Mikrobiologia - strona 5

Mikrobiologia ćwiczenia towaroznawstwo

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Mikrobiologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1323

Mikrobiologia – II rok Towaroznawstwo  Ć wiczenie 4  Ziarniaki gramdodatnie  Do tej rodziny nale ą drobnoustroje stanowiące  normalną mikroflorę  powietrza, mleka i przetworów  mlecznych; spotykamy je w glebie, na skórze zwierząt i ludzi, gdzie mogą powodować stany ropne i  zapalenia,  a  tak e  ...

Fermentacja mlekowa - Bakterie fermentacji mlekowej

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Mikrobiologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1568

Mikrobiologia  ywności – II rok Towaroznawstwo    Copyright @ 2009 – Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej, UR Kraków    Ć wiczenie 13  Fermentacja mlekowa  Bakterie fermentacji mlekowej ( Lactobacillaceae )  Prze...

Mikrobiologia laboratorium - pojęcia

 • Politechnika Gdańska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1211

Aseptyka   -   postępowanie   mające   na   celu   dążenie   do   jałowości   pomieszczeń,   narzędzi,  materiałów opatrunkowych i innych przedmiotów w celu niedopuszczenia drobnoustrojów do  określonego środowiska, np. otwartej rany operacyjnej. Antyseptyka   (gr.   anti   –   przeciw   sepsis  ...

Mikrobiologia - zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1141

Taksje - - ruchowa reakcja organizmu (zwierzęta, pierwotniaki, glony, bakterie) lub komórki (plemniki, białe  ciałka krwi) na bodźce fizyczne lub chemiczne. T. dodatnia: przemieszczanie się w kierunku bodźca, lub t.  ujemna: w kierunku przeciwnym. Wyróżnia się różne typy t. w zależności od rodzaj...

Barwienie drobnoustrojów - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1057

MIKROBIOLOGIA ĆWICZENIE  Barwienie drobnoustrojów Bakterie posiadają małą zdolność załamywania promieni świetlnych, dlatego są słabo widoczne w  zwykłym mikroskopie świetlnym. Ich obserwacja jest możliwa dopiero po wybarwieniu.  Barwniki są związkami chemicznymi zdolnymi do reagowania z barwionym...

Mikrobiologia - pojęcia z egzaminu

 • Politechnika Gdańska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994

Antyseptyka - zastos środ chemi do zabijania lub inaktywacji drobnoust potencjalnie chorobotwór  z powiei  ciała (skóry) lub tkanek (rany) Biofilm -wielowarstwowe kolonie ściśle przylegające do różnego rodzaju  powierz, powstaje w odpowiedzi na niekorzystne warunki środowisk.Oporność bakt na anty...

Formy morfologiczne bakterii i kolonii

 • Politechnika Gdańska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1722

Identyfikacja bakterii: formy morfologiczne bakterii i kolonii Barwienie Barwienie jest to proces fizyko-chemiczny polegający na wniknięciu barwnika do wnętrza komórki  mikroorganizmu i utworzeniu barwnego kompleksu z cytoplazmą lub wewnątrzkomórkowymi strukturami  komórki. Barwienie ma na celu u...

Metody sterylizacji - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1449

Metody sterylizacji Sterylizacja  - (łac. sterylis - jałowy) - proces zabicia  drobnoustrojów (form wegetatywnych i przetrwalnikowych). Metody sterylizacji: a) fizyczne  –  vsterylizacja cieplna - sucha lub z parą wodną vsterylizacja promieniami UV vsterylizacja ultradźwiękami b) mechaniczne  (fi...

Mikrobiologia -pytania z wykładów

 • Politechnika Gdańska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 826

Uznaje się że największy wkład w obalenie teorii samorództwa miał Ludwik Pasterau  Postulaty Kocha dotyczyły sposobu identyfikacji zarazka jako źródła określonej choroby Działanie nastawione na zapobieżenie zakażeniu (rozjałowieniu) to aseptyka  W pojęciu dezynfekcji mieści się konkretne działani...

Sterylizacja - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 910

Sterylizacja, dezynfekcja, praca w warunkach jałowych. Metody barwienia bakterii i  poszczególnych struktur komórek prokariotycznych (podstawa). Podłoża bakteriologiczne, metody  posiewu bakterii na podłoża płynne i stałe. Izolacja i uzyskiwanie czystych kultur bakterii. Metody  przechowywania sz...