Mikrobiologia - podstawy (laboratorium)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 7455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikrobiologia - podstawy (laboratorium) - strona 1 Mikrobiologia - podstawy (laboratorium) - strona 2 Mikrobiologia - podstawy (laboratorium) - strona 3

Fragment notatki:

Najważniejsze, skrótowe zagadnienia i hasła z laboratorium - notatki z przedmiotu podstawy mikrobiologii, który prowadzi dr inż. Barbara Breza-Boruta. 1-stronicowa notatka w formacie doc zawiera takie pojęcia jak: budowa bakterii, podział bakterii ze względu na temperaturę, pH, sól, ciśnienie, metabolizm, anabolizm, katabolizm, ostateczny akceptor H, denitryfikacja,dysymilacja redukcyjna azotanów, fermentacja mlekowa, propionowa, alkoholowa, fermentacje tlenowe, Promieniowce (acitonomyces), antybiotyki przeciwnowotworowe, Bacillus, subtylizyna, oksydoreduktazy, transferazy, hydrolazy, liazy, izomerazy, syntetazy, ektoenzymy, permeazy, amyloliza, pektynoliza, celuloliza, proteoliza, białka uczestniczące w transporcie: uniportery, antyportery, symportery.

Rodzaje bakterii:
kuliste - coccus, pałeczka - bacterium, laseczka - bacillus, przecinkowiec - vibrio, gronkowiec - Staphylococcus, paciorkowiec - Streptococcus, ziarniak - Micrococcus, dwoinka - diplococcus, czworaczek - tetracoccus, rakietowiec - sarcina
Budowa bakterii: błona zewnętrzna, nukleoid, rybosomy, mezosom, błona cytoplazmatyczna, ściana komórkowa, rzęska, fimbrie, śluzowa otoczka
Podział ze względu na:
Temperaturę :psychofile(opt.ok.15),mezofile(20-27),termofile(45-65);
pH:neutrofile,alko file(zas),acidofile(kwa);
sól: halofile:słabe(do3%),średnie(6-15),ekstremalne(15-30);
ciśnienie:bazofile(nie wraż)
Metabolizm: anabolizm: synteza biologiczna z wykorzystaniem prostych substratów; katabolizm: rozkład związków nieorganicznych i organicznych dostarczających energii i prekursorów do procesów biosyntezy
Chemolitotrofy :nitryfikacyjne(utl. jonu amonowego poprzez azotany do azotynów)nitro(coccus,spina, socistis, somonas;żelazowe(utl. FeII do FeIII)thiobacillus ferooxidas, sphaerotilus;siarkowe(H2S->S)beggiatoa,thioploca;
Ostateczny akceptor H
azotany(denitryfikacja,dysymilacja redukcyjna azotanów):oddychanie azotanowe:E.coli,paracoccus;corynebacterium nephidii;
siarczany(dys. red. siarczanów, desulfurykacja):od. siarczanowe:desulfovibrio;
węglany; bakterie metanogenne:methano( bacterium,spirillum,sarcina,coccus)
Fermentacja: mlekowa(glukoza>kw.pirogronowy+H+>kw.mlek.): G+,nieruchliwe,nie wytwarzają katalazy,bez tlen lub względne beztlenowce: mleko:steptococcus (lactis,cremoris),lactobacillus casei, rosl: steptococcus diacetylactis, leuconostoc citrovum, lactobacillus(brevis,plantarum ,delbrueckki,)przem mleczarski: lactobacillus casei,lactoccus lactis,streptococuss themophilus, kiszonki: lactobacillus(brevis,plantarum),dekstran: laconostoc mesenteroide;alkoholowa: drożdże: sacccharomyces, bakterie: zymononas mobili;propionowa:propionobacterium; rzekomo mlekowa: enterobacteriaceae; przez bakterie rodz. Clostidiaceae:clostridium (difficlle, tetani);masłowa: clostridium (butyrium, pasteurianum);acetono-butanowa: Clostridium (acetylobutylicum,butyli cum); fermentacje tlenowe: tak zwana cytrynowa: aspergillus niger; tak zwana octowa:acetobacter i gluconobacter;
Promieniowce(acitonomyces): witB12: streptomyces geiseus; inhibitory enzymów:bestatyna hamująca: streptomyces ulivereticuli;
Antybiotyki:tetracykliny:aureomycyna-streptomyces aureofaciens,terramycyna-s.rimosuc; glikozydowe:streptomycyna-s.griseus,neonycyna-s.fradic,erytromycyna-s.erythaeus
Polienowe: nystatyna-s.nuorsei,gentamycyna-micromonosporapurpura, ryfamycyna-nocardia mediterranea;antybiotyki przeciwnowotworowe: aklarubicyna-s.galileus, bleomycyna-s.verticilus,mitomycyna-s.casespitosuc;
Bacillus-subtylizyna(proszki)- ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz