Ściana komórkowa jest barierą odgradzającą wnęrze komórki od niekorzystnych czynników środowiska zewnętrznego

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ściana komórkowa jest barierą odgradzającą wnęrze komórki od niekorzystnych czynników środowiska zewnętrznego - strona 1 Ściana komórkowa jest barierą odgradzającą wnęrze komórki od niekorzystnych czynników środowiska zewnętrznego - strona 2 Ściana komórkowa jest barierą odgradzającą wnęrze komórki od niekorzystnych czynników środowiska zewnętrznego - strona 3

Fragment notatki:

Ściana komórkowa jest barierą odgradzającą wnętrze komórki od niekorzystnych czynników środowiska zewnętrznego. Jest to bariera półprzepuszczalna o skomplikowanej (jak na prokariota) budowie, której najważniejsza rolę odgrywa peptydoglikan. Wyróżniamy 2 typy budowy ściany komórkowej. Umownie oznaczamy jako gram”+” i gram”-”.
Ściana komórkowa wraz z błoną cytoplazmatyczną stanowi około 25% całej komórki prokariota. U komórek pozbawionych ściany komórkowych bezpośrednio ze środowiskiem zewnętrznym kontaktuje się błona cytoplazmatyczna ale nie jest tak odporna jak ściana.
Metoda różnicującego barwienia bakterii !!!!!!!!!!!!!!!!
Poszczególne etapy procedury barwienia są następujące:
- barwienie roztworem fioletu krystalicznego, odmycie wodą nadmiaru barwnika
- odbarwienie roztworem jodka w jodku potasu, odmycie wodą
- odbarwienie roztworem rozpuszczalników np. aceton + alkohol (1:1), odmycie wodą
- barwienie kontrastowym barwnikiem (fuksyna), odmycie wodą
W wyniku dwóch pierwszych etapów tworzy się nierozpuszczalny kompleks fioletu krystalicznego z jodem, kompleks ten z bakterii gramoujemnych usuwa się przez ekstrakcję rozpuszczalnikiem (aceton + alkohol). Komórki bakterii gramododatnich w tych warunkach zatrzymują kompleks barwników. Barwienie w czwartym etapie barwnikiem kontrastowym ma na celu ułatwienie obserwacji bakterii gramoujemnych. Działanie rozpuszczalników na bakterie gramododatnie, o znacznie grubszej ścianie komórkowej zbudowanej głównie z peptydoglikanu powoduje natychmiast jej uszczelnienie i zatrzymanie barwników.
Schemat struktury błony cytoplazmatycznej
Błona cytoplazmatyczna wykazuje typową dla wszystkich błon naturalnych. Warstwowa struktura jest zbudowana z białek w ilości 70-85% oraz fosfolipidów od 20 do 35%. Wzajemny stosunek białek i lipidów w błonie cytoplazmatycznej zależy od gatunku bakterii ale również od fazy wzrostowej danego mikroorganizmu. Główną funkcją błony jest transport pierwiastków, substancji odżywczych oraz produktów metabolizmu. Błona cytoplazmatyczna stanowi barierę półprzepuszczalności a transport przez nią charakteryzuje się dużą wybiorczością.
Typy transportu poprzez błonę cytoplazmatyczną !!!!!!!!!!!!!!!!
1) Dyfuzja bierna
2) Dyfuzja ułatwiona
3)Transport aktywny
- system grup translokacyjnych będący odmianą transportu aktywnego
Ad 1) Inaczej dyfuzja prosta, którą siłą napędową jest różnica stężeń przenoszonych substancji lub potencjał elektryczny po obu stronach błony. Transport bierny odbywa się zgodnie z gradientem stężenia.


(…)

… elektryczny po obu stronach błony. Transport bierny odbywa się zgodnie z gradientem stężenia.
Ad 2) Jest prosem w którym biorą udział cząsteczki o określonej strukturze chemicznej. W tym typie dyfuzji biorą udział specjalne enzymy - permeazy odpowiedzialne za przenoszenie grup funkcyjnych, ale też całych cząsteczek związków chemicznych.
Ad 3) Transport ten odbywa się wbrew gradientowi stężenia przenoszonej…
… umieszczonych na zewnętrznej warstwie ściany komórkowej a odpowiedzialna jest za potencjał elektrostatyczny.
Rzęski - mają zwykle długo.ść od 10 do 15 µm i zbudowane są kurczliwego błąka nazywanego FLAGELLINĄ. Najczęściej rzęski posiadają komórki podłużne. Niektóre bakterie mają zdolność do wytwarzania rzęsek, będących organellami ich czynnego ruchu.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz