Sterylizacja - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Sterylizacja - omówienie zagadnienia - strona 1  Sterylizacja - omówienie zagadnienia - strona 2  Sterylizacja - omówienie zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:


Sterylizacja, dezynfekcja, praca w warunkach jałowych. Metody barwienia bakterii i  poszczególnych struktur komórek prokariotycznych (podstawa). Podłoża bakteriologiczne, metody  posiewu bakterii na podłoża płynne i stałe. Izolacja i uzyskiwanie czystych kultur bakterii. Metody  przechowywania szczepów bakteryjnych. Oznaczanie liczby bakterii w zawiesinie komórek.  Metody hodowli drobnoustrojów. Wyznaczanie krzywej wzrostu i obliczanie czasu wzrostu  generacji bakterii w hodowli stacjonarnej. Zagadnienia do samodzielnego przygotowania: – sterylizacja fizyczna i chemiczna – pożywki i podłoża bakteryjne – posiewy bakterii – barwienie bakterii – morfologia bakterii – metody hodowania bakterii STERYLIZACJA: Sterylizacja (wyjaławianie) w pojęciu mikrobiologicznym jest to proces zabicia drobnoustroju w  każdej formie (wegetatywnej i przetrwalnej) znajdujących się w przedmiotach lub w płynach. Sterylizuje się szkło, sprzęt laboratoryjny, pożywki bakteriologiczne, płyny do hodowli  tkankowych, bufory i roztwory związków chemicznych, środki opatrunkowe, bieliznę operacyjną,  narzędzia operacyjne i inne. Metody sterylizacji dzielimy na fizyczne, mechaniczne i chemiczne. Aseptyka – jest to działanie polegające na zakażaniu drobnoustrojami przedmiotów wyjałowionych. Dezynfekcja – jest to odkażanie chemiczne i mechaniczne. Podczas dezynfekcji giną wegetatywne  formy drobnoustrojów, natomiast formy przetrwalne pozostają. Kontaminacja – zanieczyszczenie drobnoustrojami sterylnego podłoża, również zanieczyszczenie  podłoża, które ma być zaszczepione tylko jednym rodzajem mikroorganizmów drobnoustrojami  innego rodzaju. Fizyczne metody sterylizacji: Sterylizacja cieplna: Sterylizacja cieplna sucha – opalanie w płomieniu palnika/wyżarzanie. Stosujemy je wobec  przedmiotów nie ulegających spaleniu: - czy przed czy po użyciu: igieł skalpeli, łopatek, głaszczek, brzegów kolb i  probówek Sterylizacja za pomocą gorącego powietrza w suszarce (160-210*C) Tą metodą jałowi się: szkło, substancje sproszkowane i oleiste (parafinę, wosk,  glicerol, oleje), narzędzia chirurgiczne i igły. Standardowo: 2 godziny w 160 *C Sterylizacja wodna z parą wodną pod ciśnieniem Autoklaw – tu jałowi się pożywki, których składniki nie ulegają rozkładowi pod  wpływem wysokiej temperatury: materiały opatrunkowe, narzędzia lekarskie, płyny elektrolitowe,  niektóre leki a także zużyte pożywki wraz z hodowlami mikroorganizmów. Jałowienie w  autoklawie niszczy wszystkie formy drobnoustrojów, zarówno wegetatywne jak i przetrwalne. Autoklaw jest kotłem metalowym o podwójnych ścianach, zaopatrzonym w szczelnie zamykaną 

(…)

… żelatynowe. Podłoża stałe wykorzystywane są do
izolacji czystych kultur, sprawdzania ich czystości, liczenia drobnoustrojów, badania morfologii
kolonii mikroorganizmów. Podłoża stałe najczęściej zestala się agarem – wielocukrem
otrzymywanym z krasnorostów. Agar rozpuszcza się w wodzie w temp 95-99*C, krzepnie w 4548*C. Jest na ogół oporny na działanie drobnoustrojów i tylko bakterie morskie rozkładają…
… środkach
spożywczych (soki, wino, mleko, piwo). W przemyśle spożywczym stosuje się pasteryzację, czyli
jednorazowe podgrzanie materiału jałowionego do ok 80*C z wyłączeniem ogrzewania po
osiągnięciu żądanej temperatury (lub 62*C przez 30 min, czasem 72*C przez 16 sek).
Aby oprócz form wegetatywnych zabić również formy przetrwalne, stosuje się tyndalizację
(pasteryzację frakcjonowaną), czyli trzykrotną pasteryzację w aparacie Kocha w ostępach 24 h.
Podczas tych przerw następuje kiełkowanie form przetrwalnych, które ulegają zniszczeniu podczas
następnego podgrzania. Jałowi się w ten sposób niektóre pożywki bakteryjne i konserwy.
Wyjaławianie za pomocą promieni UV – stosuje się ją do niszczenia drobnoustrojów znajdujących
się w powietrzu i na powierzchni przedmiotów. Tą metodą można jałowić pomieszczenia…
… do
określenia zdolności bakterii do rozkładu krwinek czerwonych. Kolonie bakteryjne mogą być
otoczone strefą hemolizy typu alfa, beta lub gamma.
Alfa – częściowo rozpuszczają krwinki powodując zazielenienie otaczającego je podłoża. Strefa
hemolizy niewielka, o stałej przejrzystości.
Beta – całkowite rozpuszczenie krwinek, powstaje duża, przejrzysta strefa wyraźnie odgraniczona
od podłoża niehemolizowanego…
…, a zatem nie barwią się barwnikami kwaśnymi.
G (czerwone) ---------------G (niebieskie)++++++++++++++
Mureina jednowarstwowa
Mureina wielowarstwowa , ok 40 warstw
Błona zewnętrzna – poproteiny, LPS (antygen O
+ lipid A0, białka
15% suchej masy
28-38 % suchej masy
oporne na lizozymy, w obecności lizozymu i
wrażliwe na lizozym → protoplasty
czynnika chelarującego np.: LDTA →
sferoplasty
BARWIENIE:
1. Fiolet…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz