Mikrobiologia - strona 7

Mikrobiologia - wykład 7

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1274

ŹRÓDŁO  ENERGII (np. glukoza) PRODUKTY  METABOLIZMU SUBSTANCJE ODŻYWCZE  POCHODZĄCE                                                Z ZEWNĄTRZ WEWNĄTRZKOMÓRKOWE  PREKURSORY MONOMERY, PREKURSORY  MAKROCZĄSTECZEK  (aminokwasy, cukry, zasady  purynowe, pirymidynowe) POLIMERY (białka,  polisacharydy, ...

Mikrobiologia - wykład 10

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2163

CHEMOLITOTROFY • źródło energii:  reakcje chemiczne • źródło węgla:  CO2 • źródło H+ i e- :  związki nieorganiczne • przykłady:          bakterie nitryfikacyjne •  bezwzględne  – utleniają wyłącznie związki  mineralne; •  względne  (warunkowe) – mają bardziej  plastyczny metabolizm dostosowujący ...

Mikrobiologia - wykład 11

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 798
Wyświetleń: 3283

Ludwik Pasteur (XIX w.) • W obecności tlenu drożdże produkują nawet 20x  więcej biomasy niż w obecności tlenu; •  Tlen silnie hamuje fermentację etanolową (efekt Pasteura).  • Tlen hamuje enzymy regulatorowe glikolizy  (fosfofruktokinaza), wzmaga aktywność głównych  enzymów cyklu Krebsa (syntaza ...

Mikrobiologia - wykład 12

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 574
Wyświetleń: 3318

Utlenienie innych substratów  CHEMOORGANOTROFY Utlenianie związków C2 Utlenianie kwasu octowego  A. CH3COOH + ATP  CH3CO~P + ADP CH3CO~P + HS~CoA Pi + CH3CO~SCoA  (do cyklu Krebsa) B. CH3COOH + NAD+ NADH2 + CHO•COOH (do cyklu glioksalowego) Utlenianie

Mikrobiologia - wykład 13

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1603

ZMIANA METABOLIZMU  – wytworzenie alternatywnej  drogi pozwalającej ominąć  etap wrażliwy na antybiotyk MECHANIZMY  OPORNOŚCI  BAKTERII  NA  ANTYBIOTYKI BLOKADA  TRANSPORTU   ANTYBIOTYKU DO  KOMÓRKI DEZAKTYWACJA  ANTYBIOTYKU PRZEZ  ZWIĄZANIE ZE  STRUKTURAMI  KOMÓRKOWYMI ZMIANA MIEJSCA  DZIAŁANIA ...

Mikrobiologia - wykład 14

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 805

BAKTERIE GRAM-DODATNIE Mycobacterium tuberculosis Source: WHO Stop TB Department, website: www.who.int/tb Deaths Causes by TB (Estimated by WHO) 1998 1,751,858 2006 1,654,805 Dane epidemiologiczne: - 30% populacji ludzkiej (~2 mld) zakażonych jest prątkiem 

Mikrobiologia - wykład 15

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1659

Oddychanie beztlenowe:  Proces biochemiczny, w którym  substrat organiczny jest utleniany z  wykorzystaniem   egzogennego   organicznego lub mineralnego,   innego niż tlen,   końcowego akceptora e- i H+        Cytochromy  b, c,   Oddychanie b...

Rozmnażanie bakterii- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1554

Rozmnażanie bakterii Rozmnażają się w sposób wegetatywny poprzez podział komórki, czyli z jednej komórki macierzystej otrzymujemy dwie identyczne komórki potomne (

Minimalne wartości aktywności wody dla różnych grup mikroorganizmów- o...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

Minimalne wartości aktywności wody dla różnych grup mikroorganizmów Grupa drobnoustrojów Minimalna aktywność wody Bakterie 0,91-0,95 Drożdże 0,88 Pleśnie 0,80-0,91 Intensywność procesów życiowych w istotnym stopniu zależy od zasobów dostępności wody. Odwodnienie zawsze prowadzi do zakłóceń ...

Ściana komórkowa jest barierą odgradzającą wnęrze komórki od niekorzys...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 889

Ściana komórkowa jest barierą odgradzającą wnętrze komórki od niekorzystnych czynników środowiska zewnętrznego. Jest to bariera półprzepuszczalna o skomplikowanej (jak na prokariota) budowie, której najważniejsza rolę odgrywa peptydoglikan. Wyróżniamy 2 typy budowy ściany komórkowej. Umownie oznacza...