Wpływ inhibitorów i czynników fizycznych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ inhibitorów i czynników fizycznych - omówienie - strona 1 Wpływ inhibitorów i czynników fizycznych - omówienie - strona 2 Wpływ inhibitorów i czynników fizycznych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Sprawozdanie nr 5
Temat: Wpływ inhibitorów i czynników fizycznych na przebieg reakcji enzymatycznej.
Zadanie 1. Wpływ pH na aktywność inwertazy drożdży. Wykonanie: Przygotować 7 probówek. Do 6 probówek wprowadzić po 1 ml odpowiedniego buforu o pH 3; 4,7; 5; 7; 9 i 11. Następnie do każdej probówki dodać 1 ml 0,3M sacharozy oraz 1 ml inwertazy o optymalnym stężeniu. Przygotować także próbę kontrolną w 7-mej probówce zawierającą 1ml buforu o pH 4,7; 1ml 0,3M sacharozy i 1 ml wody zamiast enzymu. Po wymieszaniu wszystkich składników mieszaniny inkubacyjne zostawić na 30 minut. Po tym czasie zalkalizować próby paroma kroplami 1M roztworu NaOH (sprawdzić pH), a następnie we wszystkich mieszaninach wykonać próbę Benedicta. W tym celu do siedmiu czystych probówek dodać po 1 ml odczynnika Benedicta i do każdej z nich dodać 0,2 ml mieszaniny reakcyjnej. Probówki umieścić na ok. 1-2 minuty we wrzącej łaźni wodnej. Obserwacje:
W probówce kontrolnej oraz w probówkach z buforem o pH 9,0 i 11,0 roztwór nie odbarwił się. W probówce z buforem o pH 2,0 i pH 7,0 roztwór odbarwił się lekko, natomiast w probówkach z buforami o pH 4,7 i 5,0 zmiana zabarwienia było silniejsza.
Wnioski: Inwertaza rozkłada sacharozę na glukozę i fruktozę, czyli cukry redukujące, dlatego jej działania można wykryć próbą Benedicta. Aktywna jest w zakresie pH od 4 do 6, optimum to 4,7, dlatego też w probówce z buforem o pH 7 roztwór odbarwił się najsilniej, a w pozostałych, im bliżej granicy aktywności, tym odbarwienie było słabsze.
Zadanie 2. Wpływ temperatury na aktywność inwertazy drożdży. Wykonanie: Przygotować 6 probówek, a następnie do wszystkich dodać po 0,5 ml sacharozy w buforze octanowym o pH 4,7 oraz do pięciu z nich 0,5 ml inwertazy drożdżowej o optymalnym stężeniu. Do szóstej probówki zamiast inwertazy dodać 0,5 ml wody. Próby umieścić na 30 minut w temperaturze: 4, 20, 37, 60, 100 0C, a próbę kontrolną w temperaturze 200C. Po zakończeniu inkubacji zalkalizować próby paroma kroplami 1M roztworu NaOH (sprawdzić pH !), a następnie we wszystkich mieszaninach wykonać próbę Benedicta. W tym celu do sześciu czystych probówek dodać po 1 ml odczynnika Benedicta i do każdej z nich dodać 0,2 ml mieszaniny reakcyjnej. Probówki umieścić na ok. 1-2 minuty we wrzącej łaźni wodnej. Obserwacje:
W próbie kontrolnej oraz w probówce o temperaturze 100ﱞC roztwór nie odbarwił się(był niebieski).W reszcie probówkach nastąpiła lekka zmiana zabarwienia, a w probówce o temperaturze 20˚C zmiana zabarwienia była najsilniejsza. Przy ok. 37˚C pojawia się zabarwienie czerwone. Wnioski:
Możliwe jest, iż czas inkubacji był za krótki, jeżeli mamy za gęstą zawiesinę to czas ten musi być dłuższy. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz