Miano coli jest definiowane jako najmniejsza ilość badanej próby wyrażonej w gramach lub cm3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miano coli jest definiowane jako najmniejsza ilość badanej próby wyrażonej w gramach lub cm3 - strona 1 Miano coli jest definiowane jako najmniejsza ilość badanej próby wyrażonej w gramach lub cm3 - strona 2 Miano coli jest definiowane jako najmniejsza ilość badanej próby wyrażonej w gramach lub cm3 - strona 3

Fragment notatki:

Miano coli jest definiowane jako najmniejsza ilość badanej próby wyrażonej w gramach lub cm3, w której stwierdzono obecność pałeczek coli-aerogenes. Miano coli wyrażone jest liczbą nie mianowaną. Gdy miano coli wynosi 10 to oznacza że w 10g lub 10cm3 znajduję się co najmniej 1 komórka tych bakterii. Liczbowo wartość miana coli jest odwrotnie proporcjonalna do stopnia zakażenia wody.
Różnice metaboliczne bakterii E.coli i Enterobacter aerogenes
E.Coli
Ent.aerogenes
CO2 43
36
Wzrost w temperaturze
37 i 44oC
37oC
(J)-tryptofanaz
Tak
Nie
(C)-cystrian jako źródło węgla
Nie
Tak
H2 -
172
Kwas bursztynowy
29
0
Kwas mlekowy
84
3
Kwas octowy
44
0,5
Kwas mrówkowy
2
18
Rodzina Enterobacteriane: Salmonalla, Shigella sp., Klebsiella sp., Protens sp., Yersinia sp., Escherichia coli, Enterobacter aerogenes.
Środowisko glebowe
Podstawowe elementy gleby
-cząsteczki mineralne, głównie krzemiany, glinokrzemiany i węglany
-koloidy glebowe, mineralne i organiczne np. humus
-roztwór glebowy wypełniający przestrzenie pomiędzy cząsteczkami mineralnymi i organicznymi
-faza gazowa, stanowiąca mieszaninę powietrza i gazów wydzielanych podczas metabolizmu drobnoustrojów
-organizmy żywe, czyli korzenie i kłącza roślin, drobne zwierzęta najczęściej stawonogi i ich larwy, pierwotniaki, bakterie, grzyby, glony, sinice i promieniowce
Części stałe w glebie stanowią około 50 %, faza gazowa 30-35%, natomiast roztwór glebowy do 15%. Istotnym składnikiem gleby jest woda, niezbędna nie tylko dla życia roślin ale również dla mikroorganizmów. W przypadku przesuszenia gleby zmienia się w niej udział fazy gazowej co powoduje dominację w środowisku mikroorganizmów opornych na wysuszenie takich jak: grzyby, promieniowce, bakterie przetrwalnikujące. Przesuszenie gleby sprzyja również rozwojowi organizmów tlenowych. Odwrotnie dzieje się w glebie silnie nawodnionej. W skutek braku tlenu dominują mikroorganizmy beztlenowe i względnie beztlenowe.
Wpływ wody na rozwój drobnoustrojów w glebie
Gleba przesuszona
Gleba podmokła
Grzyby
Promieniowce
Bakterie tlenowe
Bakterie względnie beztlenowe
Bakterie względnie beztlenowe
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz