Ekologia biochemiczna

note /search

Adaptacja do zasolenia

 • Politechnika Gdańska
 • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1575

Adaptacja do zasolenia. Halofity: • 0,1%- toksyczne dla nieodpornych roślin; • 1-2% stymulacja wzrostu; • 20% w glebie- wytrzymują Halofity wybrzeży morskich stref umiarkowanych- zarcią, babka. Halofity wybrzeży strefy tropikalnej- mangrowce, trawy morskie. Halofity pustynne. Glikofity: -pomidor,...

Biochemia zapylania roślin

 • Politechnika Gdańska
 • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1974

Biochemia zapylania roślin:  Rośliny potrzebują owadów oraz nietoperzy i ptaków do zapylania;  Owady, nietoperze i ptaki odwiedzają kwiaty w poszukiwaniu pożywienia- pyłku i nektaru;  Czynniki biochemiczne, które wpływają na zapylenia:  Z...

Detoksykacja fungicydów systemicznych

 • Politechnika Gdańska
 • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1442

Detoksykacja fungicydów systemicznych Mączniak(zboże, ogórki): • zaprawa nasienna; • etyrymol(pochodna pirymidyny); • półokres rozpadu 3 dni; Utlenianie łańcucha bocznego do alkoholu. Gluk...

Feromony i substancje bronne zwierząt

 • Politechnika Gdańska
 • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1638

Feromony i subst. Obronne zwierzat Rosliny-allelopatia Owady i ssaki- feromony:lotne zw.wykorzystywane do porozumiewania się wew.gat; allelomony-  pomiędzy gat Feromony w powietrzu: lotne zw c3-c20; masa czastecz.80-300, ilość produkowana 1 μg/s, szybko  prosukowane, zasieg-kilka km-szerokosc 100...

Feromony owadów i zapach kwiatów

 • Politechnika Gdańska
 • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2065

FEROMONY OWADÓW I ZAPACH KWIATÓW:  Zachowanie owadów jest kontrolowane za pomocą lotnych związków chemicznych  wydzielanych przez inne owady tego samego gatunku, czyli za pomocą feromonów;  Kwiaty oszukują owady wytwarzając podobne związki chemiczne i w ten sposób wabią  owada;  Przykład oddzi...

Toksyczność selenu

 • Politechnika Gdańska
 • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2100

Toksyczność selenu. • nie niezbędny dla roślin; • podstawia siarkę w systemach biochemicznych; • wbudowany do aminokwasów i białek(selenobiałka)- silna toksyczność dla organizmów  żywych; Selen w glebach zwykle jest związany(nietoksyczny) i ...

Zarys Ekologii biochemicznej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756

Tadeusz Trzmiel ZARYS EKOLOGII BIOCHEMICZNEJ Wstęp Ekologia biochemiczna jest dyscypliną naukową powstałą na styku biochemii i ekologii. Zajmuje się wyjaśnieniem specyficznych cech równowagi ekologicznej w biosferze oraz mechanizmami jej podtrzymywania i zakłócania. Bada m.in. budowę i funkcję ro...

Roznorodnosc biologiczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 952

Tadeusz Trzmiel Instytut Biochemii Technicznej Politechnika Łódzka Różnorodność biologiczna Bioróżnorodność to rozmaitość form i struktur żywej materii, wynikająca z informacji genetycznej tkwiącej w zasobach genowych organizmó...

Feromony- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1036

WSTĘP. Od dłuższego czasu walka ze szkodnikami polega głównie na stosowaniu różnego typu związków chemicznych jak np.: herbicydów czy insektycydów. Ma to jednak niekorzystny wpływ na całe środowisko i człowieka, gdyż są to środki nie działające w sposób wybiórczy, a częste ich stosowanie powoduje u...

Biochemiczno-ekologiczne oddziaływania wewnątrz gatunku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 777

Biochemiczno-ekologiczne oddziaływania wewnątrz gatunku Omówiłam już wzajemne oddziaływania występujące w ekosystemach pomiędzy różnymi gatunkami. W tym rozdziale zajmę się zależnościami biochemiczno-ekologicznymi pomiędzy osobnikami tego samego gatunku. Omówię jakie związki są głównymi nośnikami i...