Wartość pH- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wartość pH- opracowanie - strona 1 Wartość pH- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Wartość pH Grupa drobnoustrojów
Zakres pH wzrostu
Eschiricha Coli
3,5-9,5
Lactobacillus sp.
3,0-6,5
Pseudomonas sp.
3,0-11,0
Staphylococcus spp.
4,5-8,5
Pleśnie
1,5-8,5
Drożdże
1,5-8,5
Bacillus spp.
4,5-8,5
Promieniowce
4,5-8,5
Stężenie jonów wodorowych należy do najważniejszych czynników chemicznych wpływających na przemianę materii i wzrost mikroorganizmów. Większość mikroorganizmów preferuję środowiska o odczynie obojętnym. Z wyjątkiem bakterii kwaszących (bakterie octowe i mlekowe), które preferują środowiska lekko kwaśne. Do organizmów preferujących również kwaśne środowiska należą grzyby. Wpływ pH na mikroorganizmy należy rozważać w dwóch płaszczyznach:
1. Jony H+ i OH- odgrywają istotną rolę w bezpośredniej regulacji procesów metabolicznych, przede wszystkim wpływają na szybkość reakcji enzymatycznych. Nadmierne stężenie jonów wodorowych w cytozolu komórki powoduje zakłócenie proporcji pomiędzy wytwarzaniem, a zażywaniem ATP. Nadmiar jonów hydroksylowych hamuje syntezę białka.
2. Druga strefa oddziaływania odczynu środowiska ma charakter pośredni. Decyduje bowiem o stopniu dysocjacji słabych kwasów i zasad obecnych w środowisku bytowania. Niezdysocjowane formy związków organicznych mogą łatwiej wnikać do wnętrza komórki i wykazują silne działania toksyczne. Promieniowanie UV
240-280nm - długość fali oddziaływania promieniowania ultrafioletowego na organizmy. Bójcze właściwości promieniowania UV powodują zmiany fotochemiczne w kwasach nukleinowych. Promieniowanie o długości fal 240-280nm jest absorbowane przez purynę i pirymidynę, obecne w kwasach nukleinowych powodują destrukcję strukturalną materiału genetycznego mikroorganizmów. Mikroorganizmy mogą wytwarzać barwniki, które najczęściej zlokalizowane są w zewnętrznych strukturach komórkowych. Barwniki te będą działały ochronnie w stosunku do UV pochłaniając jego część. Uszeregowanie organizmów ze względu na ochronę przed promieniowaniem UV:
1. Przetrwalniki bakterii, zarodniki grzybów strzępkowych
2. Komórki wegetatywne bakterii z barwnikiem i zarodnik drożdżowe 3. Komórki wegetatywne
Obecność substancji toksycznych
O efekcie bójczym w stosunku do mikroorganizmów mówimy wtedy gdy substancja toksyczna obecna w środowisku występuje w takim stężeniu, które powoduje śmierć komórek. Substancje toksyczne powodujące śmierć komórkową mogą oddziaływać w różnoraki sposób: po wniknięciu do komórki denaturować białka, zaburzać potencjał oksydoredukcyjny komórki, zaburzać syntezę ściany komórkowej, zaburzać procesy metaboliczne. O efekcie statycznym wywołanym przez substancję toksyczną obecną w środowisku mówimy wtedy gdy stężenie jest na tyle niskie iż wywołuje jedynie zahamowanie wzrostu mikroorganizmów.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz