Mikrobiologia- wykład 7

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikrobiologia- wykład 7 - strona 1 Mikrobiologia- wykład 7 - strona 2 Mikrobiologia- wykład 7 - strona 3

Fragment notatki:

2011-10-20
Mikrobiologia ogólna
Wykład 7
Grzyby strzępkowe/
pleśnie
Klasyfikacja grzybów, wg Jura, 1999
Królestwo Mycota (Fungi)
Klasy grzybów
• Skoczkowe (Chytridiomycetes = Chytridiomycota) ~800
gatunków
• Sprzężniakowe (Zygomycetes = Zygomycota) ~1000
gatunków
Workowce (Ascomycetes = Ascomycota) ~ 32 tys.
gatunków
• Podstawczaki (Basidiomycetes = Basidiomycota) ~ 22
tys. gatunków
• Konidialne (Deuteromycetes = Deuteromycota); grzyby
niedoskonałe - Fungi imperfecti ~17 tys. gatunków
Porosty (Lichenes)
1
2011-10-20
Klasyfikacja grzybów strzępkowych
Klasy
Zygomycetes =
Sprzężniakowe
Wybrane rodzaje
Liczba gatunków
Deuteromycetes =
Fungi imperfecti
Grzyby niedoskonałe
57
10
6
4
Ponad 100
2
Aspergillus
Penicillium
Alternaria
Botrytis
Cladosporium
150
200
50
30
25
Fusarium
Geotrichum
Scopularopsis
Trichoderma
Verticillium
Acremonium
Ascomycetes =
Workowce
Mucor
Rhizopus
Zygorhynchus
Phycomyces
Chaetomium
Byssochlamys
40
10
18
9
10
82
Grzyby strzępkowe, potocznie zwane
pleśniami, są organizmami
wielokomórkowymi, heterotrofami
i jednocześnie chemoorganotrofami.
Brak zdolności do syntezy chlorofilu
czyni je zależnymi od substancji
organicznej żywej lub martwej.
2
2011-10-20
Grzyby strzępkowe są:
Saprofitami
Komensalami
Symbiontami
Pasożytami – powodującymi
zachorowania u ludzi, zwierząt
i roślin
Jako saprofity, grzyby wspólnie
z bakteriami (w tym także
promieniowcami) rozkładają materię
organiczną, zapobiegając jej
gromadzeniu w środowisku. Powstałe
proste związki są udostępniane
następnym pokoleniom roślin.
Żyzność gleby jest ściśle powiązana
z liczebnością i różnorodnością form
grzybów saprofitycznych oraz ich
aktywnością biologiczną.
3
2011-10-20
KOMENSALIZM – jednostronna
korzyść.
Współzależność, w wyniku której jeden
z partnerów odnosi korzyści, natomiast
drugi nie podlega wpływowi; istnienie
partnera jest dla niego obojętne.
Przykład: Rozkład przez grzyby w dużych
ilościach wielkocząsteczkowych związków
(np. celulozy, hemicelulozy) do produktów
łatwo przyswajalnych przez partnerów.
SYMBIOZA
Współzależność dwóch lub więcej
różnych gatunków ściśle od
siebie zależnych, które bez obecności
partnera rozwijają się bardzo słabo lub
nie rosną wcale.
4
2011-10-20
Typ: Porosty
(Lichenes)
Specyficzna forma
egzystencji grzybów
z klasy workowców,
rzadziej podstawczaków,
z jednokomórkowymi glonami. Można je
spotkać na nagich skałach, piaskach,
wiecznej zmarzlinie czy drzewach.
Porosty (Lichenes)
Symbiotyczny organizm (grzyb)
w postaci zbitych strzępek grzybni
zawiera w swoim „ciele” glony.
W poroście grzyb i glony są tak ściśle
powiązane ze sobą, że stanowią jeden
organizm, przy czym grzybnia oplata
całkowicie komórki glonów,
a w niektórych przypadkach strzępki
grzybni wnikają nawet do wnętrza
komórek glonów.
5
2011-10-20
Porosty – przykład symbiozy
grzybów z glonami
Glony:
• dostarczają grzybom związków organicznych
– produktów fotosyntezy
Grzyby:
• chronią glony przed wysychaniem,
• dostarczają glonom wody i soli ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz