Mikrobiologia - wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikrobiologia - wykład 4 - strona 1 Mikrobiologia - wykład 4 - strona 2 Mikrobiologia - wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:


    Amplifikacja DNA metodą PCR  Amplifikacja DNA metodą PCR (łacuchowej reakcji polimerazy) (łacuchowej reakcji polimerazy – reakcja ta odzwierciedla naturalny proces replikacji        i umożliwia w warunkach  in vitro  szybkie powielenie  wybranych odcinków DNA lub RNA.  Badana sekwencja DNA identyfikowanego mikroorganizmu jest  powielana przy użyciu syntetycznych oligonukleotydowych  starterów (primerów), z których każdy jest komplementarny do  jednego końca sekwencji docelowej DNA.  Startery te są wydłużane w kierunku przeciwnym, za  pomocą termostabilnej polimerazy DNA, w cyklu który  obejmuje trzy podstawowe etapy: 1. denaturacja dwuniciowej matrycy w temp. 90-95°C 2. wiązanie starterów do jednoniciowej matrycy (50-65°C) 3. synteza nici komplementarnej (68-72°C)     Łańcuchowa reakcja polimerazy -PCR  Umożliwia uzyskanie dużej  liczby kopii danej  sekwencji DNA  Konieczna jest znajomość  sekwencji krótkich  odcinków DNA po każdej  stronie sekwencji  przeznaczonej do  powielenia startery  Etapy cyklu reakcji PCR:  denaturacja, hybrydyzacja  i elongacja  Liczba cykli jest  uzależniona od wymaganej  krotności powielenia  wyjściowego DNA Schemat PCR         Ocena wyników PCR na żelu agarozowym  W reakcji PCR powielane są krótkie  odcinki DNA  Po jej zakończeniu należy sprawdzić czy  powstał produkt o przewidywanej  długości  Do oceny wyników stosuje się  elektroforezę na żelu agarozowym  DNA jest ujemnie naładowane  i wędruje w żelu od ujemnej do dodatniej  elektrody  Szybkość przemieszczania się DNA zależy  od długości powielonych odcinków  Żel agarozowy zawiera substancję, która  wbudowuje się w DNA i  fluoryzuje  w świetle UV  Cząsteczki DNA widoczne są jako  świecące prążki M Aparat do elektroforezy Zdjęcie żelu agarozowego po  rozdziale elektroforetycznym 1 2 3     Analiza za pomocą reakcji PCR 1. Izolacja materiału, np. DNA z krwi 3. Reakcja PCR w termocyklerze  z określoną ilością cykli 4. Rozdział produktu reakcji  PCR na żelu agarozowym  i  wizualizacja w świetle UV 2. Sporządzenie mieszaniny  reakcyjnej, np. MasterMix+ startery  specyficzne dla fragmentu  szukanego genu +DNA badane Termocykler Wynik rozdziału elektroforetycznego  produktu PCR     Profil restrykcyjny DNA  Profil restrykcyjny DNA (RFLP/DNA – r (RFLP/DNA –  estriction estrictio   f ragment ragmen   l enght  enght p olymorphism olymorphis  ) –  

(…)

….
Przemysłowe zastosowanie grzybów
strzępkowych
Produkcja antybiotyków
• penicylina (Penicillium notatum, Penicillium chrysogenum)
• cyklosporyna A (Trichoderma polysporum)
Produkcja enzymów
• α-amylaza, glukoamylaza, pektynaza, celulazy, proteazy,
lipazy, katalaza (Aspergillus, Penicillium, Mucor, Rhizopus,
Trichoderma)
Produkcja kwasów organicznych
kwas cytrynowy (Aspergillus niger)
• kwas itakonowy…
… bezpłciowego jak
i płciowego.
KLASYFIKACJA GRZYBÓW STRZĘPKOWYCH
Grzyby pleśniowe należą do
3 klas:
Zygomycetes
(Sprzężniaki)
Ascomycetes
(Workowce)
Deuteromycetes
(Grzyby niedoskonałe)
Klasyfikacja grzybów strzępkowych
Sprzężniaki
Workowce
Grzyby
niedoskonałe
 cechy morfologiczne grzybni wegetatywnej
strzępki komórczakowe, wielokomórkowe
Klasyfikacja grzybów strzępkowych
Grzyby
niedoskonałe
Sprzężniaki…

- występują na
owocach, chlebie
i innych produktach
Workowce
 tworzą grzybnię wielokomórkową składającą się z
rozgałęzionych strzępków rozrastających się w
różnych kierunkach i tworzących kolonie o różnym
zabarwieniu.
 Rozmnażają się bezpłciowo i płciowo.
Emericella (teleomorfa)
Aspergillus (anamorfa)
– występuje często w produktach
spożywczych tworząc nalot, który po
pewnym czasie przybiera kolor czarny…
… na rozmiar
• grzyby mikroskopowe
• grzyby makroskopowe
 tradycyjny
• drożdże (jednokomórkowe)
• grzyby strzępkowe (nitkowate, mycelialne, pleśniowe)
Podział ten jest nieprecyzyjny - ten sam gatunek, zależnie od
warunków, może rosnąć w postaci pojedynczych komórek lub
rozgałęzionej grzybni
• drożdżaki – wytwarzają strzępki, mogą rozmnażać się tylko
wegetatywnie
Grzyby pleśniowe
• organizmy tlenowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz