Wpływ temperatury na aktywność enzymów- laboratorium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2492
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ temperatury na aktywność enzymów- laboratorium  - strona 1 Wpływ temperatury na aktywność enzymów- laboratorium  - strona 2

Fragment notatki:

Laboratorium biochemii
Wpływ temperatury na aktywność enzymów (ćw E)
Cel ćwiczenia
Zbadanie wpływu temperatury na aktywność enzymów na przykładzie reakcji hydrolizy przez inwertazę zawartą w wyciągu drożdżowym. Zapoznanie się z jedną metod oznaczania stężenia cukrów redukujących- metodą Nelsona.
Odczynniki
Roztwór inwertazy z wyciągu drożdżowego - enzym,
2% roztwór wodny sacharozy -substrat,
0,005% roztwór wodny glukozy - standard (produkt),
1/15 bufor fosforanowy o pH 5,6,
Odczynnik miedziowy A (2,4% NaKC4H4O6, 5%NaHCO3, 4%Na2CO3, 3,6% K2C2O4)
Odczynnik miedziowy B (1,3% CuSO4∙5H2O),
Odczynnik arseno-molibdenowy (5% (NH4)6Mo7O24∙4H2O, 4% H2SO4, 0.6% Na2HAsO4∙7H2O)
Szkło i aparatura
Probówki kalibrowane,
Probówki chemiczne,
Pipety automatyczne oraz tipsy,
Parafilm,
Kuwety,
Specol,
Termostat nastawiony na 40˚C,
Termostat nastawiony na 55˚C,
Łaźnia z lodem(4˚C)
Zlewka i piecyk elektryczny do przygotowania łaźni wodnej na 100˚C.
Wykonanie ćwiczenia
Przygotowanie krzywej standardowej:
Przygotowano 26 suchych probówek chemicznych i podpisano je zgodnie z tabelami 1 i 2 oraz łaźnię wodną na 100˚C.
Przygotowano odczynnik miedziowy do oznaczania stężenia glukozy: zmieszano 6 ml odczynnika A z 6 ml odczynnika B.
Do 16 probówek kalibrowanych, które ponumerowano zgodnie z tabelą 1, odmierzono po 0,5ml odczynnika miedziowego i pozostawiono do dalszej części ćwiczenia.
Do probówek 1-6 odmierzono 0,005% standardu glukozy zgodnie z tabelą 1.
Roztwory glukozy uzupełniono wodą destylowaną do 0,5ml zgodnie z tabelą 1.
Badanie wpływu temperatury na aktywność inwertazy:
Do 10 probówek chemicznych ponumerowanych zgodnie z tabelą 2 dodano po 0,5ml 1/15 buforu fosforanowego o pH 5,6 oraz po 5ml 2% sacharozy-substratu.
Próbki umieszczono w łaźniach wodnych o różnych temperaturach (zgodnie z tabelą 2) i inkubowano przez 5 min.
Wyjęto probówki z łaźni i przygotowano stoper.
Do probówek nieprimowanych dodano po 0,5 ml enzymu i zaczęto odmierzać czas (10min.)
Do probówek primowanych dodano po 0,5 ml wody destylowanej.
Wszystkie próbki dobrze zamieszano, włożono do łaźni jak wcześniej i prowadzono inkubacje dokładnie przez 10 min (od momentu ,w którym dodano enzymu),
Po 10 min pobrano po 0,1 ml każdej mieszaniny reakcyjnej i dodano do przygotowanych wcześniej probówek kalibrowanych z odczynnikiem miedziowym zgodnie z tabelą 1 (przerwano reakcje).


(…)

… /kor/
Aktinwertazy [U/ml]
4
0,083
9,222
553,333
3,074
0,615
25
0,297
33,000
1980,000
11,000
2,200
40
0,491
54,556
3273,333
18,185
3,637
55
0,472
52,444
3146,666
17,481
3,496
100
0
0
0
0
0
Obliczenia Stężenie masowe roztworu glukozy Masa glukozy dla próbki 1. (pozostałe próbki analogicznie)
Wykres zależności absorbancji od masy glukozy dla próbek 1-6 /krzywa standardowa/: Do sporządzenia krzywej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz