Stomatologia społeczna, Hodowla bakterii - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stomatologia społeczna, Hodowla bakterii - omówienie - strona 1 Stomatologia społeczna, Hodowla bakterii - omówienie - strona 2 Stomatologia społeczna, Hodowla bakterii - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Hodowla bakterii nazywamy masę drobnoustrojów wyrosłych na podłożu o dowolnej konsystencji.
Hodowla czysta - wyrosłe w środowisku wzrostowym drobnoustroje są identycznymi osobnikami tj. należą do jednego szczepu konkretnego gatunku.
Hodowla mieszana - wyrosłe w środowisku wzrostowym drobnoustroje należące do różnych gatunków jednego rodzaju bądź różnych rodzajów.
Wymagania pokarmowe
mikroorganizmy autotroficzne- źródłem energii jest promieniowanie słoneczne (fotoautotrofy) lub energia utleniania zredukowanych związków nieorganicznych (chemoautotrofy), źródłem węgla natomiast obecny w atmosferze CO2.
mikroorganizmy heterotroficzne źródłem energii i węgla są związki organiczne. Pod względem zapotrzebowania na związki organiczne mikroorganizmy dzieli się na dwie grupy:
prototrofy, wymagające do wzrostu tylko jednego rodzaju związku węgla, Auksotrofy, wymagające przynajmniej dwóch rodzajów związków węgla.
Rodzaje pożywek
W mikrobiologii stosuje się różne rodzaje pożywek, w zależności od celu badań. Ze względu na konsystencję można je podzielić na:
Pożywki płynne
Pożywki stałe Pożywki półpłynne
Pożywki
Inny podział pożywek uwzględnia wymagania odżywcze drobnoustrojów:
pożywki proste,
pożywki wzbogacone,
pożywki specjalne,
pożywki wybiórcze (selektywne),
pożywki wybiórczo-namnażające,
pożywki wybiórczo-różnicujące.
Pożywki dzieli się też na:
syntetyczne (o ściśle zdefiniowanym składzie ilościowym i jakościowym), naturalne (o nie znanym dokładnie składzie, na bazie składników pochodzenia naturalnego, np. wyciąg z tkanek roślinnych lub zwierzęcych, krew, mleko itp.),
półsyntetyczne (pożywka mineralna o znanym składzie, plus składniki pochodzenia naturalnego, o nie sprecyzowanym dokładnie składzie).
Temperatura
Drobnoustroje wykazują duże zróżnicowanie wymagań termicznych, które muszą być uwzględnione podczas hodowli.
psychrofilne (zimnolubne), o temperaturze optymalnej ok. 200C (minimum ok. -100C, maksimum ok. 300C),
mezofilne (średniotemperaturowe), o optimum w 370C (minimum 150C, maksimum 450C),
termofilne (ciepłolubne), o optimum w 550C (minimum 300C, maksimum 750C).
Odczyn pH
Podobnie jak w przypadku temperatury (i innych czynników środowiska), tu również wyróżnia się dla każdego drobnoustroju wartość optymalną odczynu, jego minimum i maksimum. Odpowiednie stężenie jonów wodorowych (którego ujemny logarytm oznacza się jako pH) ma poważny wpływ na rozwój komórek.

(…)

… na syntezie potrzebnych enzymów, replikacji DNA, syntezie białek i w efekcie komórki zwiększają swoje rozmiary. Długość tej fazy zależy od podobieństwa warunków hodowli poprzedniej (z której pochodzi inokulum) do warunków panujących w nowej hodowli. Im jest ono większe, tym faza jest krótsza.
fazie wzrostu logarytmicznego komórki zaczynają się dzielić. Sygnałem do podziałów jest osiągnięcie przez komórki…
… komórki lub jednej jednostki wzrostowej. Kolonią nazywamy zbiór komórek wyrastających na podłożu stałym na płytce Petriego. Posiew redukcyjny
Celem posiewu redukcyjnego jest wyizolowanie czystych szczepów drobnoustrojów w postaci pojedynczych kolonii. Czysty szczep to zbiór komórek pochodzących od jednej komórki macierzystej. …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz