Środowisko wodne- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środowisko wodne- opracowanie - strona 1 Środowisko wodne- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Środowisko wodne
Światowe zasoby wody:
-morza i oceany - 1370 ml km3 -lodowce, wody pływające - 30 ml km3 -jeziora, rzeki, bagna, wody podziemne - 400 tys. km3 -para wodna - 10 tys. km3 Wody śródlądowe:
-wody płynące - siedliska pionowe (wodospady, skały) i poziome (źródła, potoki, rzeki)
-wody przejściowe - kanały, rowy melioracyjne, zbiorniki zaporowe, studnie
-wody stojące - siedliska okresowo wypełniane wodą, półstałe i stałe
Zbiorniki wodne różnią się między sobą kształtem, wielkością, pojemnością, cechami fizyko-chemicznymi i biologicznymi. Jednak wszystkie zbiorniki wodne są w stałym lub przejściowym siedliskiem organizmów żywych. Ich ilość i jakość determinują czynniki fizyko-chemiczne i biologiczne i ich wzajemne uwarunkowania. Całokształt tych parametrów określamy mianem warunków ekologicznych. Do najważniejszych czynników fizyko-chemicznych kształtujących zespół biocenozy środowiska należy:
1. Energia świetlna - przyjmuję się że główna część światła zostaje pochłonięta przy powierzchniowych warstwach wody. Do głębokości 1 m. dochodzi tylko 1 %, a na głębokość 10 m. około 30 % światła. Wartości te mogą jednak ulegać zmianą ze względu na skąłd chemiczny wody, obecność organizmów fotosyntetyzujących i zanieczyszczenia biologiczne. Najmniejszy rozwój glonów przypada na głębokość od 0,5 do 2 m.
2. Temperatura - zasadniczym źródłem ciepła dla wody są promienie słoneczne (promieniowanie podczerwone). Wody płytkie ogrzewane są na całej głębokości, a wody głębokie tylko w warstwie powierzchniowej. Ruch wody w wodzach płynących powoduje wyrównywanie temperatury. Obserwować możemy również dobowe wahania temperatur, które są tym większe niż mniejsza głębokość zbiornika. Temperatura jest zmienna w cyklu rocznym
3. Ruch wody - mieszanie wody odgrywa bardzo istotną rolę zarówno w rozmieszczeniu temperatury jak i wyrównywaniu składu chemicznego zarówno gazów jak i składników odżywczych, mineralnych i organicznych. Ruch wody może być powodowany: wiatrami, różnica poziomu dna, różnicą gęstości spowodowaną nie jednorodną temperaturą lub zawartością związków chemicznych.
Analizy wody:
1. Hydrobiologiczna - ocena wskaźnika saprobowości 2. Mikrobiologiczna - ocena wskaźnika sanitarnego
3. Chemiczna - występowanie związków chemicznych: metali ciężkich
Strefy saprobowe:
-antysaprobowa
-polisaprobowa
-α-mezosaprobowa
-β-mezosaprobowa
-oligosaprobowa
-katarobowa
Cechy wskaźnika sanitarnego wody
-stale obecny w dużych ilościach w przewodzie pokarmowym człowieka

(…)

Escherichia coli tzw. entrokoki czyli paciorkowce kałowe. Ilość g/kału
-paciorkowce kałowe 105-106 -E.coli 106-109 …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz