Mikrobiologia - strona 4

Mikrobiologia - pojęcia na egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Marian Sławomir Sęktas
 • Mikrobiologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3094

1. Rozumienie pojęć i terminów - aseptyka - antyseptyka ... - pasteryzacja - tyndalizacja - dezynfekcja - dekoktacja - sterylizacja - czas śmierci cieplnej - punkt śmierci cieplnej - postulaty Kocha - biofilm, - zooglea - otoczka - ściana k...

Wejściówka - barwienie bakterii Gram

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Barańska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2303

proste pozytywne- zabarwienie kom mikroorg w formie utrwalonej,zastos jednegoBarwnika.Tło  pozostaje bezbarw. głównie zasadowe barwniki anilinowe(błękit metylenowy,fuksyna  zasadowa,fiolet krystal,goryczkowy,metylowy) Zasad barwniki wykazują silne powinowactwo do  kwaśnej cytoplazmy wewnątrzkom m...

Schematy diagnostyczne

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • dr hab. n. med. Tomasz Wąsik
 • Mikrobiologia
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3836

med. Tomasz Wąsik. Notatka składa się z 9 stron i są to schematy diagnostyczne takie jak: badanie materiałów z zakażeń ropnych i zakażeń układu oddechowego: badania w kierunku gronkowców i mikrokoków, badania w kierunku

Mikrobiologia - podstawy (laboratorium)

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • dr inż. Barbara Breza-Boruta
 • Mikrobiologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 7371

Najważniejsze, skrótowe zagadnienia i hasła z laboratorium - notatki z przedmiotu podstawy mikrobiologii, który prowadzi dr inż. Barbara Breza-Boruta. 1-stronicowa notatka w formacie doc zawiera takie pojęcia jak: budowa bakterii, podział bakterii ze względu na temperaturę, pH, sól, ciśnienie, metab...

Mykologia - podstawy (laboratorium)

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • dr inż. Barbara Breza-Boruta
 • Mikrobiologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 5103

Najważniejsze zagadnienia z laboratorium z podstaw mikologii, które prowadzi dr inż. Barbara Breza-Boruta. 1-stronicowa notatka w formacie doc. W treści notatki następujące zagadnienia: symbionty, typy budowy plechy, struktury zbudowane z plektenchymy, struktury zbudowane z pojedynczych strzępel/ko...

Pytania na egzamin + odpowiedzi

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • prof.dr hab. Michał Stosik
 • Mikrobiologia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 5523

Pytania są następujące: 1. Podaj główne funkcje otoczki bakteryjnej. 2. Co różni budowę ściany komórkowej bakterii G+ oraz G-. 3. Definicja i rodzaje plazmidów, omów jeden z rodzajów plazmidów. 4. Właściwości bakteriofagów. 5. Zdefiniuj pojecie „ruchome elementy DNA”, wymień je oraz podaj co j...

Mikrobiologia ogólna - opracowanie

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • mgr Justyna Mazurek
 • Mikrobiologia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3913

P o d ł o ż a m i k r o b i o l o g i c z n e Podłoża mikrobiologiczne to sztucznie stworzone środowisko wzrostu do hodowli drobnoustrojów. Stosuje się je do izolacji, różnicowania, identyfikacji lub namnażania drobnoustrojów, określania ich właściwości fizjologicznych, biochemicznych i hodowlanyc...

Mikrobiologia - wykłady

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. prof. UP Ryszard Pado
 • Mikrobiologia
Pobrań: 651
Wyświetleń: 6636

UP dla studentów III roku biologi Uniwersytetu Pedagogicznego. Materiał został opracowany na podstawie wykładów oraz literatury (m.in. "Życie bakterii" W. Kunicki-Goldfinger). W notatce znajdują się następujące zagadnienia: - pojęcie "mikrobiologia", - co to są drobnoustroje...

Mikrobiologia żywności - podstawy pracy w laboratorium

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Iwona Drożdż
 • Mikrobiologia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3878

W materiale znajdziecie podstawy pracy laboratoryjnej z materiałem mikrobiologicznym, m.in: - mikroskop (budowa, zasada działania, parametry charakteryzujące) - sterylizacja (termiczna - aparat Kocha, autoklaw; radiacyjna, chemiczna; mecha...

Notatki z wykładu Mikrobiologia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • mgr Marianna Tokarczyk
 • Mikrobiologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2289

a Zajęcia prowadzone są na Collegium Medicum UJ a prowadzi je mgr Marianna Tokarczyk. Dokument ma 7 stron i porusza zagadnienia takie jak:metody diagnostyki bakteriologicznej, ocena, hodowla, podłoża hodowlane, identyfikacja, metoda PCR, hemoliza w mikrobiologii, drogi zakażenia, pobieranie materiał...