Mikrobiologia - strona 6

Struktura komórki bakteryjnej

 • Politechnika Gdańska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1029

Struktura komórki bakteryjnej STRUKTURY KOMÓRKOWE I ICH FUNKCJE a) osłony komórkowe: - otoczki – egzopolisacharyd, - ściana komórkowa, - błona cytoplazmatyczna b) rzęski, c) fimbrie (pili), d) przetrwalniki, e) wtręty (inkluzje) cytoplazniatyczne...

Mikrobiologia - szereg biochemiczny

 • Politechnika Gdańska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1939

SZEREG BIOCHEMICZNY Y er si ni a C itr ob ac te r E .c ol i E nt er ob ac te r Sh ig el la Sa lm on el la K le bs ie lla   pn eu m on ia e Se rr at ia   m or ce sc an s P ro te us   vu lg ar is P ro te us   m ir ab ili s P se ud om on as   ae ru gi no sa Gazowy rozkład glukozy  (zielony na żółty ...

Fizjiologia bakterii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1001

FIZJOLOGIA BAKTERII Całość procesów w organizmie żywym (metabolizm) to reakcje chemiczne, katalizowane przez odpowiednie enzymy. Jest ok.2000 enzymów. Organizm pobiera pokarm - źródło budulca i energii do tych procesów. Procaryota otrzymują energię z 3 źródeł: energii słonecznej (bakterie fotosyn...

Chemolitotrofy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3206

    CHEMO CHEM LITOTROFY LITOT   PROCESY UTLENIANIA  PROCESY UTLENIANIA   ŹRÓDŁO H ŹRÓDŁO  + i e  i  - ZWIĄZKI MINERALNE ZWIĄZKI MINERALN       CHEMOLITOTROFY CHEM Bakterie nitryfikacyjne I etapu utleniające NH Bakterie nitryfikacyjne I etapu utleniające N 4 + Bakterie nitryfikacyjne II etapu utl...

Fotolitotrofy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1260

    Formy morfologiczne  Formy morfologiczne komórek bakterii komórek bakter     Analiza genomu Analiza fenotypu Klasyfikacja taksonu Klasyfikacja takson Skład DNA  Skład DNA % G+C % G Podobieństwo Podobieństw DNA/DNA DNA/DN Katalogowanie rDNA DNA/rRNA Analiza rRNA Analiza rRN Fingerprint DNA Fin...

Mikrobiologia - wykład 2

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1281

    Gdy wydawało się oczywiste, że winę za  wszelkie infekcje ponoszą bakterie,  pierwotniaki, grzyby lub wirusy,  niespodziewanie pojawiły się nowe czynniki infekcyjne maleńkie białkowe cząsteczki obdarzone  nadzwyczajnymi właściwościami   = PRIONY     początek XIX w., Szkocja zaobserwowano taje...

Mikrobiologia - wykład 3

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1015

    Uniwersalne drzewo filogenetyczne świata żywego  skonstruowane na podstawie analizy sekwencji  16S i 18S rRNA     Domeny  Domeny Bacteria Bacteri   i     Archaea Archae grupują wszystkie znane organizmy  grupują wszystkie znane organizmy o prokariotycznym o prokariotyczny typie budowy komórki...

Mikrobiologia - wykład 4

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1204

    Amplifikacja DNA metodą PCR  Amplifikacja DNA metodą PCR (łacuchowej reakcji polimerazy) (łacuchowej reakcji polimerazy – reakcja ta odzwierciedla naturalny proces replikacji        i umożliwia w warunkach  in vitro  szybkie powielenie  wybranych odcinków DNA lub RNA.  Badana sekwencja DNA id...

Mikrobiologia - wykład 5

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1526

    MIKOTOKSYNY MIKOTOKSY PRODUKOWANE PRZEZ PRODUKOWANE PRZE    ASPERGILLUS ASPERGILLU     Aspergillus flavus, A. parasiticus, A. nomius,  A. niger,A. tamarii, A. wentii, A. clavatus,  A. terreus, A. fumigatus, A. glaucus, A. ochraceus  A. niger A. terreus Do najgroźniejszych gatunków  zaliczamy:...

Mikrobiologia - wykład 6

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 945

MIKROORGANIZMY  EKSTREMOFILNE PSYCHROFILE (80 O C) ACYDOFILE (pH 3,0) ALKALOFILE (pH 10,0) METALOFILE (duże stężenie  metali ciężkich) PIEZOFILE (  40 MPa) KSEROFILE ( aw  (…) … ułatwiające prawidłowe fałdowanie się cząsteczek enzymów i innych białek, degradujące uszkodzone białka • Obecność po...