Mikrobiologia - strona 3

Mikrobiologia- wykład 11 i 12

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Danuta Czajkowska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 777

Izolacja i identyfikacja drobnoustrojów Wykład 11 i 12 Izolacja drobnoustrojów dla celów taksonomicznych Sposób postępowania mający na celu wyodrębnienie z danego środowiska drobnoustroju o wymaganych cechach i uzyskanie w warunkach laboratorium mikrobiologicznego „czystej kultury” będące...

Mikrobiologia- wykład 13- analiza ilościowa

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Danuta Czajkowska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2604

Analiza ilościowa mikroorganizmów Wykład 13 Wykonanie analizy pod pod kątem określenia liczby drobnoustrojów? Ocena próbek ró nych materiałów (wody, farmaceutyków, opakowań, produktów spo ywczych, itp.) pod kątem stopnia zanieczyszczenia mikrobiologicznego lub wielkości populacji drobnoust...

Mikrobiologia- wykład 14, dezynfekcja

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Danuta Czajkowska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 896

Metody niszczenia drobnoustrojów/ wyjałowiania materiałów Wykład 14 Sanityzacja Proces dążący do eliminacji możliwie dużej liczby mikroorganizmów na przedmiotach, powierzchniach, itp. za pomocą środków myjących Zabieg sanityzacji prowadzi do obniżenia liczby drobnoustrojów w środowisku i ...

Mikrobiologia- wykład 15 i 16

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Danuta Czajkowska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 924

2011-11-26 Drobnoustroje chorobotwórcze Wykład 15 i 16 Drobnoustroje chorobotwórcze Drobnoustroje wywołujące choroby roślin Drobnoustroje wywołujące choroby zwierząt Drobnoustroje wywołujące choroby u ludzi 1 2011-11-26 Objawy chorób roślin Wycieki śluzu lub gumy na pędach drzew. Zgo...

Mikrobiologia- wykład 7

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Danuta Czajkowska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 805

2011-10-20 Mikrobiologia ogólna Wykład 7 Grzyby strzępkowe/ pleśnie Klasyfikacja grzybów, wg Jura, 1999 Królestwo Mycota (Fungi) Klasy grzybów • Skoczkowe (Chytridiomycetes = Chytridiomycota) ~800 gatunków • Sprzężniakowe (Zygomycetes = Zygomycota) ~1000 gatunków •

Oddychanie drobnoustrojów- wykład 9

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Danuta Czajkowska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 602

Oddychanie drobnoustrojów Wykład 9 E1 - konieczność zużycia energii z zewnątrz (energia świetlna lub z utleniania związków mineralnych E1 - wyzwalanej E2 –Ilość koniecznoś energii Em - Energia zmagazynowana Er – Energia rozpraszana 1 Energia potrzebna do: Biosyntezy związków biochemic...

Mikrobiologia- opracowane pytania egzaminacyjne

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Danuta Czajkowska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1512

Mikrobiologia-pytania z połówki. Kto wyizolował zarazki wąglika? Robert Koch niemiecki lekarz i bakteriolog. Funkcja białkowych otoczek wirusów. Ochronna (chronią kwasy nukleinowe przed działaniem środowiska w okresie bytowania wirusów poza komórkami gospodarza), umożliwiają wirusowi adsorpcję na...

Mikrobiologia - definicje do egzaminu

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Marian Sławomir Sęktas
 • Mikrobiologia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1911

Antybiotyki -dzieli sie na naturalne (metabolity drobnoustrojów=penicylina  benzylowa,glikopeptydy,aminoglikozydy,makrolidy), syntetyczne (naturalny produkt wyjściowy- pochodne uzyskane droga chemicznej modyfikacji=penicyliny  półsyntetyczne,...

Egzamin z mikrobiologii

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Marian Sławomir Sęktas
 • Mikrobiologia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2583

Egzamin z mikrobiologii 1. Wymień dwie hipotezy tłumaczące powstanie komórki eukariotycznej z prokariotycznej: a) b) 2. Dlaczego 16S rDNA uważa się za dobry chronometr ewolucji: a)  b) 3. Najmniejsza wielkość komórki bakteryjnej to: a) 10-20 nm b. 50-100 nm c) 0.5-1  µm d) 2-4  µm 4. Bakterie urz...