mikrobiologia ćwiczenia towaroznawstwo

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
mikrobiologia ćwiczenia towaroznawstwo - strona 1 mikrobiologia ćwiczenia towaroznawstwo - strona 2 mikrobiologia ćwiczenia towaroznawstwo - strona 3

Fragment notatki:


Mikrobiologia – II rok Towaroznawstwo  Ć wiczenie 4  Ziarniaki gramdodatnie  Do tej rodziny nale ą drobnoustroje stanowiące  normalną mikroflorę  powietrza, mleka i przetworów  mlecznych; spotykamy je w glebie, na skórze zwierząt i ludzi, gdzie mogą powodować stany ropne i  zapalenia,  a  tak e  przewodu  pokarmowego  ludzi  i  zwierząt.  Gronkowce  są  spotykane  w  produktach  ywnościowych i stanowią du e niebezpieczeństwo dla konsumentów.  Cechy charakterystyczne:  - komórki kuliste,  - dzielą się w jednej, dwóch lub trzech płaszczyznach i mogą występować jako komórki pojedyncze,  dwoinki, paciorkowce i gronkowce,  - są nieruchliwe,  - są gramdodatnie,  - nie wytwarzają przetrwalników,  - są mezofilami,  - są tlenowcami lub względnymi beztlenowcami,  -  są  katalazododatnie  ( Micrococcus   i   Staphylococcus )  lub  katalazoujemne  ( Enterococcus   i  Streptococcus ),  -  fermentują  węglowodany  bez  wytworzenia  gazu,  przy  czym  powstają  małe  ilości  kwasu  (mlekowego),  -  niektóre  gatunki  wytwarzają  charakterystyczne  barwniki  ( ółte,  złociste,  pomarańczowe  lub  czerwone), inne zaś tworzą kolonie bezbarwne.  Do najwa niejszych rodzajów nale ą  Micrococcus  i  Staphylococcus .  Przedstawiciele:  -  M. luteus  – jasno ółte kolonie  -  St. aureus  – gronkowiec złocisty – pomarańczowe kolonie  -  St. saprophyticus  – kolonie białe.    Rodzaj  Micrococcus    - bakterie szeroko  rozpowszechnione w  przyrodzie, powietrzu, kurzu,  wodzie   - optymalna temperatura  wzrostu 25-30°C, niektóre gat.  ciepłooporne, niektóre rosną w  niskich temperaturach   Mikrobiologia – II rok Towaroznawstwo  - tolerują wysoką zawartość soli – składniki solanek przemysłowych   - powodują psucie się produktów konserwowanych solą, mleka pasteryzowanego, margaryny,  ywności przechowywanej w chłodniach   - najwa niejsze gatunki biorące udział w psuciu:  Micrococcus freudenreichii, M. varians, M. luteus,  M. caseolyticus    - opisano dziewięć gatunków  Micrococcus , osiem mo e występować na skórze człowieka   - typowy przedstawiciel –  Micrococcus luteus    - uwa ane są za niechorobotwórcze, jednak mogą być oportunistami   - średnica komórki przekracza 2 µm   - są tlenowcami, niektóre gatunki fermentują glukozę z po ywki   - wytwarzają katalazę   - mają niewielkie wymagania od ywcze   - są halotolerantami (np. rosną w obecności 5% NaCl)   - kolonie są nieprzejrzyste i wyraźnie zabarwione (od cytrynowo ółtego do czerwonego)  

(…)


Jest to typowy proces beztlenowy w wyniku, którego przy rozkładzie węglowodanów powstaje kwas
masłowy. Jest to heterofermentacja. Wytwarzane są równie : kwas octowy, butanol, aceton, metan,
propan itp.
Przedstawiciele:
Clostridium pasteurianum1, C. butyricum1, C. pectinovorum2, C. felsineum3, C. acetobutylicum3.
1
– rozkładają glukozę do kwasu masłowego,
2
– rozkładają pektyny do kwasu masłowego,
3
– rozkładają…
… warzywnych i owocowych (C. butyricum, C. pasteurianum, C.
sporogenes),
• powodują psucie się kiszonych pasz.
Korzystny udział bakterii masłowych
Bakterie masłowe odgrywają wa ną rolę w roszarnictwie lnu i konopi (podczas ich moczenia
po ścięciu), poniewa
rozkładają pektyny, dzięki czemu len i konopie dają się rozdzielać na
pojedyncze włókna i mo na oddzielić włókna przędne od tkanki korowej i zdrewniałej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz