Formy morfologiczne bakterii i kolonii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2163
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy morfologiczne bakterii i kolonii - strona 1 Formy morfologiczne bakterii i kolonii - strona 2 Formy morfologiczne bakterii i kolonii - strona 3

Fragment notatki:


Identyfikacja bakterii: formy morfologiczne bakterii i kolonii Barwienie Barwienie jest to proces fizyko-chemiczny polegający na wniknięciu barwnika do wnętrza komórki  mikroorganizmu i utworzeniu barwnego kompleksu z cytoplazmą lub wewnątrzkomórkowymi strukturami  komórki. Barwienie ma na celu ułatwienie obserwacji cech morfologicznych i diagnostycznych komórek mikroorganizmów np. kształtu, wielkości, ułożenia komórek, zdolności ruchu,  występowania i rozmieszczenia wici i rzęsek, obecności otoczek, a także sposobu rozmnażania przez  podział, pączkowanie (wytwarzanie i ułożenie pączków), zarodnikowanie (ułożenie zarodników) oraz  tworzenia i rozmieszczenia form przetrwanych w komórce. Typy barwienia Barwienie przyżyciowe – gdy na zywe komórki mikroorganizmów naniesione na szkiełko podstawowe działamy barwnikiem Barwienie preparatów utrwalonych – gdy barwieniu poddaje się utrwalone (martwe) komórki  drobnoustrojów Utrwalanie Utrwalanie polega na termicznym lub chemicznym zabiciu mikroorganizmów i przytwierdzeniu ich do  powierzchni szkiełka podstawowego. Celem utrwalania jest ułatwienie stosowanym barwnikom penetracji przez ścianę komórkową i ich  wniknięcie do wnętrza komórki oraz odsłonięcie w ścianach komórkowych mikroorganizmów związków, z  którymi wiążą się barwniki. Metody utrwalania: Chemiczna metoda utrwalania polega na naniesieniu na wysuszony rozmaz   odpowiedniego odczynnika (np. formaliny, alkoholu, eteru). Po kilku minutach preparat wysycha i jest  przygotowany do barwienia. Termiczna metoda utrwalania polega na 2-3-krotnym przeciągnięciu szkiełka podstawowego z wysuszonym  rozmazem mikroorganizmów w płomieniu palnika. Szkiełko podczas utrwalania powinno być zwrócone  rozmazem ku górze. Podział technik barwienia Barwienie proste: czyli monochromatyczne (jednobarwne) polega na zastosowaniu jednego barwnika do wizualizacji komórek mikroorganizmów (barwienie pozytywne) lub zabarwienia tła preparatu (barwienie negatywne). Barwienie złożone: czyli polichromatyczne (wielobarwne) polega na zastosowaniu dwóch lub więcej  barwników w ściśle określonej kolejności. Barwienie proste •  Barwienie proste pozytywne -  polega na zabarwieniu komórek mikroorganizmów w formie utrwalonej z  zastosowaniem jednego barwnika. Tło preparatu pobarwieniu pozostaje bezbarwne. Wykorzystujemy do tego  celu głównie zasadowe barwniki anilinowe (błękit metylenowy, zieleń malachitowa, zieleń brylantowa, fuksyna zasadowa, czerwień obojętna, fiolet krystaliczny, goryczkowy i metylowy). Zasadowe barwniki wykazują silne powinowactwo do kwaśnej cytoplazmy wewnątrzkomórkowej 

(…)

… na naniesieniu odbarwiacza (roztworu alkoholu lub mieszaniny
acetonu z alkoholem). Odbarwiacz wnika w warstwy mureiny bakterii powodując
dehydratację. W wyniku usunięcia wody następuje zagęszczenie sieci mureiny, a tym
samym zmniejszenie pustych przestrzeni w wielowarstwowych ścianach komórkowych.
Ponadto w wyniku działania odbarwiacza u bakterii Gram-ujemnych zniszczeniu ulega
zewnętrzna błona lipopolisacharydowa eksponując cienką warstwę mureiny. Kompleks
barwnika z jodem zostaje uwięziony pod zwartą i grubą warstwą mureiny w komórkach
bakterii Gram-dodatnich, natomiast z komórek bakterii Gram-ujemnych jest on łatwo
wymywany odbarwiaczem. Na tym etapie następuje właściwe zróżnicowanie komórek.
Komórki Gram-dodatnie z uwięzionym kompleksem barwnika nadal mają zabarwienie
fioletowe, podczas gdy komórki…
…, zwłaszcza w przypadku barwienia dotyczącego
bakterii gram-ujemnych, takich jak Haemophilus influenzae i bakterie z rodzaju Neisseria
Barwienie Grama
1) Fiolet krystaliczny jest zasadowym, słabo rozpuszczalnym barwnikiem, który
w roztworze tworzy kationy. Łatwo penetruje przez ścianę komórkową i
błonę cytoplazmatyczną bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich wnikając
do wnętrza komórki. Na tym etapie…
fosfolipidów. Ponieważ kolor safraniny jest mniej intensywny niż fioletu
krystalicznego komórki Gram-dodatnie pozostają fioletowe. Bezbarwne komórki Gramujemne
zabarwione safraniną przyjmują kolor różowy.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz