Fotolitotrofy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fotolitotrofy - strona 1 Fotolitotrofy - strona 2 Fotolitotrofy - strona 3

Fragment notatki:


    Formy morfologiczne  Formy morfologiczne komórek bakterii komórek bakter     Analiza genomu Analiza fenotypu Klasyfikacja taksonu Klasyfikacja takson Skład DNA  Skład DNA % G+C % G Podobieństwo Podobieństw DNA/DNA DNA/DN Katalogowanie rDNA DNA/rRNA Analiza rRNA Analiza rRN Fingerprint DNA Fingerprint DN Klasyczna: Klasyczn cechy morfologiczne cechy morfologicz fizjologiczne i biochemiczne fizjologiczne i biochemicz Numeryczna analiza – podejście fenetyczne Chemiczne składniki komórki: Chemiczne składniki komórki skład ściany kom., lipidy, poliaminy skład ściany kom., lipidy, poliami Fingerprint fenotypu Klucze identyfikacyjne oraz Klucze identyfikacyjne or tabele diagnostyczne (Klucz Bergeya) tabele diagnostyczne (Klucz Ber Wykorzystanie substratów: Wykorzystanie substratów Systemy identyfikacji mikroorganizmów Systemy identyfikacji mikroorganizm (API, Biolog, nie komercyjne) (API, Biolog, nie komercyj Schemat identyfikacji mikroorganizmów prokariotycznych Schemat identyfikacji mikroorganizmów prokariotycznyc     GRUPY   GRUPY  FIZJOLOGICZNE FIZJOLOGI     FOTOTROFY FOTOTRO pierwotne źródło energii kwant  pierwotne źródło energii kwan światła świat CHEMOTROFY CHEMOTRO pierwotne źródło energii pierwotne źródło energi utlenianie związków  utlenianie związkó chemicznych chemicznyc     LITOTROFY LITOTRO   PIERWOTNE ŹRÓDŁO  PIERWOTNE ŹRÓDŁ H+ i   i e- UTLENIANE ZWIĄZKI MINERALNE UTLENIANE ZWIĄZKI MINERAL   ORGANOTROFY ORGANOTRO PIERWOTNE ŹRÓDŁO H PIERWOTNE ŹRÓDŁO  + i e- UTLENIANE ZWIĄZKI  UTLENIANE ZWIĄZKI ORGANICZNE ORGANICZ       FOTO FOT LITOTROFY LIT   KWANT ŚWIATŁA  KWANT ŚWIATŁA ŹRÓDŁO  ŹRÓDŁ H+ i e- ZWIĄZKI MINERALNE ZWIĄZKI MINERALN   FOTOORGANOTROFY KWANT ŚWIATŁA  KWANT ŚWIATŁA ŹRÓDŁO H ŹRÓDŁO  + i e- ZWIĄZKI ZWIĄZ  ORGANICZNE ORGANICZN       CHEMOLITOTROFY LITOTROF   PROCESY UTLENIANIA  PROCESY UTLENIANIA   ŹRÓDŁO  ŹRÓDŁ H+ i e- ZWIĄZKI MINERALNE ZWIĄZKI MINERALN   CHEMOORGANO CHEM TROFY PROCESY UTLENIANIA PROCESY UTLENIANI ŹRÓDŁO H ŹRÓDŁO  + i e- ZWIĄZKI ZWIĄZ  ORGANICZNE ORGANICZN       FOTOLITOTROFY LI   Zamiast  Zamiast chlorofilu b chlorofil  występuje u nich fikobiliny zbudowane;  występuje u nich fikobiliny zbudow •  fikocyjanina  (fikobiliproteina)  dominuje  przy  świetle  fikocyjanina  (fikobiliproteina)  dominuje  przy  świetle czerwonym (pełne światło),  czerwonym (pełne światło),

(…)

… spotykane Sinice
Chloroococcales
Rodzaj Chroococus
Rodzaj Gleocapas
Jednokomórkowe, dzielą się przez podział lub
pączkowanie,
Zdolne do wiązania N2,
Pospolite w wodach słodkich i słonych, na
skałach oraz w glebie,
FOTOLITOTROFY
Najczęściej spotykane Sinice
Chloroococcales
Na skałach nadmorskich
Na skorupie żółwia morskiego
FOTOLITOTROFY
Najczęściej spotykane Sinice
Nostocales
Rodzaj ANABENA
Heterocysty – miejsce
wiązania N2
Rodzaj NOSTOC
Najczęściej spotykane Sinice
Oscillatoriales
Rodzaj
OSCILLATORIA
Stromatolity w
strefie przypływów
Wielokomórkowe, dzielą się przez podział, zdolne do wiązania N2,
pospolite w wodach słodkich i morzach, tworzą zakwity i
stromatolity.
Zdolne do fotosyntezy beztlenowej z H2S
CO + 2H S
<CH O> + H O + 2S
Wykorzystywanie sinic
Nostocales
Sinice Anabaena azollae żyją w symbiozie z paprocią
wodną Azolla jako endofity wiążące wolny azot i
wykorzystywane są do nawożenia pól ryżowych od
stuleci jako zielony nawóz jako międzyplon
dostarczając do 300 kg N/ha rocznie
Wykorzystywanie sinic
Nostocales
Sinice Nostoc żyją w symbiozie
- jako endofity z przylaszczkami (Blasia pusilla,
Anthoceros punctatus, Peltiger spp.) wiążące wolny
azot,
-z drzewami tropikalnymi z rodzaju Gunnera
występuje w specjalnych gruczołach u nasady liści,
Wykorzystywanie sinic
Nostocales
Sinice wolnożyjące wiążące wolny azot
Stanowią istotny element mikroflory pól ryżowych
~104/1 g gleby
Zakwity na polach ryżowych (5 – 10 t/ha biomasy) w
temperaturach 30 – 35oC
Proces wiązania N2 zależy od dostępu P i odczynu (pH
> 6,0)
Nawożenie mineralnym N blokuje proces wiązania N2
Wiążą od 20 – 80 kg N2 / ha rocznie…

PIERWOTNE ŹRÓDŁO H+ i eUTLENIANE ZWIĄZKI
ORGANICZNE
FOTOLITOTROFY
KWANT ŚWIATŁA
ŹRÓDŁO H+ i e- ZWIĄZKI MINERALNE
FOTOORGANOTROFY
KWANT ŚWIATŁA
ŹRÓDŁO H+ i e- ZWIĄZKI ORGANICZNE
CHEMOLITOTROFY
PROCESY UTLENIANIA
ŹRÓDŁO H+ i e- ZWIĄZKI MINERALNE
CHEMOORGANOTROFY
PROCESY UTLENIANIA
ŹRÓDŁO H+ i e- ZWIĄZKI ORGANICZNE
FOTOLITOTROFY
Prokaryotae
Sinice (Cynabacteria)
Fotaliza wody - Zawierają chlorofil a
Zamiast…

Jednokomórkowe glony - Protista
Zielenice (typ – Chlorophyta)
Pospolite w czystych wodach
Mogą wywoływać zakwity
Micrasterias
FOTOLITOTROFY
Jednokomórkowe glony - Protista
Krasnorosty (typ – Rhodophyta)
Wybrzeże - Hong Kong
07.1999 r.
Intensywnie namnażają się w silnie zeutrofizowanych wodach
szczególnie o znacznym dopływie azotu i z nieczyszczonych
ścieków produkuje neurotoksyny silnie działające na ptactwo…

Glony Scenedesmium zbierano z jezior w Afryce
Wschodniej
Glony Scenedesmium produkcja biomasy w Meksyku w
oparciu o odpadwoy dwutlenek węgla z elektrowni
gazowych
Glony Scenedesmium
- biomasa zawiera 55% białka, witaminy z grupy B,
karoteny,
FOTOORGANOTROFY
KWANT ŚWIATŁA
ŹRÓDŁO H+ i e- ZWIĄZKI ORGANICZNE
FOTOORGANOTROFY
Bakterie zielone bezsiarkowe
Chloroflexaceae
Heliobacteriacea
Bezwzględne…
…,
amoniaku, siarkowodoru,
- niektóre gatunki wytwarzają toksyny,

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz