Mikrobiologia - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 7413
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikrobiologia - wykłady - strona 1 Mikrobiologia - wykłady - strona 2 Mikrobiologia - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

UP dla studentów III roku biologi Uniwersytetu Pedagogicznego.
Materiał został opracowany na podstawie wykładów oraz literatury (m.in. "Życie bakterii" W. Kunicki-Goldfinger).
W notatce znajdują się następujące zagadnienia:
- pojęcie "mikrobiologia",
- co to są drobnoustroje?
- pożywki mikrobiologiczne,
- budowa i skład chemiczny bakterii
- analiza mikrobiologiczna (jakościowa i ilościowa),
- wpływ środowiska na bakterie i zależność rozwoju bakterii od warunków środowiskowych,
- wpływ bakterii na środowisko,
- sterylizacja i dezynfekcja.

MIKROBIOLOGIA
( z grec. micros - mały, bios - życie, logos - nauka)
nauka o bakteriach, wirusach i grzybach
zajmuje się całokształtem procesów życiowych, fizjologią, anatomią, morfologią oraz wpływem środowiska na drobnoustroje
zajmuje się komensalizmem, pasożytnictwem i symbiozą
rozwój mikrobiologii opiera się na wykorzystaniu wiadomości dotyczących wpływu mikroorganizmów (głównie bakterii chorobotwórczych) na organizm człowieka
ROZWÓJ MIKROBIOLOGII - MODEL BADAWCZY
Pomimo małych rozmiarów mamy do czynienia z niezależnymi biologicznie organizmami
Niektóre struktury u drobnoustrojów mają podobną budowę i funkcje jak u makroorganizmów (chromosomy, plastydy)
U drobnoustrojów dzięki szybkiemu rozrodowi można obserwować zmiany cech w populacjach, liczonych w milionach, a nawet miliardach osobników
Mechanizmy genetyczne są identyczne lub podobne u mikro- i makroorganizmów (dziedziczenie oparte na procesach występujących u organizmów wyższych)
Badania mikrobiologiczne in vitro można prowadzić w laboratoriach przy niskich kosztach
ANALIZA MIKROBIOLOGICZNA
Analiza jakościowa - próba określenia jakie drobnoustroje występują w danym materiale (próbce natury), np. w próbce wody, gleby, powietrza, moczu
Analiza ilościowa - polega na stwierdzeniu ile drobnoustrojów występuje w określonej jednostce badanej natury
ciecz: 1ml
gaz: 1m3
ciało stałe: 1g
Określanie liczby bakterii
metody analizy ilościowej: bezpośrednie - liczenie kom. bakteryjnych w zwykłym preparacie barwionym lub np. komorze Bürkera
pośrednie - mierzenie parametru, który zostaje przeliczony na ilość kom. bakteryjnych (np. u komórek bakteryjnych charakteryzujących się specyficznym mechanizmem - parametrem jest miara przyrostu stężenia produkowanego związku)
Próba reduktazowa
o liczebności bakterii wnioskuje się na podstawie aktywności enzymów
określa się liczbę bakterii obecnych w surowym mleku
bakterie obecne w mleku są względnie beztlenowe (nie potrzebują tlenu, ale mogą się rozwijać w warunkach tlenowych)
podczas ich rozwoju następuje silne wypieranie tlenu z mleka - w mleku następuje zmiana z właściwości utleniających na redukujące
im więcej bakterii, tym silniej działają reduktazy i zwiększają się właściwości redukujące mleka
do mleka dodaje się błękitu metylenowego, który redukuje się poprzez uwodornienie i traci swą barwę -

(…)

… podobne do tych, które znajdują się u innych organizmów - są zbudowane z podobnych aminokwasów (mała ilość białek zasadowych, zawierających argininę i lizynę)
z białkami związana jest:
- antygenowość komórek bakterii
- toksyczność
- wrażliwość na środki chemiczne i odkażające
- odporność na antybiotyki
- wrażliwość na wysokie temperatury
kwasy nukleinowe
kwasy nukleinowe wszystkich organizmów żywych są podobne pod względem strukturalnym i funkcjonalnym
u zwierząt i roślin wyższych stosunek cytozyna + guanina do adenina + tymina jest równy - u bakterii wielkość tego współczynnika jest różna A+T:G+C = 0,28 (Streptomycetes) - 2,84 (Clostridium)
u Procaryota DNA połączone jest z małocząsteczkowymi białkami histonopodobnymi a także z kationami metalicznymi Ca2+ i Mg2+ oraz sperminą i spermidyną
u bakterii…
… i łączą się z nimi w procesie koniugacji
NUKLEOID (= jądro bakteryjne, = ziarno jądrowe)
twór analogiczny do jądra komórkowego u Eucaryota, będący centrum zarządzania komórką bakterii
składa się z długiej, podwójnej helisy DNA, zamkniętej w kolisty twór - genofor
struktura utrzymywana jest przez białka histonopodobne HU
nie posiada żadnej struktury (błony) odgraniczającej od cytoplazmy
PLAZMIDY
pozachromosomowe struktury dziedziczenia (nie mają genów podziałowych - nie są niezbędne i nie decydują o podziale komórki)
DNA ma prawie identyczny skład w plazmidach i chromosomach
plazmidy decydują o zmianie właściwości bakterii - ułatwiają im adaptację w środowisku, poprzez szybkie uodpornienie (różne plazmidy mają różne właściwości)
bakterie nie posiadające plazmidu nie są odporne i wykazują większą wrażliwość
mają możliwość podziału synchronicznego lub asynchronicznego do podziału komórki
plazmid może mieć postać:
replikon - plazmid niezależny od chromosomu
episom - plazmid zależny od chromosomu - wchodzi do chromosomu i replikuje się łącznie
RYBOSOMY
drobne twory, zbudowane z kwasu rybonukleinowego połączonego z białkami
mogą łączyć się w agregaty - polirybosomy
składają się z dwóch podjednostek: 30S…
… o odmiennym widmie absorpcji
karotenoidy
fikobiliny: fikoerytryna i fikocyjnanina (u sinic)
bakteriochlorofil (prócz sinic i Prochlorales) różni się od barwnika spotykanego u roślin
widmo pochłaniania światła wykazuje trzy szczyty:
szczyt 800nm związany z 850nm tworzy kompleks P-850
- 95% chlorofilu
- pochłania całe padające światło
- nieaktywny podczas fotosyntezy
szczyt 870nm tworzy kompleks P-870
- 5…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz