Egzamin z mikrobiologii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 595
Wyświetleń: 3073
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin z mikrobiologii - strona 1 Egzamin z mikrobiologii - strona 2 Egzamin z mikrobiologii - strona 3

Fragment notatki:


Egzamin z mikrobiologii 1. Wymień dwie hipotezy tłumaczące powstanie komórki eukariotycznej z prokariotycznej: a) b) 2. Dlaczego 16S rDNA uważa się za dobry chronometr ewolucji: a)  b) 3. Najmniejsza wielkość komórki bakteryjnej to: a) 10-20 nm b. 50-100 nm c) 0.5-1  µm d) 2-4  µm 4. Bakterie urzęsione reagują na bodźce fizyczne i chemiczne: a) taksją b) tropizmem 5. Fimbrie różnią się od rzęsek tym, że są: a) b) c) d) 6 Stopień poprzecznego usieciowania mureiny u bakterii Gram+ w porównaniu z Gram-jest: a) większy b) mniejszy 7. Mureina bakterii z fazy stacjonarnej w porównaniu z mureiną bakterii z fazy logarytmicznej  zawiera: a) mniej pentapeptydów b) więcej pentapeptydów c) mniej wiązań poprzecznych d) więcej wiązań poprzecznych 8. Białka powierzchniowe błony cytoplazmatycznej stanowią: a) 10-25% b) 20-30% c) 50-70% d)70-80% wszystkich białek błony 9. Jaką drogą u  E. coli  transportowane są jony nieorganiczne: a) dyfuzji b) ułatwionej dyfuzji c) transportu aktywnego d) poprzez grupę translokacyjną 10. Chromosom liniowy występuje u: a)  Myxococcus  sp. b)  Streptococcus  sp. c)  Streptomyces  sp. d)  Borrelia burgdorferii 11. Wymień po kolei, idąc od zewnątrz, osłony endospor u  Bacillus anthracis : a) b) c) d) 12. Bakterie tlenotolerancyjne rosną: a) równie dobrze w obecności jak i braku tlenu b) nie wymagają tlenu do wzrostu ale lepiej rosną w jego obecności 13. Wymień enzymy rozkładające toksyczne formy tlenu: a) b) c) 14. Wymień produkty fermentacji mrówkowej u  E. coli : a) b) c) d) 15.  Clostridium acetobutiricum  podczas fermentacji wytwarza: a) b) c) d) 16. Podaj nazwę gatunkową bakterii, która może być wykorzystywana do produkcji etanolu jako  paliwa z celulozy:  a) 17. Podaj nazwę gatunkową bakterii, która przeprowadza reakcję Sticklanda: a) 18. Do jakich rodzajów należą bakterie zdolne do bioluminescencji: a) b) c) 19. Co jest źródłem siły redukującej u fototroficznej  Heliobacterium  sp.: a) 20. Podaj nazwę gatunkową archeonu zdolnego do fototrofii: a) 21. Najwięcej energii w oddychaniu beztlenowym powstaje kiedy ostatecznym akceptorem  elektronów jest: a) NO31- b) So c) Fe3+ d) SO42- 22. Produktem końcowym redukcji dysymilacyjnej azotanów jest: a) N2 b) NH3 23. Wymień dwie grupy mikroorganizmów wykorzystujących CO2 jako ostateczny akceptor  elektronów: a) b) 24. Podaj poszczególne etapy utleniania CH4 do CO2: a)  b) c) d)     25. W jakich warunkach chemolitotrofy utleniają H2: a) tlenowych b) beztlenowych 26. Jakie związki mogą być donorami elektronów u chemolitotrofów siarkowych: a) b) c)  27. Indeks terapeutyczny jest większy kiedy: a) większa jest dawka toksyczna  b) większa jest dawka terapeutyczna

(…)

… mogą być donorami elektronów u chemolitotrofów siarkowych:
a)
b)
c)
27. Indeks terapeutyczny jest większy kiedy:
a) większa jest dawka toksyczna
b) większa jest dawka terapeutyczna
28. Jaki etap w biosyntezie białka hamuje tetracyklina:
a)
29. mRNA tworzony jest przez:
a) ssRNA+
b) ssRNAc) dsRNA
30. Wczesne białka uczestniczą w:
a) w syntezie płaszcza białkowego
b) w replikacji kwasu nukleinowego wirusa
c…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz