Wpływ inhibitorów i czynników fizycznych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ inhibitorów i czynników fizycznych - omówienie - strona 1 Wpływ inhibitorów i czynników fizycznych - omówienie - strona 2 Wpływ inhibitorów i czynników fizycznych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Sprawozdanie nr 5
Temat: Wpływ inhibitorów i czynników fizycznych na przebieg reakcji enzymatycznej.
Zadanie 1. Wpływ pH na aktywność inwertazy drożdży. Wykonanie: Przygotować 7 probówek. Do 6 probówek wprowadzić po 1 ml odpowiedniego buforu o pH 3; 4,7; 5; 7; 9 i 11. Następnie do każdej probówki dodać 1 ml 0,3M sacharozy oraz 1 ml inwertazy o optymalnym stężeniu. Przygotować także próbę kontrolną w 7-mej probówce zawierającą 1ml buforu o pH 4,7; 1ml 0,3M sacharozy i 1 ml wody zamiast enzymu. Po wymieszaniu wszystkich składników mieszaniny inkubacyjne zostawić na 30 minut. Po tym czasie zalkalizować próby paroma kroplami 1M roztworu NaOH (sprawdzić pH), a następnie we wszystkich mieszaninach wykonać próbę Benedicta. W tym celu do siedmiu czystych probówek dodać po 1 ml odczynnika Benedicta i do każdej z nich dodać 0,2 ml mieszaniny reakcyjnej. Probówki umieścić na ok. 1-2 minuty we wrzącej łaźni wodnej. Obserwacje:
W probówce kontrolnej oraz w probówkach z buforem o pH 9,0 i 11,0 roztwór nie odbarwił się. W probówce z buforem o pH 2,0 i pH 7,0 roztwór odbarwił się lekko, natomiast w probówkach z buforami o pH 4,7 i 5,0 zmiana zabarwienia było silniejsza.
Wnioski: Inwertaza rozkłada sacharozę na glukozę i fruktozę, czyli cukry redukujące, dlatego jej działania można wykryć próbą Benedicta. Aktywna jest w zakresie pH od 4 do 6, optimum to 4,7, dlatego też w probówce z buforem o pH 7 roztwór odbarwił się najsilniej, a w pozostałych, im bliżej granicy aktywności, tym odbarwienie było słabsze.
Zadanie 2. Wpływ temperatury na aktywność inwertazy drożdży. Wykonanie: Przygotować 6 probówek, a następnie do wszystkich dodać po 0,5 ml sacharozy w buforze octanowym o pH 4,7 oraz do pięciu z nich 0,5 ml inwertazy drożdżowej o optymalnym stężeniu. Do szóstej probówki zamiast inwertazy dodać 0,5 ml wody. Próby umieścić na 30 minut w temperaturze: 4, 20, 37, 60, 100 0C, a próbę kontrolną w temperaturze 200C. Po zakończeniu inkubacji zalkalizować próby paroma kroplami 1M roztworu NaOH (sprawdzić pH !), a następnie we wszystkich mieszaninach wykonać próbę Benedicta. W tym celu do sześciu czystych probówek dodać po 1 ml odczynnika Benedicta i do każdej z nich dodać 0,2 ml mieszaniny reakcyjnej. Probówki umieścić na ok. 1-2 minuty we wrzącej łaźni wodnej. Obserwacje:
W próbie kontrolnej oraz w probówce o temperaturze 100ﱞC roztwór nie odbarwił się(był niebieski).W reszcie probówkach nastąpiła lekka zmiana zabarwienia, a w probówce o temperaturze 20˚C zmiana zabarwienia była najsilniejsza. Przy ok. 37˚C pojawia się zabarwienie czerwone. Wnioski:
Możliwe jest, iż czas inkubacji był za krótki, jeżeli mamy za gęstą zawiesinę to czas ten musi być dłuższy. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz