Wykład - enzymy jako biokatalizatory

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - enzymy jako biokatalizatory - strona 1 Wykład - enzymy jako biokatalizatory - strona 2

Fragment notatki:

Enzymy jako biokatalizatory.
Biokatalizatory - wytwarzane w komórkach organizmów żywych katalizatory przemian biochemicznych (witaminy, enzymy i hormony), wpływające na ich przyspieszenie bądź zwolnienie, a także decydujące o rodzaju przemian, jakim może ulec substancja wyjściowa. Mają podstawowe znaczenie dla procesów życiowych.
Enzymy - biokatalizatory - Swoiste biokatalizatory o budowie białkowej, które obniżają energię aktywacji substratu umożliwiając lub przyspieszając tym samym przebieg reakcji.
Wstępne pojęcia termodynamiczne.
Reakcje endo- i egzoergiczne.
Reakcje endoergiczne są reakcjami, które potrzebują dopływu energii, nie mogące przebiegać swobodnie. Reakcje egzoergiczne są to reakcjami, podczas przebiegu których wytwarza się energia większa niż potrzebna do zainicjowania reakcji.
Prawo działania mas:
Szybkość reakcji chemicznej jest proporcjonalna do efektywnego stężenia wszystkich uczestniczących w niej reagentów.” Prawo to na poziomie molekularnym wynika z faktu, że szybkość reakcji zależy od liczby efektywnych zderzeń reagujących ze sobą indywiduów chemicznych w jednostce czasu.
Stała równowagi - współczynnik opisujący stan równowagi odwracalnych reakcji chemicznych. Stała ta jest równa ilorazowi reakcji w stanie doskonałej równowagi, t.j. w sytuacji gdy szybkość reakcji w stronę od substratów do produktów i od produktów do substratów jest dokładnie taka sama.
Energia wewnętrzna U - energia układu związana z wzajemnymi ruchami i oddziaływaniami poszczególnych jego części: cząsteczek, atomów i jonów. Składa się z energii kinetycznej (Ukin) cząsteczek, atomów i jonów, energii potencjalnej (Upot) wzajemnego oddziaływania cząsteczek oraz energii kinetycznej (Ujadr) jąder atomowych.
Energia aktywacji: Energię aktywacji można zdefiniować jako najmniejszą wartość energii, jaką muszą posiadać cząstki (drobiny) substratów, aby zapoczątkować reakcję między nimi. Energia aktywacji może być dostarczona do układu z zewnątrz, np. w postaci ciepła, energii promieniowania lub energii elektrycznej.
Entalpia i entropia:
Entropia jest Termodynamiczną wielkością, która określa nieuporządkowanie (nieład) układu, W czasie procesów samorzutnych rośnie stopień uporządkowania, przy rozumieniu maksymalnego uporządkowania jako idealnie równomiernego rozłożenia w przestrzeni składników danego układu (stan gazowy w tym rozumieniu jest o wiele bardziej uporządkowany niż krystaliczne ciało stałe). Miarą tego uporządkowania jest wartość entropii. W czasie procesów odwracalnych wartość entropii nie zmienia się, w procesach samorzutnych entropia rośnie (ΔS0). Entropia jest również funkcją stanu, tak jak energia wewnętrzna i entalpia, tzn. jeżeli stan układu zmienił się od stanu 1 do stanu 2 to różnica wartości entalpii, entropii czy innych funkcji stanu nie zależy od tego po jakiej drodze następowała zmiana stanu, a jedynie od parametrów początkowych i końcowych przemiany.


(…)

… następowała zmiana stanu, a jedynie od parametrów początkowych i końcowych przemiany.
Entalpia - termodynamiczna funkcja stanu określona równaniem: H = U + pV, gdzie: U - energia wewnętrzna, p - ciśnienie, V - objętość.
Podobnie jak w przypadku energii wewnętrznej możemy określać jedynie wartości zmian entalpii a nie jej wartość absolutną. W warunkach izobarycznych ciepło reakcji równe jest co do wartości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz