Mikrobiologia - pojęcia z egzaminu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikrobiologia - pojęcia z egzaminu  - strona 1 Mikrobiologia - pojęcia z egzaminu  - strona 2

Fragment notatki:


Antyseptyka - zastos środ chemi do zabijania lub inaktywacji drobnoust potencjalnie chorobotwór  z powiei  ciała (skóry) lub tkanek (rany) Biofilm -wielowarstwowe kolonie ściśle przylegające do różnego rodzaju  powierz, powstaje w odpowiedzi na niekorzystne warunki środowisk.Oporność bakt na antybiotyki może  wzrosnąć x500.  chemotaksja mechanizm- Białkowe receptory występ w błonie kom wyczuwają obecność  atraktantów i repelentów. Utworzenie kompleksu receptora z chemoatraktantem powoduje,że kom rzadziej  koziołkuje,dłużej porusza się po liniach prostych,w kierunku wzrastającego stężenia atraktanta.Ruch w kier  zmniejsz się stę atraktanta powoduje zwiększenie częstości koziołkowania-bakteria zmienia cały czas  kierunek ruchu,dopóki nie trafi na kierunek zwiększając się stęż atraktanta. chorobotwórcze  bakterie,choróby - borelioza(Borrelia burgdorferii),zatrucia pokarmowe(Clostridium  botulinum,Salmonella),cholera (Vibrio cholerae),gruźlica(Mycobacterium tuberculosis),czerwonka  (Entamoeba histolytica-pełzak czerwonki) chromatofory - 2frakcja:1)błoniasta z kompleksem chlorofilu P- 850, nieakt fotodyntet; 2)aktywne centrum P-870, zdolne do fosforylacji i fotored. czas śmierci cieplnej -czas  potrzebny do zabicia wszystki drobnoustr danego gat przy określonej temp i składzie podłoża Dekoktacja - działanie wrzątkiem lub gorącą parą wodną w celu zniszczenia bakterii w formach wegetatywnych  Dezynfekcja -nie niszczy form przetrwalnikowych, oczyszcz od drobnoustr zdolnych wywołać  zakażenie. endospory, formy przetrwalnikowe -formy spoczynkowe umożliwiające organizm przetrwanie  niekorzystnych warunków(susza ,niskie temperatury);  Cysty -formy przetrwal, powstające wewnątrzkom w  wyniku przemian zachodzących w protoplazmie kom bakter, prowadzących do wytworzenia  wielowarstwowych otoczek. Są odporne na działanie wysokich temperatur.  Etapy replikacji DNA-  INICJACJA ELONGACJA TERMINACJA  Fermentacja- substrat oddechowy ulega rozbiciu i przekszt.  Produkt redoks, brak posrednich etapów,NAD przenosi el oderwane przez dehydrogenaze od utlen zw  wprost na zw organ, prod:en w ATP, zw organ bardziej otlen i zred niż subst  Fosforylacja oksydacyjna- szlak metabol, w którego wyniku ener uwalniana podczas utleniania zreduk  nukleotydów przekształcana jest w energię ATP. w wyniku szeregu reakcji redoks,elekt przenoszone są ze  zredukow nukleotydów, NADH i FADH2, na pełniący funkcję akceptora el tlen  Fosforylacja substratowa –  r.chem, która ma miejsce gdy reszta fosforanowa zostanie przeniesiona ze zw ufosforylowanego-substratu –  bezpośrednio na ADP przez enzymy, najczęściej z grupy kinaz.  Takie wytwarz ATP nie wymaga udziału 

(…)


antybiotyków,jonów metali ciężkich,fagocytozą, bakteriofagami (RZADKO jako wentyl
nadprod),wielocukrowe-Streptococcus pneumoniae (dwoinka zapalenia płuc);Leuconostoc
mesenteroides;polipeptydowe, z aminokwasów,np. Bacillus anthracis -kwas Dglutaminowy,glikoproteinowe,Neisseria meningitidis(dwoinka zapalen opon mózgowych).Pasteryzacjazniszcze form wegetat w płynach,63-65st-30min, 72st-15sek,130-150st…
… gdy reszta fosforanowa zostanie przeniesiona ze zw ufosforylowanego-substratu –
bezpośrednio na ADP przez enzymy, najczęściej z grupy kinaz. Takie wytwarz ATP nie wymaga udziału
tlenu i zachodzi np. w glikolizie oraz cyklu Krebsa.Fosforylacja-proces syntezy ATP w czasie fotosynt. Gł
niecykliczny syst dawca el zw mineralne: siarka,wodór G- Acetobacter, Acinetobacter, Campylobacter,
Citrobacter, Enterobacter…
… w genomie. Rodzaje:Transformacja – pobieranie
DNA przez bakterie ze środ, dzielimy ją na naturalną i sztuczną,Transdukcja – przekazywanie genów przez
bakteriofagi do kom baktery Koniugacja – przekazywanie genów przez bezpośredni kontakt
kom.Karboksysomy-udział w foto i chemosynt, wyst w cytopl, autotrof styl życia, RubisCO łysinki
fagowe- obszary,na których nie ma wzrostu bakterii lub mały= badany fag…
… zew:brak/jest. Peptydoglikogan: >50/ 10-20%; kw.tejchojowe: +/-; lipidy
lipoprot: 0-3%/58%, białko:0%/9%; lipopolisacharyd(LPS) 0/13%; wrażl penicylina: tak/słabo; trawienie
lizozymem: tak/słabo; łączenie tetrapeptydów: glicyna.bezpor DAP i D-alanina. Taksje bakterii-ruch
bakterii w kierunku działającego bodźca lub ruchy ucieczki przed bodźcem.Chemotaksji - związek
chemiczny, fototaksji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz