Minimalne wartości aktywności wody dla różnych grup mikroorganizmów- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Minimalne wartości aktywności wody dla różnych grup mikroorganizmów- opracowanie - strona 1 Minimalne wartości aktywności wody dla różnych grup mikroorganizmów- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Minimalne wartości aktywności wody dla różnych grup mikroorganizmów
Grupa drobnoustrojów
Minimalna aktywność wody
Bakterie
0,91-0,95
Drożdże
0,88
Pleśnie
0,80-0,91
Intensywność procesów życiowych w istotnym stopniu zależy od zasobów dostępności wody. Odwodnienie zawsze prowadzi do zakłóceń procesów życiowych. W środowiskach naturalnych minimalna zawartość wody wynosi 15%. Jako miernik wody w środowiskach służy parametr. Aktywność wody definiujemy jako stosunek ciśnienia pary w danym roztworze do ciśnienia pary czystej wody. Czysta woda charakteryzuje się aktywnością wody typu 1. Podczas gdy 1-molowy roztwór substancji nie zdysocjowanej np. glukozy wykazuje aktywność wody 0,9823.
Zakres temperatur rozwoju drobnoustrojów
Drobnoustroje
Zakres temperatur [oC]
minimum
optimum
maksimum
Psychofilne
-23-0
Ok. 15
20
Mezofile
10-25
20-37
35-50
Termofilne
25-45
45-65
60-90
Funkcje życiowe mikroorganizmów określane są przez zakres temperatur kardynalnych: minimum, optimum i maksimum. Zakres temperatur pomiędzy najmniejszą a najwyższym punktem określa się zwykle jako zakres rozmnażania, przy czym temperatura optymalna stwarza najdogodniejsze warunki wzrostu. Czas generacji organizmów jednokomórkowych w temperaturze optymalnej wynosi około 20 minut. Pomiędzy minimum a optimum temperatur czas generacji ulega skróceniu. Podczas gdy przesuwając temperaturę od optimum do maksimum czas generacji ulega wydłużeniu. W niskich temperaturach mikroorganizmy przechodzą w stan anabiozy, co oznacza brak aktywności enzymatycznej, brak transportu wewnątrzkomórkowego. W stanie tym komórka żyje, ale nie rozmnaża się. Po przeniesieniu komórki do warunków optymalnych, komórki które nie ulegną uszkodzeniu mechanicznemu podejmują wszystkie funkcję życiowe.
-pasteryzacja - 80oC przez 10 minut - giną wszystkie wegetatywne formy
-sterylizacja - 121oC przez 15-22 minut i ciśnienie 1 atmosfera - giną wszystkie formy, przetrwalniki)
-upperyzacja - 150oC przez kilka sekund-1 minuta - giną wszystkie formy
Krzywa śmierci cieplnej:
W wysokich temperaturach obumieranie jednorodnej populacji przebiega zgodnie z równaniem pierwszego rzędu. Oznacza to że w jednakowych jednostkach czasu obumiera taka sama liczba komórek. Nachylenie krzywej cieplnej w danej temperaturze charakteryzuje czas decymalnej redukcji oznaczonej jako wartość D. Wartość D jest okresem czasu w danej temperaturze potrzebnej do zredukowania stanu liczbowego populacji do 10% (90% zostało zniszczonych). Wyznaczenie wartości D w jednakowych warunkach badań umożliwia porównywanie ciepła oporności różnych rodzajów drobnoustrojów. Wartość D zawsze podajemy w minutach
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz