znaczenie biologiczne wody - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
znaczenie biologiczne wody - omówienie - strona 1 znaczenie biologiczne wody - omówienie - strona 2 znaczenie biologiczne wody - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Ekologia wód - nauka o organizmach wodnych i otaczających je martwych składnikach środowiska. Zadanie ekologii wód to ustalenie praw rządzących przebiegiem procesów w środowisku wodnym poprzez wykrycie zależności zachodzących między organizmami wodnymi w związku z ich budową, zachowaniem, trybem życia oraz ich rozmieszczeniem i czynnikami ekologicznymi.
Czynniki ekologiczne:
fizyczne (światło, temperatura, wilgotność, ruchy wody)
chemiczne (gazy atmosferyczne, woda, sole mineralne)
edaficzne (ukształtowanie powierzchni dna, charakter pokrywy roślinnej)
biotyczne ( oddziaływanie na dany organizm innych organizmów)
Woda pokrywa 71% powierzchni Ziemi, z czego wody słodkie stanowią 2,5% zasobów wody, czyli 35 mln m3, w tym: lód i śnieg - 6,7%, wody podziemne - 30,1% oraz jeziora i rzeki - 0,3%. Inne planety również mają wodę, ale w stanie gazowym lub w postaci lodu, np. Mars - gaz, Wenus - postać gazowa. woda zmagazynowana w lodach i śniegu
woda zmagazynowana w atmosferze
woda gruntowa
woda zmagazynowana w oceanach
rzeki i strumienie
źródła, zbiorniki słodkowodne
Woda jest niezwykłym związkiem chemicznym i posiada cały szereg cech sprawiających, że są ludzie przypisujący jej magiczne właściwości. Wielu jej niezwykłych cech wciąż jeszcze nie znamy.
Szczególne właściwości wody jako środowiska życia:
wodór w cząsteczce wody jest silnie spowinowacony z jądrem, w rezultacie woda ma stosunkowo silny ładunek ujemny w środku (ciemne pole), a dodatni na końcach (jasne pole). Cząsteczka wody jest więc spolaryzowana i ma budowę nieliniową.
Polarność cząsteczki wody powoduje, że jest ona dobrym rozpuszczalnikiem dla innych polarnych cząstek (związki hydrofilowe). Substancje niepolarne nie rozpuszczają się w wodzie (związki hydrofobowe) i skupiają się w niej tak, aby jak najmniejsza powierzchnia stykała się z nią.
Woda ma bardzo wysoką pojemność cieplną; ilość ciepła potrzebną do podniesienia temperatury 1 kg wody o 1°C.. jest to spowodowane obecnością wiązań wodorowych, rozerwanie których wzmaga znaczne ilości energii cieplnej.
Wodami małą przewodność cieplną, a więc transport ciepła poprzez dyfuzję molekularną jest nieznaczny; ciepło pozostaje tam, gdzie zostało zaabsorbowane (stratyfikacja termiczna).
Woda ma wysokie ciepło parowania i wysoką temperaturę wrzenia, ponieważ wiązania wodorowe utrzymując cząsteczki wody razem utrudniają ich ucieczkę w postaci pary wodnej.
Woda podlega zjawisku kohezji, czyli przylegania do siebie cząsteczek wody oraz cząsteczek wody do innych cząsteczce.
Przy zamarzaniu struktura wody zmienia się skokowo; cząsteczki układają się luźno w trójwymiarową siec, w której każdy atom tlenu jest otoczony czterema atomami wodoru, w efekcie zamarzająca woda zwiększa swą objętość i zmniejsza gęstość, dlatego lód zawsze unosi się na powierzchni wody.


(…)


rozpuszczona materia organiczna
seston:
- plankton
- substancje nieożywione trypton (cząstki mineralne, cząsteczkowa materia organiczna)
Woda jest dobrym rozpuszczalnikiem wielu pierwiastków i związków chemicznych, w tym ważnych dla życia gazów: dwutlenku węgla i tlenu.
Typy przejść fazowych roślin:
ze stanu stałego w ciekły → topnienie
ze stanu ciekłego w stały → krzepnięcie
ze stanu ciekłego w gazowy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz