Oddziaływania biochemiczno- ekologiczne między gatunkami- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oddziaływania biochemiczno- ekologiczne między gatunkami- opracowanie - strona 1 Oddziaływania biochemiczno- ekologiczne między gatunkami- opracowanie - strona 2 Oddziaływania biochemiczno- ekologiczne między gatunkami- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Oddziaływania biochemiczno-ekologiczne między gatunkami
Oddziaływania między mikroorganizmami
Drobnoustroje obustronnie w walce pomiędzy sobą wykorzystują biochemiczne środki ataku i obrony. Do tej pierwszej kategorii można zaliczyć enzymy: przede wszystkim lityczne i proteolityczne, powodujące np. lizę ściany komórkowej przeciwnika. Do drugiej kategorii zalicza się antybiotyki wykorzystywane raczej w walce obronnej, choć mogą też być wykorzystane w celu pozbycia się konkurenta z danego ekosystemu. Przykładowo, bakterie z rodzaju Bacillus są bardzo szeroko rozpowszechnione w świecie (praktycznie biorąc, można je spotkać wszędzie). Z jednej strony wynika to z faktu, iż łatwo adoptują się do różnorodnych warunków środowiskowych i ponadto tworzą przetrwalniki. Z drugiej strony wiele ich gatunków wykazuje zdolność do biosyntezy całej gamy antybiotyków oraz subtilizyny, enzymu o silnych właściwościach proteolitycznych. Antybiotyki bakterii Bacillus mają budowę peptydową. Jako przykład można wymienić gramicydynę S, pierścieniowy dziesięciopeptyd wytwarzany przez Bacillus brevis. Bakterie Bacillus brevis wytwarzają jeszcze inne antybiotyki, m.in. tyrocydyny A, B i C, będące również cyklicznymi oligopeptydami, zawierającymi -D-fenyloalaninę, podobnie jak gramicydyna S. Znanych jest obecnie ponad 25 antybiotyków wytwarzanych przez różne szczepy tych bakterii. Innym przykładem antybiotyku o budowie peptydowej jest bacytracyna, wytwarzana przez bakterie Bacillus subtilis. Poszczególne szczepy bakterii Bacillus subtilis produkują ponad 65 antybiotyków o budowie polipeptydowej. Z kolei Bacillus polymyxa wytwarza polimyksyny. Wszystkie te antybiotyki działają na bakterie gramujemne, gramdodatnie i grzyby. Ich działanie jest różne. Niektóre blokują syntezę ściany komórkowej lub zakłócają funkcje błon biologicznych, inne, mniej liczne, zakłócają replikację, transkrypcję lub translację. Antybiotyki są wytwarzane również przez wiele innych mikroorganizmów i grzybów, w tym przez promieniowce Streptomyces i pleśnie Penicillium.
Antybiotyki dzieli się w zależności od budowy i od sposobu działania na mikroorganizmy. Ze względu na budowę i mechanizm działania wyróżnia się:
- antybiotyki beta-laktamowe (penicyliny, cefalosporyny, tienamycyna): antybiotyki te mają wiązanie beta-laktamowe, które ulega rozerwaniu pod wpływem enzymów, tzw. beta - laktamaz produkowanych przez niektóre bakterie. Wszystkie antybiotyki beta-laktamowe hamują biosyntezę ściany komórki bakteryjnej, co prowadzi do jej rozpadu. Antybiotyki te są wytwarzane przez pleśnie z rodzajów

(…)

… i zwierzętami.
Allelopatia między roślinami wyższymi
Allelopatia jak już wcześniej opisywałam obejmuje oddziaływania pomiędzy roślinami, zachodzące przy udziale związków chemicznych tak zwanych czynników allelopatycznych. Związki te wydzielane są przez rośliny lub glony i mają wpływ na kiełkowanie bądź rozwój innych.
Najlepszym przykładem allelopatii może być oddziaływanie Orzecha czarnego (Juglans nigra…
… i może zachodzić w wielu sytuacjach ekologicznych. Głównym powodem występowania tego zjawiska jest ogromna różnorodność metabolitów wtórnych wytwarzanych przez rośliny i ich wpływ na rozwój innych roślin. Znany jest również fakt że niemal wszystkie okrywy nasienne zawierają związki hamujące kiełkowanie nasion, utrzymują one nasiona w stanie uśpienia.
Interakcje roślina wyższa-mikroorganizm
Oddziaływania…
…. Interakcje roślina wyższa - zwierzę
Pierwszą grupą oddziaływań roślin na zwierzęta można nazwać oddziaływania przyciągające; ma to szczególną rolę gdy mowa jest o zapylaczach czyli głównie owadach ale również ptakach i niektórych gatunkach nietoperzy. Roślina wysyła sygnały do zapylacza w postaci zapachu, barwy kwiatów a na końcu oczywiście kusi smakiem nektaru czy pyłku. Jest to współzależność…
… atrakcyjne dla niektórych pasożytów roślinożerców lub drapieżników. Jest to swoiste wołanie o pomoc w sytuacjach, gdy roślina zostaja zaatakowana przez roślinożerne owady przykładem może być tutaj reakcja bawełny na atak pędziorków. Druga grupa oddziaływań pomiędzy roślinami wyższymi i zwierzętami odnosi się do wytwarzania przez rośliny substancji toksycznych bądź odstraszających roślinożerców. Mechanizmy…
… katechin połączonych wiązaniami C-C, które nie ulegają rozerwaniu w warunkach hydrolizy. Głównymi czynnikami wiązania się tanin z białkami jest hydrofobowa interakcja między aromatycznymi pierścieniami tanin i hydrofobowymi fragmentami - wnękami występującymi w cząsteczkach białek oraz wiązania wodorowe między grupami hydroksylowymi tanin, a grupami karbonylowymi wiązań peptydowych białek. Dodatkowym…
…) i jego europejskiego krewniaka Orzecha włoskiego (Juglans regia) na niektóre rośliny takie jak ziemniak, pomidor, niktóre zboża, sosna, olcha i inne. Orzech wydziela bardzo duże ilości substancji (4-glikozyd 1,4,5-trihydroksynaftalenu), która w glebie ulega hydrolizie i utlenieniu do naftochinonu o nazwie juglon. Juglon jest rozpuszczalnym w wodzie barwnikiem, powoduje brązowienie rąk podczas krojenia świeżych…
… antrakozę. Tę grupę fitoaleksyn można uważać za przedinfekcyjną, czyli związki mające za zadanie ochronić roślinę przed infekcją. Ale istnieją również związki poinfekcyjne tak zwane postinhibityny. W zdrowych tkankach występują one w postaci nieaktywnych glikozydów z których w trakcie inwazji patogena uwalniane są na drodze hydrolizy enzymatycznej lub utlenienia aktywne toksyny. Przykładem…
… do krwiobiegu i wraz z krwią dostaje się do obwodowych zakończeń nerwowych. Tam blokuje przepływ sygnałów w cholinergicznych synapsach nerowo-mięśniowych (w których przekaźnikiem jest acetylocholina). Łańcuch ciężki toksyny odpowiedzialny jest za swoiste związanie się z błoną neuronów motorycznych i za wprowadzenie łańcucha lekkiego do wnętrza neuronu na drodze endocytozy. Łańcuch lekki posiada aktywność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz