Czynniki kształtujące skład wód powierzchniowych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynniki kształtujące skład wód powierzchniowych - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Czynniki kształtujące skład wód powierzchniowych. *budowa geologiczna zlewni /rodzaj minerałów przenikających do wody/ *topografia zlewni /kierunki przepływu wód/ *procesy wietrzenia i rozpuszczania minerałów budujących zlewnię *procesy fizyczne i chemiczne zachodzące w środowisku wodnym *prędkość i natężenie przepływu wody- wymiana między substancjami występującymi w wodzie a  znajdującymi się na dnie rzek oraz zbiorników wodnych *wielkość powierzchni kontaktu wody z powietrzem atmosferycznym *mieszanie się wód o różnym składzie *rodzaj organizmów wodnych i aktywność przemian biologicznych *warunki atmosferyczne /temperatura, wielkość opadów/ *rodzaj   działalności   prowadzonej   na   zlewni   /decyduje   o   rodzaju/   i   ilości   zanieczyszczeń  doprowadzanych do wód powierzchniowych/ *rodzaj obiektów hydrotechnicznych i stopień regulacji rzeki *sposób użytkowania wód *głębokość zbiorników wodnych i ich położenie w stosunku do źródeł emisji zanieczyszczeń. Ilość czynników wskazuje, że jakość wód powierzchniowych zależy od wielu parametrów, które  zmieniają   się   w   czasie   zarówno   co   do   rodzaju   i   ilości.   Konsekwencją   tego   jest   bardzo  skomplikowany mechanizm kształtowania się składu wód powierzchniowych. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz