Mikroorganizmy w biotechnologii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 707
Wyświetleń: 4277
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroorganizmy w biotechnologii - strona 1 Mikroorganizmy w biotechnologii - strona 2

Fragment notatki:

Mikroorganizmy w biotechnologii
Źródła szczepów przemysłowych:
Środowisko naturalne
Środowisko przekształcone przez człowieka
Kolekcja szczepów
Inne źródła
Pozyskiwanie mikroorganizmów o znaczeniu przemysłowym:
- izolacja nowych mikroorganizmów o pożądanych cechach
- badanie nowych szczepów, nowe sposoby hodowli, bardziej czułe metody analityczne
Pozyskiwanie szczepów mikroorganizmów o znaczeniu przemysłowym
Wybór miejsca
Pobranie próby ze środowiska
Wstępna obróbka próbki
Izolacja
Testy selekcyjne
Testy fermentacyjne
Identyfikacja gatunkowa wybranego mikroorganizmu
Wybór miejsca
Środowisko - to wybrane przez nas na drodze racjonalnego wyboru źródło mikroorganizmów, z którego spodziewamy się wyizolować, z zastosowaniem klasycznych technik mikrobiologicznych mikroorganizmów o właściwościach, które stanowią o ich atrakcyjności biotechnologicznej
Przykłady:
Wydajna enzymatyczna hydroliza laktozy w mleku o temperaturze 10-15 stopni C
Miejsce pobrania próby - środowisko naturalne obfitujące w gatunki mikroorganizmów psychrofilnych i psychrotrofowych
Przetwórstwo skrobi - wytwarzanie syropów glukozowych
Środowisko naturalne obfitujące w gatunki mikroorganizmów termofilnych i hipertermofilnych
Nowe antybiotyki
Środowisko naturalne obfitujące w gatunki promieniowców
Bioremediacja gleby skażonej produktami ropopochodnymi
Środowisko obfitujące w gatunki mikroorganizmów zdolnych do biodegradacji węglowodorów
Bioremediacja gleby skażonej pierwiastkami promieniotwórczymi
Środowisko obfitujące w gatunki mikroorganizmów odpornych na promieniowanie jonizujące
Pobranie próby ze środowiska
Kolekcja gatunków mikroorganizmów dominujących w populacji drobnoustrojów w danym środowisku nie stanowi problemu. Mikroorganizmy potencjalnie przydatne w procesach przemysłowych to tylko niewielki odsetek całej populacji
Sposoby zwiększania liczebności pozyskiwanych mikroorganizmów:
- oddziaływanie na środowisko przed pobraniem próby
- wprowadzenie do środowiska wabików - pułapek
- wstępna obróbka fizyczna lub mechaniczna próbki
- hodowla wzbogacająca.
Przykłady:
Izolacja bakterii propionowych - hodowle beztlenowe na glukozie, podłoże z mleczanem/C
Izolacja bakterii kwasu octowego - źródło węgla, 4% etanol (Acetobacter, Glukonobacter)
Izolacja promieniowców - novobiocyna, penicylina


(…)

… - metodę tę stosuje się do izolowania producentów enzymów. Stosuje się odpowiednią pożywkę selekcyjną zawierającą substrat dla enzymu i obserwuje się stan podłoża wokół kolonii.
Izolacja poprzez przegląd szczepów - wykorzystuje się takie podłoża hodowlane, które zapewniają maksymalną ekspresję cech genetycznych. Przygotowuje się wiele pożywek o różnych czynnikach limitujących, a dla każdego limitowanego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz