Kategorie środowisk wodnych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kategorie środowisk wodnych - omówienie - strona 1 Kategorie środowisk wodnych - omówienie - strona 2 Kategorie środowisk wodnych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

PODSTAWOWE KATEGORIE ŚRODOWISK WODNYCH
Hydrosfera:
Wody:
podziemne
powierzchniowe:
naturalne: płynące, stojące
antropogeniczne: płynące, stojące
Wody podziemne
Wody gruntowe - wody zaskórne użytkowane na pierwszej nieprzepuszczalnej warstwie skalnej.
Wody międzywarstwowe - wody zamknięte na różnych głębokościach.
Wody podziemne są oceniane w skali globalnej na pomad 20 mln km3 (1,96% zasobów wodnych kuli ziemskiej). Świat wód podziemnych jest niesłychanie zróżnicowany pod względem warunków środowiska. Każdy w zasadzie kontynent lub subkontynent odznacza się całkowicie odmienną hydrofauną podziemną. Specyficzny typ wód podziemnych spotykamy w Meksyku - CENOTY - zagłębione w skałach zbiorniki wodne wypełnione wodami podziemnymi - rodzaj naturalnej studni.
Wody podziemne międzywarstwowe tworzą osobliwe środowisko życia (STYGAL) zasiedlone wyłącznie przez organizmy cudzożywne (mikroorganizmy i niektóre zwierzęta). Dlatego też łańcuchy pokarmowe w tym siedlisku są bardzo uproszczone.
Kategorie organizmów zasiedlających wody podziemne:
stygobionty - wyłącznie mieszkańcy stygału (tworzą zespół stygontu)
stygofile - hydrobionty eurytopowi zasiedlające również wody powierzchniowe, ale preferujące wody podziemne
stygokseny - organizmy z wód powierzchniowych przypadkowo trafiające do wód podziemnych.
Przystosowanie do życia w wodach podziemnych:
zanik pigmentów
zanik organów wzroku
fotofobizm
stenotermia
zwolnienie procesów metabolicznych
Wody powierzchniowe
Źródła - są to miejsca, w których wody podziemne wydostają się na powierzchnię. Wyróżnia się 3 podstawowe typy:
reokren - wywierzysko
limnokren - źródło wanienkowe
helokren - źródło bagienne
Często wody podziemne wypływają bezpośrednio do rzek, jezior i mórz poprze ich dno. Ten sposób zasilania może dostarczać jeziorom nawet do 50% ogólnego dopływu. Morze Bałtyckie otrzymuje w ten sposób 2% globalnego dopływu wód słodkich.
Cieki płynące
Źródło wód w korycie rzeki:
stałe:
dopływ gruntowy/ podziemny
źródła
wody jezior, zbiorników
okresowe:
opad
spływ powierzchniowy
spływ podpowierzchniowy (hipotermiczny)
antropogeniczne:
ścieki
przerzuty wody z innych zlewni
stawy
Wymiana wody pomiędzy korytem cieku i wodami podziemnymi:
ciek drenujący - typowy dla obszarów wilgotnych


(…)

… około 3 km3, z czego największy zbiornik w Polsce Soliński przypada 0,5 km3. Polskie zbiorniki zaporowe zatrzymują zaledwie około 5% średniego odpływu z naszego kraju. Retencja wody wynosi 60 m3/1 osobę, co stanowi wartość 20 - krotnie mniejszą od średnie światowej.
Podział zbiorników sztucznych:
zbiorniki retencyjne - ich zadaniem jest magazynowanie wody w okresach jej nadmiaru w celu wykorzystania…
… i nietechniczne, zmierzające do poprawy struktury bilansu wodnego zlewni przez zwiększenie ich zdolności retencyjnej.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz