Mikrobiologia - strona 8

Środowisko wodne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

Środowisko wodne Światowe zasoby wody: -morza i oceany - 1370 ml km3 -lodowce, wody pływające - 30 ml km3 -jeziora, rzeki, bagna, wody podziemne - 400 tys. km3 -para wodna - 10 tys. km3 Wody śródlądowe: -wody płynące - siedliska pionowe (wodospady, skały) i poziome (źródła, potoki, rzeki) -wody ...

Ekstremofile- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1064

Ekstremofile EKSTREMOFILE - mikroorganizmy bytujące w środowisku, w którym panują skrajne warunki pod określonym względem (np. temperatury, ciśnienia, zasolenia, pH). !!! Ważnym pojęciem, na zwróciła Basia uwagę to: Ekstremozymy - są to enzymy wyizolowane z ekstremozymów (zachowują one aktywność ...

Grzyby- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1344

Grzyby Dzielimy je na dwie grupy: -jednokomórkowe (drożdże) -strzępkowe Cechą wspólną jest to że budowa komórkowa jest budową eukariotyczną. Wszystkie grzyby są heterotroficzne. Nie zawierają żadnych barwników komórkowych. Występują w środowisku naturalnym: gleba, woda, szczątki roślinne, rozkła...

Kryteria ryzyka- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

Kryteria ryzyka: - czy organizm jest patogenny - czy może być przeniesiony do środowiska - czy jest znany sposób profilaktyki bądź znane są sposoby leczenia danej choroby Grupa 1 Mikroorganizmy, które najprawdopodobniej nie wywołują schorzeń u ludzi. Grupa 2 Mikroorganizmy, które najprawdopodo...

Miano coli jest definiowane jako najmniejsza ilość badanej próby wyraż...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854

Miano coli jest definiowane jako najmniejsza ilość badanej próby wyrażonej w gramach lub cm3, w której stwierdzono obecność pałeczek coli-aerogenes. Miano coli wyrażone jest liczbą nie mianowaną. Gdy miano coli wynosi 10 to oznacza że w 10g lub 10cm3 znajduję się co najmniej 1 komórka tych bakterii....

Obieg węgla w przyrodzie- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1988

Obieg węgla w przyrodzie Udział mikroorganizmów w obiegu węgla to najważniejsza rola jaką odgrywają w podtrzymywaniu życia na ziemi. Odpowiedzialne są za mineralizację organicznych związków węgla. Wytworzone w procesie fotosyntezy i tym samym utrzymują równowagę w obiegu tego pierwiastka. CO2 pobie...

Promieniowce- opracowanie - Grzybnia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1554

PROMIENIOWCE Promieniowce są typową mikroflorą glebową, rozwijają się w postaci grzybni, niemniej budowa chemiczna ściany komórkowej, brak błony jądrowej upodabniają promieniowce bardziej d...

Schemat pobierania i przemian substancji odżywczych w komórce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

Schemat pobierania i przemian substancji odżywczych w komórce Podsumowanie: Sposoby odżywiania Źródło energii Źródło węgla Źródło wodoru Organizmy Chemoorganotrofia Substancję organiczne Substancję organiczne Substancję organiczne Zwierzęta, grzyby, bakterie Fotolitotrofia Światło CO2 ...

Wartość pH- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

Wartość pH Grupa drobnoustrojów Zakres pH wzrostu Eschiricha Coli 3,5-9,5 Lactobacillus sp. 3,0-6,5 Pseudomonas sp. 3,0-11,0 Staphylococcus spp. 4,5-8,5 Pleśnie 1,5-8,5 Drożdże 1,5-8,5 Bacillus spp. 4,5-8,5 Promieniowce 4,5-8,5 Stężenie jonów wodorowych należy do najważniejszych cz...

Bakterie- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1183

BAKTERIE Ze względu na kształt dzielimy je na: - formy kuliste - formy podłużne: pałeczki i laseczki - inne przecinkowce, skrętniaki i formy nitkowe Ziarniaki Coccus Diplococcus (dwoinki, powstają w wyniku jednej komórki, ale w połączeniu z ...