatory. Biokatalizatory - wytwarzane w komórkach organizmów żywych katalizatory przemian biochemicznych (witaminy, enzymy i hormony), wpływające na ich przyspieszenie bądź zwolnienie, a także decydujące o rodzaju przemian, jakim może ulec substancja wyjściowa. Mają podstawowe z...